สถาบันฯสิ่งทอ ลงนามความร่วมมือกับ สวทช. เน้นวิจัยพัฒนาอุตฯสิ่งทอ

พุธ ๒๗ พฤษภาคม ๒๐๐๙ ๑๗:๕๘
โดยมี นายวิรัตน์ ตันเดชานุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้ลงนาม และ รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ นางวนิดา พิชาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลงนามเป็นสักขีพยาน เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2552 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ ถ.พระราม 6

โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการร่วมมือและประสานงานด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยให้สูงขึ้น ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในกระบวนการวิจัยและผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ให้อยู่ในระดับสากลและให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ความร่วมมือดังกล่าวยังร่วมกันจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยี (Technology Road Map) สำหรับการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย รวมทั้งจัดสัมมนาและฝึกอบรมทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ไปสู่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๔๘ บางจากฯ รับรางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ของสภาอุตสาหกรรม
๑๕:๐๕ เยี่ยมชมระบบคลังสินค้า บริษัท GP Autoparts
๑๕:๒๕ งานวิจัยเดลล์ เทคโนโลยีส์ชี้ ภาคธุรกิจถือคนทำงานในฐานะสินทรัพย์สำคัญสูงสุด ในการขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปทางดิจิทัล
๑๕:๑๓ Lazada วันนี้คุณมีนัดตรวจสุขภาพ! 10.10 วันเดียวเท่านั้น
๑๕:๕๖ ดี-แลนด์ กรุ๊ป ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่
๑๔:๐๙ 10 ตุลาคมนี้.ฟินขั่นสุดกับ 2Moons The Ambassador เดือนเกี้ยวเดือนซีซั่นสุดท้ายทางอมรินทร์ทีวี
๑๔:๔๖ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ คว้ารางวัล ประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น
๑๕:๐๕ วิศวะมหิดล ขยายบ่มเพาะวิศวกรผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม ป้อนตลาด.รองรับฮับอาเซียน และ FTA ภาษีนมเป็นศูนย์
๑๕:๑๔ Shopee 10.10 Health Check-up! ตรวจสุขภาพกันเถอะ
๑๕:๓๓ 3 เด็กเก่ง SPU สุดเจ๋ง! ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ร่วมโครงการ APEC Voices of the Future 2022