พม.ชี้ “เด็กเร่ร่อน”กลุ่มเสี่ยงตั้งครรภ์ไม่พร้อมสูง แนะทุกภาคส่วนเร่งดูแล สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา

จันทร์ ๑๔ มีนาคม ๒๐๑๑ ๑๔:๔๐
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับเครือข่ายองค์กรเพื่อเด็กเร่ร่อน จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กเร่ร่อน เรื่องทักษะการสอนเพศศึกษา เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการละเมิดทางเพศในเด็กเร่ร่อนและเด็กกลุ่มเสี่ยงในชุมชน”โดยมีนางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการอบรม รุ่นที่ ๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น นับเป็นปัญหาทางสังคมที่น่าเป็นห่วงและต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม โดยพบเยาวชนที่อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี มีการตั้งครรภ์และคลอดบุตรเกินมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ถึงร้อยละ ๑๓.๕๕ จากมาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ ๑๐.๕๕ และในประเทศไทยมีแม่วัยเยาว์อายุ ๑๕-๑๙ ปี มากเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียและอันดับสองของโลก โดยกลุ่มเสี่ยงหนึ่งก็คือ “เด็กเร่ร่อน” ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมทางเพศ คือ เด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ถูกทอดทิ้ง ขาดพื้นฐานความรักจากครอบครัว รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า ประกอบกับต้องใช้ชีวิตอยู่นอกบ้าน ทำให้เด็กกลุ่มนี้มีพัฒนาการและการเรียนรู้ทางเพศศึกษาอย่างไม่เหมาะสม และในทางจิตวิทยาพบว่าเด็กกลุ่มนี้จะอยู่ในสภาพของการขาดรัก (Inadequacy) จึงต้องการสร้างความผูกพันกับทุกคนที่มีโอกาสใกล้ชิด และอยู่ในวังวนของการมีพฤติกรรม “เสี่ยง ซิ่ง กล้า สนุก” ทางเพศ โดยองค์กรเครือข่ายเพื่อเด็กเร่ร่อนคาดการณ์ว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นไป จะมีเด็กเร่ร่อนทั้งเด็กไทย เด็กต่างด้าว หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทย จำนวนกว่า ๓๐,๐๐๐ คน ด้วยเหตุนี้ ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กเร่ร่อนจึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เกิดเป็นปัญหาการทำแท้ง การใช้ความรุนแรงในครอบครัว การถูกทอดทิ้งและการเปลี่ยนคู่อย่างอิสระ จนนำไปสู่การเกิดสภาพแม่วัยเยาว์ที่ยังขาดวุฒิภาวะในการปกป้องดูแลตนเอง

นางนภา กล่าวต่อว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจและกระบวนการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยองค์ความรู้และทักษะอย่างมาก เนื่องจากเด็กกลุ่มดังกล่าวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง เปราะบาง และยั่วยุให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่พึงปราถนาอยู่ตลอดเวลา การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กเร่ร่อนฯ นี้ จึงถือเป็นการตอบสนองนโยบายของชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กเร่ร่อน และเด็กกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษา และสภาพปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กเร่ร่อนและเด็กกลุ่มเสี่ยงในชุมชน และฝึกทักษะกระบวนการให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป การอบรม ในครั้งนี้ เป็นการอบรมรุ่นที่ ๑ ประกอบด้วยเครือข่ายองค์กรเด็กเร่ร่อน องค์กรภาครัฐ ๕๙ องค์กร จำนวน ๕๙ คน องค์กรภาคเอกชน ๑๖ องค์กร จำนวน ๓๘ คน องค์กรส่วนท้องถิ่น ๒๑ องค์กร จำนวน ๓๒ คน รวมทั้งสิ้น ๙๖ องค์กร ๑๒๘ คน นอกจากการบรรยายให้ความรู้แล้ว ยังมีการฝึกปฏิบัติการให้คำแนะนำปรึกษาแก่เด็กเร่ร่อนและเด็กกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ๔ กลุ่ม คือ ๑.เด็กที่ยังไม่มีประสบการณ์ทางเพศ ๒.เด็กที่ติดเชื้อ HIV ๓. เด็กที่เคยผ่านประสบการณ์และกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงทางเพศ และ ๔.เด็กที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ทั้งนี้ จะจัดให้มีการอบรมทั้งหมด ๒ รุ่น คือรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖ เม.ย. ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.055 บาทต่อหุ้น
๑๖ เม.ย. คนเดียวก็อิ่มได้ ไม่ต้องง้อเพื่อน กับ มายบ็อกซ์ ซีรีส์ จากพิซซ่า ฮัท
๑๖ เม.ย. อัปเดตใหม่! อาชีพใหม่ 'สกอลาร์' มาแล้ว! พร้อมพบโบนัสพัฒนา 5 เท่า ใน A3: STILL ALIVE
๑๖ เม.ย. ไทยพาณิชย์ จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ ไทยไพบูลย์ประกันภัย เปิดตัว ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)
๑๖ เม.ย. เอ็นทีที เปิดเวที NTT Digital Innovation Challenge 2021 คัดเลือกสุดยอดคนไอทีรุ่นใหม่
๑๖ เม.ย. Wealth Dynamix เปิดตัวโซลูชัน SaaS บริหารวงจรชีวิตลูกค้าบนคลาวด์ สำหรับบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่ง
๑๖ เม.ย. PROS ตั้ง KGI ลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 2 บ./หุ้น ระดมทุน 280 ลบ. เปิดจองซื้อ 19-21 เม.ย. เทรด 27
๑๖ เม.ย. ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความสุขและห่วงใยในกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด
๑๖ เม.ย. ออฟฟิศเมท เปิดร้านบน GrabMart Application ช้อปอุปกรณ์สำนักงาน ส่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง
๑๖ เม.ย. เกมมือถือ Kingdom Heroes M เปิดตัวอย่างเป็นทางการบน iOS และ Android