ประชุมวิชาการ “สภาวะโลกร้อนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำอย่างไร”

พฤหัส ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ ๑๐:๒๓
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับสมาคมอุทกธรณีวิทยาไทย จัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “สภาวะโลกร้อนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำอย่างไร” ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.00 — 16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม และคาดว่าจะมีผู้สนใจทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน

สืบเนื่องจากสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนจากอดีตที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ภัยธรรมชาติบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม สึนามิ และแผ่นดินไหว เป็นต้น ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และระบบนิเวศวิทยา โดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากร น้ำบาดาล และสมาคมอุทกธรณีวิทยาไทย จึงให้ความสนใจศึกษา วิเคราะห์ ร่วมกันระดมความคิด และแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การเตรียมการป้องกันแก้ไข และจัดระบบป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยจัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “สภาวะโลกร้อนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำอย่างไร” และได้เชิญ นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “การเกิดสภาวะโลกร้อน” โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา จาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) การบรรยายเรื่อง “สภาวะโลกร้อนเกี่ยวข้องกับน้ำผิวดินอย่างไร” โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ จาก กรมชลประทาน การบรรยายเรื่อง “สภาวะโลกร้อนเกี่ยวข้องกับน้ำบาดาลอย่างไร” โดย ดร.เกรียงศักดิ์ ภิระไร จาก กรมทรัพยากร น้ำบาดาล และการอภิปรายกลุ่มเรื่อง “ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนต่อทรัพยากรน้ำ” โดยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายต่อศักดิ์ วาณิชขจร อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ดร.ศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นายสุรพล ปัตตานี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมี ดร.อริศรา กำธรเจริญ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทรศัพท์ 02-299-3904 โทรสาร 02-299-3970

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๖ วว.ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันพลาสติก /ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
๑๗:๐๒ วว.จัดฝึกอบรมการทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย
๑๗:๑๘ การบินไทยเสิร์ฟเมนูพิเศษเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ
๑๗:๐๖ Crazy Sale ลดคลั่ง พลังนักช้อป ลดสูงสุด 80%
๑๗:๕๔ ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์
๑๗:๓๘ วธ.เปิดตัว 4 ดีไซเนอร์ชื่อดังออกแบบ-แคทวอล์คแฟชั่นผ้าไทยลายอัตลักษณ์สุดล้ำนำเทรนด์ สร้างสีสันผ้าไทยฟีเว่อร์ในงานผ้ายิ่งใหญ่ ภูษาศิลป์
๑๗:๐๘ แอ็กซิส แบงก์ จับมือ ซีอาร์เอ็มเน็กซ์ คว้ารางวัลการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ยอดเยี่ยมจากเอเชียน แบงเกอร์
๑๗:๕๔ 2 โรงแรมสุดหรูวิวทะเลหัวหินและภูเก็ตชวนคุณลูกๆ พาคุณแม่เที่ยวทะเล พร้อมฉลองวันแม่กับมื้อพิเศษ ณ โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน และ โรงแรมเคปพันวา
๑๗:๓๗ คนบันเทิง คิมเบอร์ลี่ , ขวัญ ,พุฒิ , จุ๋ย , วุ้นเส้น พาเหรดรับรางวัลสุดยิ่งใหญ่ THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS
๑๗:๒๗ เอชพี เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด ยกระดับประสิทธิภาพ HP Spectre 13 และ HP Envy รุ่นใหม่ ขับเคลื่อนแรงบันดาลใจบนโลกไฮบริด