ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศผลการพิจารณาบริษัทสมาชิกที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม ข้อบังคับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

จันทร์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๐๑๑ ๑๖:๑๓
นายสุทธิชัย จิตรวาณิช รองผู้จัดการสายงานกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดและลงโทษเกี่ยวกับการเรียกค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ได้พิจารณาลงโทษและปรับบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมีโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรณีความผิดด้านการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับข้อบังคับ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาชิก พ.ศ.2547 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ผู้จัดการสาขาและหัวหน้าทีมการตลาดของสมาชิก พ.ศ.2553 ดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing) ในระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนของรายได้ (Incentive Scheme) โดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำหรือรับคำสั่งซื้อขายให้กับลูกค้า ส่งผลให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติให้ลงโทษปรับบริษัทเป็นเงิน 510,000 บาท และให้บริษัทลงโทษภาคทัณฑ์เจ้าหน้าที่การตลาด 2 ราย รวมทั้งกำชับผู้บริหารของบริษัท 4 ราย ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่การตลาด(Marketing) ในระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนของรายได้ (Incentive Scheme) โดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำหรือรับคำสั่งซื้อขายให้กับลูกค้า ส่งผลให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติให้ลงโทษปรับบริษัทเป็นเงิน 300,000 บาท และให้บริษัทลงโทษภาคทัณฑ์เจ้าหน้าที่การตลาด 3 ราย รวมทั้งกำชับผู้บริหารของบริษัท 3 ราย ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับทราบมติของคณะอนุกรรมการฯ และยืนยันว่าบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัดเสมอมา ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทมิได้มีเจตนาที่จะปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับข้อบังคับแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทจะกำชับให้ผู้บริหารของบริษัทควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. S-E-T Call Center 0-2229-2222

ติดต่อส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ลดาวัลย์ กันทวงศ์ โทร. 0 2229 2036

วรรษมน เสาวคนธ์เสถียร 0 2229 2797

อรสิริ บุญแต้ม 0 2229 2799

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๔๘ บางจากฯ รับรางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ของสภาอุตสาหกรรม
๑๕:๐๕ เยี่ยมชมระบบคลังสินค้า บริษัท GP Autoparts
๑๕:๒๕ งานวิจัยเดลล์ เทคโนโลยีส์ชี้ ภาคธุรกิจถือคนทำงานในฐานะสินทรัพย์สำคัญสูงสุด ในการขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปทางดิจิทัล
๑๕:๑๓ Lazada วันนี้คุณมีนัดตรวจสุขภาพ! 10.10 วันเดียวเท่านั้น
๑๕:๕๖ ดี-แลนด์ กรุ๊ป ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่
๑๔:๐๙ 10 ตุลาคมนี้.ฟินขั่นสุดกับ 2Moons The Ambassador เดือนเกี้ยวเดือนซีซั่นสุดท้ายทางอมรินทร์ทีวี
๑๔:๔๖ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ คว้ารางวัล ประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น
๑๕:๐๕ วิศวะมหิดล ขยายบ่มเพาะวิศวกรผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม ป้อนตลาด.รองรับฮับอาเซียน และ FTA ภาษีนมเป็นศูนย์
๑๕:๑๔ Shopee 10.10 Health Check-up! ตรวจสุขภาพกันเถอะ
๑๕:๓๓ 3 เด็กเก่ง SPU สุดเจ๋ง! ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ร่วมโครงการ APEC Voices of the Future 2022