กทม. สานความร่วมมือ สร้างความพร้อมวัดระดับ O-NET

จันทร์ ๐๕ ตุลาคม ๒๐๐๙ ๑๗:๒๒
ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาเสริมสร้างความพร้อมในการสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) โดยมีนางสุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์ นกยกสโมสรโรตารีสาทร และดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายชัยวัฒน์ ประเสริฐล้ำ ผู้ว่าการภาคสโมสรโรตารีภาค 3350 ร่วมแถลง ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสโมสรโรตารีสาทร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาเสริมสร้างความพร้อมในการสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมในรายวิชาหลักให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะจัดกิจกรรมในลักษณะฐานการเรียนรู้และสอนเสริมแบบเข้มในส่วนที่เป็นเทคนิคที่นอกเหนือไปจากการสอนปกติ ให้แก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รวม 900 คน แบ่งเป็น นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 200 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 500 คน ซึ่งโรงเรียนสามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ และสโมสรโรตารีจะให้การสนับสนุนเอกสารทางวิชาการประกอบการจัดกิจกรรมการสอนทุกรายการ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนกรุงเทพมหานครได้รับการยอมรับมาตรฐานระดับชาติ และผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งที่ผ่านมามีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านการประเมินแล้วถึง 94.88% และผลการทดสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ค่าเฉลี่ยรายวิชาที่จัดสอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับชาติทุกรายวิชา ทั้งนี้คาดว่าความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร สโมสรโรตารีสาทร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๑๐ ไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สงขลา
๑๗:๒๖ กลับมาแล้ว. SUPER บินสนั่นจุใจ แบบรายปี เริ่มต้นสุดคุ้มเพียง 6,999 บาท! บริการใหม่จาก airasia Super App
๑๗:๑๖ ซีพี ออลล์คว้า 5 รางวัล จากเวที Asian Excellence Awards ครั้งที่ 12
๑๗:๔๘ MTW ปิดเทรดวันแรก เหนือจอง 2.88 บาท พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า DECO
๑๗:๕๑ TBCSD แสดงจุดยืนความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในความมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยไปสู่ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน
๑๗:๒๗ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จับมือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร คัดสรรประกันสุดเอ็กซ์คลูซีฟส่งท้ายปีให้ลูกค้ากลุ่มเวลท์
๑๗:๑๖ วีวี แชร์ เดินหน้าสานต่อสร้างความสมดุลในสังคม ส่งมอบอาหารส่วนเกิน ให้แก่ผู้ยากไร้ สู่การสร้าง วีวี แชร์ โมเดล
๑๗:๓๑ วิศวะมหิดล เตือนภัยรถ 6 แสนคัน เปลี่ยนด่วน 'ถุงลมนิรภัย'.ชี้เสี่ยงระเบิดรุนแรงจาก สารแอมโมเนียมไนเตรท
๑๗:๐๓ รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 25,000 บาท เมื่อทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือประกันมะเร็งกับ รู้ใจ ประกันออนไลน์
๑๖:๑๔ ICT ม.พะเยา เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15