กรมส่งเสริมการส่งออก จัดสัมมนา เรื่อง “ธุรกิจติดปีก : จุดประกายความคิด SMEs พลังแห่งการสร้างสรรค์ 360 ? ”

พุธ ๒๔ สิงหาคม ๒๐๑๑ ๑๔:๔๘
(ร่าง) กำหนดการสัมมนา

เรื่อง “ธุรกิจติดปีก : จุดประกายความคิด SMEs พลังแห่งการสร้างสรรค์ 360 ? ”

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-17.00 น.

ณ ห้องทับทิม 1 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

08.30 — 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 — 09.10 น. พิธีกรเรียนเชิญ พร้อมเรียนเชิญประธานในพิธี

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งออกภาคใต้ (สุราษฏ์ธานี)

กล่าวเปิดโครงการฯ

09.10 — 09.20 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิด

การสัมมนา “ ธุรกิจติดปีก : จุดประกายความคิด SMEs พลังแห่งการสร้างสรรค์ 360 ? ”

ภายใต้โครงการส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ

SMEs เพื่อการส่งออก อย่างเป็นทางการ

09.20 — 11.00 น. การเสวนา หัวข้อ “ นักธุรกิจ คิดการใหญ่ : Think Big”

“การปรับความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs แนวทางในการพัฒนา

ธุรกิจ ในการพัฒนาศักยภาพกิจการ และโอกาสในการก้าวเข้าสู่เวทีการค้าโลก การขยาย

ธุรกิจ และสร้างโอกาสในการเติบโต ”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า

กรรมการ บริษัท แอดว้านซ์ บิซิเนส ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

และ Executive Director มูลนิธิโลจิสติกส์และการขนส่ง (ประเทศไทย)

และ วิทยากร จาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

11.00 — 12.30 น. การสัมมนา หัวข้อ “จุดประกายความคิด SMEs 360 ? แบบคนรุ่นใหม่”

“แนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์ผ่าน E-Commerce และ Social Media เพื่อเพิ่มโอกาส

ในการรุกขยายตลาดรูปแบบใหม่ๆ

โดย นางอารดา เฟื่องทอง สำนักสารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก

12.30 — 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 — 15.00 น. การเสวนา หัวข้อ “ธุรกิจติดปีก : จุดประกายความคิด SMEs พลังแห่งการสร้างสรรค์ 360 ? ”

“แนวทางการทำธุริกจแบบ Creative Economy และการก้าวสู่การเป็นผู้ส่งออกเต็มรูปแบบ การวางแผนการขยายธุรกิจและฐานการตลาด มุมมองและประสบการณ์ของ

นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการส่งออก”

ผู้ร่วมเสวนา :

1. นายวิรวัฒน์ เปี่ยมวิวัตติกุล ประธานกรรมการ บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด

2. วิทยากร จาก ผู้ประกอบการจากภาคเอกชน

ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

15.00 — 16.30 น. การเสวนา หัวข้อ “ นักธุรกิจ คิดรอบด้าน : พลังแห่งการสร้างสรรค์ 360 ? ”

“ แนวคิดการบริหารธุรกิจ แบบมอง 360 ? การเสริมเขี้ยวเล็บให้กับนักธุรกิจด้วย

ความรู้รอบด้านที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ส่งออก อาทิ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงิน

การบัญชี และการหาแหล่งเงินลงทุน”

ผู้ร่วมเสวนา :

1. วิทยากร จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2. วิทยากร จาก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

3. วิทยากร จาก ผู้ประกอบการจากภาคเอกชน

ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจำปา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

16.30 — 17.00 น. ถาม-ตอบ และปิดสัมมนา

หมายเหตุ : วิทยากร และกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๒ EXIM BANK ร่วมเสวนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการค้าการลงทุนในตลาดจีน
๑๗:๐๕ เอสซีจี ชวน 500 ชุมชน เลิกแล้ง-เลิกจน ด้วยความรู้คู่คุณธรรม
๑๖:๒๕ วธ. ชวนผู้รักเสียงเพลงทั้งไทยและต่างชาติดื่มด่ำกับเสียงเพลงต่อเนื่อง เปิดตัวเทศกาลดนตรีแห่งปี MOC MU FES 2023 Summer Hit
๑๖:๑๐ เอกชนหนุนการพัฒนาทักษะแรงงาน กพร.ชู จัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
๑๖:๒๑ ลอรีอัล ประเทศไทยเดินหน้าสร้างอาชีพเปลี่ยนชีวิต ผ่านโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty For a Better
๑๖:๐๖ Google Cloud สรุปโอกาสการเติบโตของธุรกิจท่ามกลางการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับผู้ประกอบการรายใหญ่ในระบบนิเวศการท่องเที่ยว
๑๖:๒๖ ลีสซิ่งกสิกรไทยจัดโปรแรงรับมอเตอร์โชว์ 2023 ครั้งที่ 44 รับโปรโมชั่น 4 ต่อ ชูนวัตกรรมขอสินเชื่อออนไลน์หนุนลูกค้าธนาคารกสิกรไทย สมัครสินเชื่อรถใหม่
๑๖:๔๗ กทม.ใช้น้ำหมักชีวภาพช่วยปรับสภาพน้ำ ควบคู่การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง
๑๖:๐๑ Dunkin' ชวนลูกค้าร่วมทำดีสร้างโอกาสเด็กไทย จัดโครงการ ดังกิ้นเพื่อน้อง ปี 2566 มอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท โรงเรียนวัดสระแก้ว -
๑๖:๓๗ XO ปี 66 ตั้งเป้ารายได้โต 10% จัดทัพซอสส่งออกบุกตลาดเข้มข้น ขณะที่การปรับราคา หนุนมาร์จิ้นดีขึ้น เป้า GP แตะ