กทม. สานความร่วมมือ สร้างความพร้อมวัดระดับ O-NET

จันทร์ ๐๕ ตุลาคม ๒๐๐๙ ๑๗:๒๒
ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาเสริมสร้างความพร้อมในการสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) โดยมีนางสุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์ นกยกสโมสรโรตารีสาทร และดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายชัยวัฒน์ ประเสริฐล้ำ ผู้ว่าการภาคสโมสรโรตารีภาค 3350 ร่วมแถลง ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสโมสรโรตารีสาทร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาเสริมสร้างความพร้อมในการสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมในรายวิชาหลักให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะจัดกิจกรรมในลักษณะฐานการเรียนรู้และสอนเสริมแบบเข้มในส่วนที่เป็นเทคนิคที่นอกเหนือไปจากการสอนปกติ ให้แก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รวม 900 คน แบ่งเป็น นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 200 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 500 คน ซึ่งโรงเรียนสามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ และสโมสรโรตารีจะให้การสนับสนุนเอกสารทางวิชาการประกอบการจัดกิจกรรมการสอนทุกรายการ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนกรุงเทพมหานครได้รับการยอมรับมาตรฐานระดับชาติ และผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งที่ผ่านมามีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านการประเมินแล้วถึง 94.88% และผลการทดสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ค่าเฉลี่ยรายวิชาที่จัดสอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับชาติทุกรายวิชา ทั้งนี้คาดว่าความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร สโมสรโรตารีสาทร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๖ พ.ย. IMH ย้ำชัด ประกาศตัวเป็นผู้นำโรงพยาบาลโควิดแบบครบวงจร
๒๖ พ.ย. ไทยพาณิชย์ชูหลักสูตรพัฒนาทักษะคนดิจิทัล หนุนไปรษณีย์ไทย เติบโตก้าวกระโดด
๒๖ พ.ย. ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุง พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การออมภาคบังคับ
๒๖ พ.ย. STI ร่วมกับ ธพส. มอบกล่อง COVID Care Box ให้กับชุมชนรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
๒๖ พ.ย. UREKA บริจาคถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๖ พ.ย. รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เตรียมเปิด ศูนย์ข้อเทียมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ แบบครบวงจร พร้อมนำเทคโนโลยีแขนหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัด ต้นปี 2565
๒๖ พ.ย. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์นาว-MONO29 รวบตัว เจมส์-โบว์ สอนเป่าคาถารักจากหนัง อโยธยา มหาละลวย
๒๖ พ.ย. เปิดตัวแล้ว!! The Judge ของรายการเรียลลิตี้ระดับโลก โปรเจกต์ รันเวย์ ไทยแลนด์
๒๖ พ.ย. มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo
๒๖ พ.ย. ครั้งแรกในประเทศไทย ม.มหิดล คิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชัน CSE for Deaf คัมภีร์สุขภาวะทางเพศ ในโลกไร้เสียงที่ไม่ต้องใช้ภาษามือ