ไทยพาณิชย์เสริมศักยภาพการบริหารงานธุรกิจ แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 7 ตำแหน่ง

พฤหัส ๑๕ กันยายน ๒๐๑๑ ๑๖:๔๓
ธนาคารไทยพาณิชย์ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงรวม 7 ตำแหน่งครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ บริหารความเสี่ยงสินเชื่อ และทรัพยากรบุคคล โดย กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ประกอบด้วย นายวศิน ไสยวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย Financial Market ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ นางภิมลภา สันติโชค ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจตลาดทุน นายศิโรตม์ วิชยาภัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่ 2 นางสาววรดา ตั้งสืบกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย Investment Banking Coverage 2 บริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ได้แก่ นายกิรดิศ อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริหารความเสี่ยงสินเชื่อ และ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นายวรวัจน์ สุวคนธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และนโยบาย ทั้งนี้เพื่อเสริมศักยภาพการบริหารงานของธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายวศิน ไสยวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย Financial Market กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ (M.B.A. Management) จาก มหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียร์คอลเลจ (New Hampshire College) และระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแคนซัส (The University of Kansas) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้มีความชำนาญทางด้านการค้าเงินในตลาดการเงิน เริ่มงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ครั้งแรกเมื่อปี 2540 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ค้าเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน (FX Dealer/ Treasury Department) โดยสั่งสมประสบการณ์ทางด้านการซื้อขายเงินระหว่างธนาคาร ก่อนย้ายไปร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในปี 2542 ดูแลงานทางด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรวมทั้งทางด้านตลาดทุนในระดับภูมิภาค ก่อนจะกลับเข้าร่วมงานกับไทยพาณิชย์อีกครั้งในปี 2552 ในตำแหน่งผู้จัดการ สาย Financial Market ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังนำทีมสร้างผลงานโดดเด่นจนได้รับ รางวัลด้านปริวรรตเงินตราต่างประเทศประจำปี 2554 สาขาผู้ให้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนยอดเยี่ยม จัดโดยทอมสัน รอยเตอร์

ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการวางกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจสำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเข้าร่วมงานกับธนาคารในปี 2553 ในตำแหน่ง ผู้จัดการสาย GMTS - กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ รับผิดชอบการวางกลยุทธ์รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้าน Global Markets and Transaction Services โดยสั่งสมประสบการณ์ทางด้านการเงินและวิศวกรรมเป็นเวลากว่า 14 ปี โดยก่อนเข้าร่วมงานกับธนาคาร ดร.อารักษ์เคยทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา McKinsey & Company ในตำแหน่ง Engagement Manager เคยร่วมงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคให้กับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และยังเคยเป็นวิศวกรและผู้จัดการ บริษัท Qualcomm Incorporated ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.อารักษ์จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (Ph.D. Electrical Engineering) จากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด (Stanford University) ปริญญาโทและปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) ประเทศสหรัฐอเมริกา

นางภิมลภา สันติโชค ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจตลาดทุน กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงานด้านการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ ผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายภายใต้ตลาดทุน อาทิ Project Finance, Structured Finance Loan Syndicated และ DCM เป็นต้น เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในแวดวงธุรกิจการเงินและตลาดทุนมากว่า 12 ปี เข้าร่วมงานกับไทยพาณิชย์ในปี 2551 ในตำแหน่งผู้จัดการ Structured Finance สายตลาดทุน และได้สร้างผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการทางการเงินหลายรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังมีประสบการณ์กับสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ จาร์ดีน เฟลมมิ่ง ธนาคม บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด คุณภิมลภา จบการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (M.B.A.) จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นมิชิแกน (Eastern Michigan University) สหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาสถิติ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายศิโรตม์ วิชยาภัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่ 2 กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนแก่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินจากสถาบันการเงินและธุรกิจขนาดใหญ่มากว่า 14 ปี เริ่มงานกับไทยพาณิชย์เมื่อปี 2553 ในตำแหน่งผู้จัดการ - Project Finance และต่อมาได้ย้ายมาดูแลและทำหน้าที่ผู้จัดการธุรกิจ สายธุรกิจขนาดใหญ่ 2 จนกระทั่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งในปัจจุบัน ก่อนร่วมงานกับธนาคาร คุณศิโรตม์เคยร่วมงานกับทั้งสถาบันการเงินและธุรกิจขนาดใหญ่ชั้นนำ อาทิ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ทางด้านการดูแลลูกค้าขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งยังเคยดูแลงานฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ กำกับดูแลกิจการ และงานกิจการสัมพันธ์ ให้กับกลุ่มบริษัทโกลว์อีกด้วย คุณศิโรตม์จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ (International Securities Investment and Banking) จากมหาวิทยาลัยเร้ดดิง ระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์) จากควีนแมรีแอนด์เวสต์ฟิลด์ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

