กรุงไทยพานิชประกันภัย จับมือ KTB เปิดตัว “KTB Shop Smart Blue Diamond” เดบิตการ์ดแนวคิดใหม่ เติมความประทับใจประกันภัยบุคคลสูงสุดถึง 5 แสนบาท

อังคาร ๑๐ สิงหาคม ๒๐๑๐ ๑๗:๒๓
นายกีรติ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทฯ ได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการเปิดตัวบัตร “ KTB Shop Smart Blue Diamond” ซึ่งเป็นบัตรเดบิต ที่มีคุณสมบัติเป็นบัตรถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool รวมถึงรับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมมากมายกว่า 1,500 ร้านค้า นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติพิเศษ คือ การเพิ่มนวัตกรรมด้านการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่ผู้ถือบัตรด้วย โดยมอบความคุ้มครองสูงสุดเป็นมูลค่าถึง 500,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อการให้บริการต่ออุบัติเหตุ พร้อมทั้งสามารถใช้บริการจากโรงพยาบาลหรือคลินิกทั่วประเทศได้อย่างสะดวกสบาย นับเป็นหนึ่งในการพัฒนาบริการด้านการประกันภัยให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บัตรเดบิต “KTB Shop Smart Blue Diamond” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยังมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรในการให้บริการสำหรับโรงพยาบาลมาตรฐานสูงสุดในเครือข่ายของบูพากว่า 300 แห่ง ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า รวมถึงการการมีนวัตกรรมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลต่างๆ ที่เหนือกว่าการประกันภัยทั่วไป เช่น ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมอีก 100,000 บาท ในวันหยุดราชการ และ Smart Money อีก 5,000 บาทฟรี เป็นต้น ส่งผลให้ “KTB Shop Smart Blue Diamond” เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย ชาญฉลาดและหรูหราที่เป็นตัวผู้ถือบัตรอย่างแท้จริงและยังตอบรับ Life Style ในอนาคตของผู้ถือบัตรอีกด้วย

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด หรือ KPI ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี โดยมีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ รวมถึงเป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านฐานเงินทุนของบริษัทให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นด้วย โดยตลอดช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการ ให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและเปี่ยมด้วยคุณภาพ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โดยการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาความรู้ความชำนาญในการทำงานของพนักงานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประกันภัยทุกประเภท

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างระบบการบริหารงานให้ดีมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาวะการแข่งขัน ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นภายใต้ระบบการค้าเสรี ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านการให้บริการในยุคที่เทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะในปี คศ. 2000 ซึ่งหากธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้พัฒนาปรับปรุงองค์กรและรูปแบบของกรมธรรม์ เพื่อรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะมีมาในรูปแบบใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิมด้วยความยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯเราเชื่อว่าธุรกิจการประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่มีส่วนช่วยบรรเทาความ สูญเสีย หรือ เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริษัทได้จัดทำโครงการเผยแพร่ ความรู้ด้านการประกันวินาศภัย ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนบุคคลมืออาชีพต่างๆที่มี ความสนใจและเข้าใจถึงบทบาทของบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งให้บริการรับประกันความเสี่ยงภัยของประชาชน

“ด้วยความรู้ความชำนาญ ผสมผสานกับความมุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารงานและออกแบบกรมธรรม์ชนิดใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนฐานะทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทฯ ย่อมเป็นหลักประกัน ในการสร้างสรรค์การบริการด้านการประกันวินาศภัยที่ดีแก่สังคมไทย และขณะนี้เรามั่นใจว่า เราเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศไทย” นายกีรติ พานิชชีวะ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘:๒๑ เทศบาลเมืองบ้านพรุ - บริษัท พลังงานพัฒนา 5 ลงนามสัญญา ก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชน
๑๘:๕๐ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมกิจการ PPPGC
๑๘:๒๐ มิวเซียมสยาม ชวนรองผู้ว่าฯ กทม. และ The Cloud ร่วมแชร์มุมมอง ในงานเสวนาออนไลน์เรื่อง 108 เรื่องมิวเซียม กับ
๑๗:๒๗ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ปี 2564 พบแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลโตแรง คาดปี 2565 ตลาดบริการดิจิทัลใหญ่แซงฮาร์ดแวร์
๑๗:๒๖ วว. /สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมมือวิจัยวิทย์สุขภาพ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์ประเทศ
๑๗:๑๒ วช. จับมือกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น Wellness Hub กระตุ้นเศรษฐกิจสุขภาพวิถีใหม่
๑๗:๔๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร คลายทุกข์ ช่วยเหลือผู้อุทกภัยน้ำท่วม ชาวยโสธร
๑๗:๐๓ วว.ในฐานะผู้แทนกระทรวง อว.ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน วันมหิดล ประจำปี
๑๗:๕๖ Opensignal เผยรายงาน 5G Global Mobile Network Experience Awards 2022
๑๗:๓๕ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดประกวด PACIFIC POWER KIDS CONTEST 2022