ขรก.กทม.เตรียมเฮ รับเงินชดเชยย้อนหลัง สร้างขวัญกำลังใจ

ศุกร์ ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ ๑๕:๐๘
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงผลการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ สภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมพิจารณาทบทวนเรียบร้อยแล้ว และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป โดยในการประชุมครั้งนี้ นายชนินทร์ รุ่งแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ในฐานะกรรมาธิการได้เสนอว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะออกบังคับใช้หลัง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงส่งผลให้ข้าราชการ กทม. บางกลุ่มที่เงินเดือนเต็มขั้นเสียสิทธิประโยชน์ ไม่อาจเลื่อนเงินเดือนได้ดังเช่นข้าราชการพลเรือน อีกทั้งไม่อาจกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลได้ เนื่องจากมีปัญหาข้อกฎหมายในการดำเนินการ จึงขอให้กทม.พิจารณาหาแนวทางดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิและเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะกรรมาธิการได้นำข้อเสนอดังกล่าวมาหารือในระดับผู้บริหารกทม. ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอสภากรุงเทพมหานครตราเป็นข้อบัญญัติกทม. ให้จ่ายเงินชดเชยเป็นค่าตอบแทน โดยปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ให้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมทั้งตนเองได้ประสานไปยังคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล เร่งบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระเพื่อเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระ 2 และ 3 โดยเร่งด่วน ซึ่งหากกฎหมายดังกล่าวสามารถผ่านไปได้ด้วยความรวดเร็วจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อข้าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป

สำหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายชดเชยให้แก่ข้าราชการนั้น ภายหลังนำข้อบัญญัติดังกล่าวเสนอสู่ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร จะได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อนำมาใช้ในการจ่ายชดเชยต่อไป โดยหากมีงบประมาณไม่เพียงพออาจพิจารณาแบ่งชำระเป็นงวด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๐ ซมโปะ ประกันภัย จัดงาน SompOrientation ต้อนรับพนักงานใหม่ สานต่อความตั้งใจ ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น
๑๖:๔๖ รมว.เฮ้ง นำผู้บริหารกระทรวงแรงงาน รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑๖:๔๒ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU รับการตรวจเยี่ยมจาก กระทรวง อว.
๑๖:๒๑ ไฮโปรตีน ไอซ์ คอฟฟี่ ดริ้งค์ มิกซ์ โดยเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ชนะรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี จากเวที HELLO! Beauty Awards
๑๖:๐๘ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2564
๑๖:๐๕ สพร. 17 ระยอง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)
๑๖:๕๐ กรมวิชาการเกษตร โชว์นวัตกรรมฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน ตัวช่วยยืดอายุผักและผลไม้คงความสดใหม่ เพิ่มโอกาสวางจำหน่ายได้นานขึ้น
๑๖:๑๔ วว. พัฒนากระบวนการแยกกระดาษ พลาสติกพอลิเอทิลีน ออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์ สนองนโยบาย BCG Model ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๑๖:๐๑ NTSC ใส่ใจสุขภาพพนักงานจัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
๑๖:๕๔ วช. หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนวิจัยทีมจุฬาฯสร้างฐานข้อมูลจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