นางสาววรดา ตั้งสืบกุล ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย Investment Banking Coverage 2 กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับงานทางด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking) มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการเงินและการลงทุนมากว่า 19 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Private Wealth) และการบริหารกองทุนประเภท Private Equity ในองค์กรชั้นนำที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณวรดาจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (M.B.A.) จาก Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina สหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายกิรดิศ อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริหารความเสี่ยงสินเชื่อ บริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานทางด้านวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ โดยเริ่มทำงานกับธนาคารตั้งแต่ปี 2531 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ โดยคุณกิรดิศเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานสินเชื่อเป็นอย่างดี จากนั้นได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่ฝ่าย Corporate Analysis 1 เพื่อสั่งสมประสบการณ์ในสายงานวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงสินเชื่อเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน คุณกิรดิศจบการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านการบริหารธุรกิจ (M.B.A.) จากมหาวิทยาลัยจอร์เจียสเตท (Georgia State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวรวัจน์ สุวคนธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และนโยบายทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่วางกลยุทธ์และนโยบายในการบริหาร คัดสรร และ พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันธุรกิจของธนาคารให้ประสบความสำเร็จเติบโตได้ตามเป้าหมาย มีประสบการณ์ในสายการเงินกว่า 16 ปี เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนแก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน คุณวรวัจน์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จากวิทยาลัยการจัดการเคลล็อกก์ มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น (Kellogg School of Management, Northwestern University) ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

โทร : 02-544-4502, 5401, 6421 Email: [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๓๐ ก.ย. ฮอนด้า เชิญชวนหนุ่มสาวเรียนรู้นอกตำรา สัมผัสการทำงานจริงกับแบรนด์ ฮอนด้า ที่พร้อมสนับสนุนทุกพลังแห่งความฝัน สู่การเป็น Honda Smart Idol
๓๐ ก.ย. อาเจไทย ชู อมายู ในงาน FHA Expo 2022 สิงคโปร์ มุ่งผลักดันผลผลิตจากเกษตรกรไทยสู่ตลาดเอเชียและอเมริกา
๓๐ ก.ย. อาร์มาเซล เปิดศูนย์ประสบการณ์ลูกค้าแห่งแรกในสิงคโปร์
๓๐ ก.ย. เปิดประสบการณ์ เชฟเทเบิล แบบ ถึงพริก ถึงแกง กับ Po Concept Dining เชียงใหม่
๓๐ ก.ย. เมซอง แบร์เช่ ปารีส ส่งมอบขวดน้ำหอมในโครงการ From Bottle to Energy ปีที่ 4
๓๐ ก.ย. TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจอง คุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock
๓๐ ก.ย. ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จัด 2 Festivals สุดยิ่งใหญ่ สองบรรยากาศส่งท้ายปี
๓๐ ก.ย. ผมขาวก่อนวัย สัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพ By Catherine
๓๐ ก.ย. อะบิลิตี ไดอะบีทิส โกลบอล โครงการศึกษาทดลองสำคัญในด้านการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
๓๐ ก.ย. เคทีซีผนึกมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟฯ คิกออฟ โครงการ KTC Offer จัดคอร์สปันความรู้ ชีวิตดี.เริ่มต้นที่การวางแผนทางการเงิน