สถาบันฯสิ่งทอ เร่งสานนโยบาย ก.อุตฯ รับช่วงโครงการประหยัดพลังงานอุตฯฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ

ศุกร์ ๐๙ กันยายน ๒๐๐๕ ๑๕:๕๐
กรุงเทพฯ--9 ก.ย.--สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สถาบันฯ สิ่งทอ เร่งเครื่องเดินหน้าสานต่อโครงการต้นแบบการประหยัดพลังงานและน้ำในอุตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ พร้อมนำเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงใช้ในกระบวนการผลิต คาดลดใช้พลังงานในภาพรวมมากกว่า 50 %
ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถาบันฯ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำเนินโครงการต้นแบบการประหยัดพลังงานและน้ำในอุตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ ต่อจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ภายหลังการปรับบทบาทและภารกิจใหม่ โดยโครงการนี้ กระทรวงฯ ได้ร่วมมือกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม แห่งประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry-METI) และมีองค์การพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (New Energy and Industrial Technology Development Organization: NEDO) เป็นผู้แทนประสานงานฝ่ายญี่ปุ่น ดำเนินการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ เครื่องจักรอุปกรณ์ ดูแลการก่อสร้างรวมถึงการติดตั้งเครื่องต่าง ๆ ภายในโรงงานต้นแบบ
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการนำร่อง ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและลดปริมาณการใช้น้ำในสถานประกอบการด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต ลดมลพิษจากกระบวนการผลิตในโรงงาน ตลอดจนเป็นการลดต้นทุน อันจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จ รวมถึงจะเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
“จากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) พบว่า ภายหลังการนำเทคโนโลยี นี้เข้าไปใช้ในกระบวนการผลิต จะสามารถลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าได้ 64 % น้ำมันเตา 64% ก๊าซ LPG 64 % น้ำ 38 % และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 64% อย่างไรก็ตามสำหรับโรงงานต้นแบบที่จะร่วมดำเนินการนั้น ทางกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับ NEDO จัดหาผู้ประกอบการที่เหมาะสมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด ซึ่งจะเริ่มดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้ โดยมี สถาบันฯ สิ่งทอ เป็นผู้ประสานงานดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้” ดร.ชาญชัย กล่าว
สามารถคลิกดูภาพได้ที่ www.thaipr.net--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๔๘ บางจากฯ รับรางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ของสภาอุตสาหกรรม
๑๕:๐๕ เยี่ยมชมระบบคลังสินค้า บริษัท GP Autoparts
๑๕:๒๕ งานวิจัยเดลล์ เทคโนโลยีส์ชี้ ภาคธุรกิจถือคนทำงานในฐานะสินทรัพย์สำคัญสูงสุด ในการขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปทางดิจิทัล
๑๕:๑๓ Lazada วันนี้คุณมีนัดตรวจสุขภาพ! 10.10 วันเดียวเท่านั้น
๑๕:๕๖ ดี-แลนด์ กรุ๊ป ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่
๑๔:๐๙ 10 ตุลาคมนี้.ฟินขั่นสุดกับ 2Moons The Ambassador เดือนเกี้ยวเดือนซีซั่นสุดท้ายทางอมรินทร์ทีวี
๑๔:๔๖ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ คว้ารางวัล ประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น
๑๕:๐๕ วิศวะมหิดล ขยายบ่มเพาะวิศวกรผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม ป้อนตลาด.รองรับฮับอาเซียน และ FTA ภาษีนมเป็นศูนย์
๑๕:๑๔ Shopee 10.10 Health Check-up! ตรวจสุขภาพกันเถอะ
๑๕:๓๓ 3 เด็กเก่ง SPU สุดเจ๋ง! ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ร่วมโครงการ APEC Voices of the Future 2022