ท่าน ว.วชิรเมธีจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่สไตล์พุทธ “ส่งท้ายด้วยธรรม ต้อนรับด้วยศีล”

อังคาร ๑๔ ธันวาคม ๒๐๑๐ ๑๕:๐๘
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย กำหนดจัด “งานส่งท้ายด้วยธรรม ต้อนรับด้วยศีล : สู่ความสดชื่นรื่นเย็นแห่งชีวิต ปี ๒๕๕๔” ขึ้น ในวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม นี้ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส สวนรถไฟ กรุงเทพฯ โดยนำเสนอการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ตามวิถีของชาวพุทธ โดยมุ่งเน้นไปที่

หนึ่ง การทบทวนงบดุลชีวิตของตนเองว่าในรอบปีที่ผ่านมาเราได้กำไรหรือขาดทุน

สอง แทนที่จะเป็นเทศกาลแห่งอบายมุข ขอให้เป็นเทศกาลของการให้ ให้ตนเองได้ปฏิบัติธรรม ให้ตัวเองได้ทำอะไรดี ๆ ให้กับมารดา บิดา ญาติวงศ์พงศากัลยาณมิตร ผู้มีพระคุณ ให้ตัวเองได้ย้อนกลับมาดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิต และให้ตัวเองได้มีธรรมะนำทาง

ภายในงาน มี ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้

กิจกรรมที่หนึ่ง การสวดมนต์ ๙ บท เพื่อความ ๙ (ก้าว) โดยคัดเลือกเอามนต์ทุกบทที่ล้วนแล้วเป็นแก่นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสวด และทุกคนที่มาร่วมงานจะได้รับหนังสือสวดมนต์ ๙ บทเพื่อความ ๙ (ก้าว) หน้าด้วย เช่น บทกาลามสูตร เป็นบทสวดเพื่อให้มีปัญญา บทมงคลสูตร สวดเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นมงคลแท้ มงคลเทียม ปัพพโตปมสูตร สวดเพื่อให้รู้ว่าเราจะเตรียมรับมือกับความตายได้อย่างไร โพชฌงคสูตร สวดเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะดูแลตนเอง เพื่อให้สุขภาพจิตก็สดใส สุขภาพกายก็สมบูรณ์ได้อย่างไร นี่คือศิลปะของการสวดมนต์ เมื่อสวดเป็นก็เห็นธรรม

กิจกรรมที่สอง การสอนศิลปะของการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวัน เพื่อคืนความสดชื่นรื่นเย็นให้กับชีวิตในระหว่างวัน

กิจกรรมที่สาม กิจกรรมเสวนาเปิดตัว ส.ค.ส.ชุดจตุรพลัง พลังทั้ง ๔ เพื่อความสวัสดีของสังคมไทย นั่นคือ

๑. พลังแห่งปัญญา ไม่เชื่อต้องศึกษา ไม่มีปัญญาต้องเรียนรู้ เพราะปกติคนไทยจะเน้นว่า ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

๒. พลังความเพียร พึ่งความเพียรของตน ดีกว่าพึ่งการบนเทวดา

๓. พลังความสุจริต ทำมาหากินอย่างสุจริต ดีกว่าหลงผิดคอรัปชั่น

๔. พลังความสามัคคี ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันนำประเทศไทยพ้นวิกฤติ

โดยผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับ ส.ค.ส. จตุรพลัง พลังทั้ง ๔ เพื่อความสวัสดีของสังคมไทย ซึ่งพลังทั้ง ๔ นี้หยิบมาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าตรัสว่า พลังทั้งสี่นี้ ถ้าใครมีก็พ้นวิกฤต นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายมุมมองสังคมไทยในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีบทเรียนอะไรบ้าง และจะมองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังได้อย่างไร โดยเป็นการวิเคราะห์ด้วยมุมมองทางธรรม โดยจะเป็นการอภิปรายสังคมไทยเพื่อเรียนรู้ที่จะรับมือกับปีหน้าได้อย่างมีความหวังในทุกมุม เช่น การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สังคม และค่านิยมของสังคมไทยในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร คือ การวิเคราะห์สังคมไทยในมุมมองของธรรมะ

กิจกรรมที่สี่ กิจกรรมธรรมะคลีนิก ภายใต้ชื่อวา “ถามจากสมอง ตอบจากหัวใจ” ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสนทนาธรรม ถือเป็นการจ่ายยาธรรมะโอสถให้กับผู้ที่สนใจใฝ่ธรรม สนใจใคร่รู้อยากจะแก้ปัญหาชีวิตด้วยธรรมะ สามารถลงทะเบียนได้ที่ธรรมะคลีนิก

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงาน สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมรับ ส.ค.ส.สื่อความสุข ๙,๙๙๙ ชุด เช่น หนังสือธรรมะแห่งปีชุดพิเศษ “๙ เล่มเพื่อความก้าว (๙) หน้า” ซีดีธรรมะชุดพิเศษ “๙ เรื่อง เพื่อความก้าว (๙) ไกล” ปฏิทินปฏิธรรม “๙,๙๙๙ ชุด เพื่อความก้าว (๙) สุข”

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส สวนรถไฟ กรุงเทพฯ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.dhammatoday.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒ ๔๒๒ ๙๑๒๓, ๐๘๑ ๘๘๙ ๐๐๑๐, ๐๘๙ ๘๙๓ ๒๑๓๖, ๐๘๗ ๘๐๘ ๗๗๗๙

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๒๕ ทีซีเอ็มซีจัดกิจกรรมซีเอสอาร์มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ
๑๔:๒๙ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สร้างปรากฏการณ์ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน กับความสำเร็จในธุรกิจบริหารจัดการอาคาร คว้า 6 รางวัล อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย Building Safety Awards (BSA)
๑๔:๑๑ สคฝ. ชี้ข้อมูลสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองเงินฝากเหลือ 32 แห่ง ย้ำชัดระบบสถาบันการเงินยังแข็งแรง
๑๔:๔๖ แอลจีคว้ารางวัล 'สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565' ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภททีวี จากนิตยสาร Business
๑๔:๐๐ มหกรรมบ้านและคอนโด 42 ชี้ดีเวลลอปเปอร์จับมือตรึงราคาบ้าน บวกมาตรการรัฐโค้งสุดท้าย ช่วยดันยอดขายทะลุเป้า
๑๔:๒๖ โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะเรื่อง ความสุขที่ไม่มีโทษ
๑๔:๒๑ พูม่า สปอร์ตส ประเทศไทย รุกตลาดเครื่องแต่งกายกีฬา พร้อมเปิดตัวพระเอกหนุ่ม ลุค - อิชิคาว่า แบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของไทย
๑๔:๓๕ เอมิเรตส์พลิกโฉมประสบการณ์การการเดินทาง เปิดตัวร้านค้าปลีก 'Emirates World' อย่างเป็นทางการครั้งแรกในดูไบ
๑๔:๔๕ ไทยยูเนี่ยนคว้าสองรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบ ความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565
๑๔:๓๗ ไวไว จัด แข่งฟุตบอลชิงแชมป์ภาคเหนือ ศึกดวลฝีเท้าชาว ไวไว อาคาเดมี่ ส่งท้ายโครงการ WAIWAI FOOTBALL ACADEMY 2022 ภาคเหนือ