สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรนม.พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 ให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต

พฤหัส ๒๔ มีนาคม ๒๐๑๑ ๑๓:๕๘
เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในชุมชน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมข่าวสารข้อมูลด้วยสื่อที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการให้ผู้อ่านได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการวางพื้นฐานการศึกษาในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในกระบวนการ จัดการศึกษาได้ให้ความสำคัญกับผู้เรียน ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะห้องสมุดโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่ง เรียนรู้ระดับพื้นฐานที่อยู่ใกล้กับนักเรียนมากที่สุด แต่ก็ยังอยู่ในสภาพ ที่ไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาเท่าที่ควร ความคาดหวังที่จะปลูกฝัง ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านจึงเป็นไปได้ยาก ในทางตรงข้าม หากห้องสมุดเป็นห้องสมุดที่มีสื่อทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ที่ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองโดยได้อ่าน ฟัง ดู และสัมผัสด้วยตนเอง ก็จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอบขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของและงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมการออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด ณ โรงเรียน นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ ได้ส่งมอบสิ่งของ และสื่อการเรียนการสอน ให้กับทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-4425-4000 [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘:๑๖ รมว.สุชาติ ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะหนุนการจ้างงานของเอคเซนเซอร์
๑๘:๒๙ วว. จับมือ 4 พันธมิตรภาครัฐ/เอกชนจังหวัดภูเก็ต สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับ พืชอัตลักษณ์
๑๘:๔๖ วช. มอบรางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 แก่ นิสิตจุฬาฯ เพิร์ลสกิน : ครีมขัดผิวเกล็ดประกายมุก จากเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้ง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
๑๗:๓๕ กรมพัฒน์ฯ เสริมศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ยกระดับการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล
๑๗:๓๒ YourNextU School of Life รีแบรนด์ครั้งใหญ่ จัดทัพผู้บริหารใหม่ เปิดตัวแคมเปญ เพราะทุกเบื้องหลังความสำเร็จ
๑๗:๑๙ CARTRACK แท็กทีม กูรูขนส่ง แชร์ปัญหาธุรกิจขนส่ง 2022 พร้อมวิธีรับมือ
๑๗:๐๗ พิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟ หัวหิน - ชะอำ กอล์ฟ เฟสติวัล 2022
๑๗:๒๓ JOYLIDAY จอยลิเดย์ สนุกได้ ไม่สิ้นสุด The Infinite of Joy ที่ศูนย์การค้า ไอค่อนสยาม เฟส2
๑๗:๑๒ มหิดลปั้นเยาวชนสู่ทักษะการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๑๗:๐๔ ททท. ปลุกพลัง Soft Power แท็กทีม พีพี-บิวกิ้น เปิดแคมเปญ Stylecation ชวนเที่ยวไทย.แบบที่ใช่สไตล์ที่ชอบ