วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ เปิดหลักสูตรใหม่

พฤหัส ๑๓ ตุลาคม ๒๐๑๑ ๑๔:๓๓
ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษามีเพิ่มมากขึ้นหลายแห่งเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาได้มาก ขณะเดียวกันหลักสูตรที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีการจัดการศึกษาให้ตรงกับตลาดแรงงานไปด้วย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จึงได้เปิดหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจและเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร

ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับและสร้างเทคโนโลยีทางการจัดการที่มีความหลากหลาย รวมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เป็นธรรมาภิบาล พัฒนาศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยให้มีคุณภาพอยู่เสมอ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย แตกต่าง และเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งยังตอบสนองต่อตลาดแรงงานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ในการศึกษาเป็นการสร้างปัญญาและความเป็นเลิศทางวิชาการเหมือนดั่งวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยอย่างแท้จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๒๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1ประจำปี
๑๕:๔๑ เดลี่ฟู้ดส์ ชวนพระเอกสุดฮอต เข้ม หัสวีร์ ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี โชคดี มีแต่เฮง พร้อมจัดเต็มในเทศกาล พาเลซ คนทะลุล้าน แจกโชคกว่า 20
๑๕:๓๘ เกทเวย์ เอกมัย ฉลองตรุษจีนต้อนรับปีเสือทอง ชวนช้อปสุดปังในงาน Chinese New Year 2022 Lucky เฮง เฮง เฮง
๑๕:๒๙ realme ประกาศเปิดตัว สมาร์ตโฟนรุ่น 9 Pro series ที่มาพร้อม 5G และชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 920 5G
๑๕:๒๗ ผลสำรวจชี้ มัลติคลาวด์ยังได้รับความนิยมต่อเนื่อง แต่ความซับซ้อนและความท้าทายต่าง ๆ ก็ยังคงอยู่เช่นกัน
๑๕:๑๑ กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมอยู่เคียงข้างดูแลผู้เอาประกันด้วย 3 มาตรการความช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่
๑๕:๐๑ สร้างสุขภาพที่ดีรับปีใหม่กับแพ็กเกจเสริมภูมิต้านทานและความอ่อนเยาว์กับวิวิด
๑๕:๕๕ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ประกาศแต่งตั้ง เชฟเจอราร์ด วิลลาเรท ฮอร์คาโญ เป็นหัวหน้าพ่อครัวประจำห้องอาหาร เอเลเมนท์ อินสไปร์ บาย เซล
๑๕:๕๖ เชิญร่วมสมทบทุน เพื่อสร้าง ศูนย์วิทยาการเวชศาตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๕:๕๙ คุณหญิงกัลยา เปิดวิสัยทัศน์ ปี 65 เร่งปฏิรูปการศึกษา สร้างเด็กไทย สู่พลเมืองโลก ชูเข็มทิศการศึกษา คือเข็มทิศประเทศไทย