ตลาดหลักทรัพย์ไทยกระชับความสัมพันธ์ตลาดหลักทรัพย์แห่ง สปป.ลาว หนุนสร้างบุคลากรตั้งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุนแห่ง สปป.ลาว

พุธ ๒๐ ตุลาคม ๒๐๑๐ ๑๕:๓๓
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่ง สปป.ลาว (Lao Securities Exchange: LSX) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อเนื่องในการผลักดัน และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์แห่ง สปป.ลาว

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลาดทุนในกลุ่มอินโดจีน

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่ง สปป. ลาว มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านความรู้ตลาดทุนแก่บุคลากรของตลาดหลักทรัพย์ ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้ร่วมตลาดอื่นๆ ซึ่งถือเป็นเกียรติสำหรับตลาดหลักทรัพย์ของไทยอย่างยิ่งที่เป็นหน่วยงานแรกที่ได้ร่วมลงนาม MOU กับตลาดหลักทรัพย์แห่ง สปป.ลาว ภายหลังการเปิดตลาดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา

“การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคแล้ว ยังนับเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาวครบรอบ 60 ปี ด้วย” นายจรัมพรกล่าว

ท่านเดดพูวัง มูลรัตน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่ง สปป.ลาว กล่าวว่า “การที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง สปป.ลาว ที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้ ถือได้ว่า

คณะผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ไทยมีความปรารถนาดีที่จะสานต่อการทำงานร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับก่อนหน้านี้และ สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งที่ 2 ที่จะมีการทำงานร่วมกันต่อเนื่องอีก 2 ปีนั้น นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ การจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่ง สปป.ลาวขึ้นถือได้ว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของ สปป.ลาวและสภาวะเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน”

บันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีระยะเวลา 2 ปี และครอบคลุมความร่วมมือในการผลักดันให้การจัดตั้งตลาดทุนในสปป.ลาวประสบความสำเร็จ ซึ่งต่อเนื่องจากบันทึกข้อตกลงฉบับเดิมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามร่วมกับธนาคารแห่งสปป.ลาว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ทั้งนี้ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะจัดการอบรมและดูงานให้แก่ บุคลากรของตลาดหลักทรัพย์ และจัดหลักสูตรอบรมความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ (Certified Modern Investment Professional: CMIP) รวมทั้งยังมีเป้าหมายร่วมกันในการจัดตั้ง Lao Capital Market Institute (LCMI) หรือ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุนแห่ง สปป.ลาว เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านการเงิน และการลงทุนแก่ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน ตลอดจนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปของ สปป.ลาว นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงการสนับสนุนให้เกิดโอกาสทางธุรกิจระหว่างกัน ทั้งในระดับของตลาดหลักทรัพย์และระดับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองแห่ง ตลอดจนการส่งเสริมการจดทะเบียนของบริษัทลาว หรือบริษัทร่วมทุนไทย-ลาวในทั้งสองตลาดหลักทรัพย์ (Dual Listing) ด้วย

ในโอกาสเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังได้กำหนดจัดเสวนา “How the stock exchange helped us grow: First-hand experiences of Thai entrepreneurs” เพื่อให้ความรู้ให้แก่บริษัทเป้าหมายที่มีศักยภาพและมีความต้องการใช้เงินทุน ซึ่งรัฐบาล สปป. ลาวจะผลักดันให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง สปป. ลาว โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ คุณวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ และ คุณบุญชัย ปัณฑุรอัมพร กรรมการผู้จัดการ

บมจ. ซาบีน่า เป็นวิทยากร รวมทั้งจัดให้มีพิธีมอบมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) ให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ลาว และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ในการลงทุนต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. S-E-T Call Center 0-2229-2222

สื่อมวลชน ติดต่อส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ลดาวัลย์ กันทวงศ์ โทร. 0-2229—2036 /

กนกวรรณ เข็มมาลัย โทร. 0-2229—2048 / ณัฐยา เมืองแมน โทร. 0-2229-2043

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ มิ.ย. PHOL ขนทัพสินค้าร่วมออกบูธงาน THAILAND SAFE@WORK ครั้งที่ 36
๒๑ มิ.ย. COM7 ติดอันดับบริษัทชั้นนำใน Fortune Southeast Asia 500 และเข้าคำนวณดัชนี SETHD ครึ่งปีหลัง 67
๒๑ มิ.ย. บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) แนะนำ กล้องติดรถยนต์รุ่น Dash Cam A510 นวัตกรรมความเป็นเลิศสู่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี จากแบรนด์
๒๑ มิ.ย. ประสิทธิภาพระดับเรือธง HUAWEI Pura 70 Series เสริมความแข็งแกร่งด้วยกระจก Kunlun Crystal Armour และ UI
๒๑ มิ.ย. อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ชวนนักอุตสาหการภาคการผลิตทุกกลุ่ม ไปชมนวัตกรรมล้ำๆ ของเครื่องจักรรุ่นใหม่ในงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป
๒๑ มิ.ย. มรภ.สงขลา ร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน CWIE DAY ครั้งที่ 14
๒๑ มิ.ย. ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี แนะ 9 วิธีรับมือเมื่อโดนบูลลี่ ร่วมผลักดันหยุดวงจรบูลลี่ พร้อมสร้างความเข้าใจ ลดปัญหาบูลลี่ในรั้วโรงเรียนผ่านโครงการ
๒๑ มิ.ย. คึกคักคับคั่งเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ !! รวมพลคอสเพลย์ชาวสปายแฟมิลี ครอบครัวสายลับสุดป่วน ห้ามพลาด SPYxFAMILY POP UP STORE THAILAND
๒๑ มิ.ย. เอปสันโชว์สุดยอดนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในสองงานใหญ่แห่งปี ASSEMBLY AUTOMATION TECHNOLOGY 2024 และ GFT
๒๑ มิ.ย. แอลจี เปิดตัว LG SIGNATURE OLED M4 นวัตกรรมทีวีไฮเอนด์ไร้สายครั้งแรกในไทย รับเทรนด์ปี 2567 มั่นใจตลาดทีวีพรีเมียมโตต่อเนื่อง