วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ เปิดหลักสูตรใหม่

พฤหัส ๑๓ ตุลาคม ๒๐๑๑ ๑๔:๓๓
ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษามีเพิ่มมากขึ้นหลายแห่งเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาได้มาก ขณะเดียวกันหลักสูตรที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีการจัดการศึกษาให้ตรงกับตลาดแรงงานไปด้วย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จึงได้เปิดหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจและเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร

ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับและสร้างเทคโนโลยีทางการจัดการที่มีความหลากหลาย รวมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เป็นธรรมาภิบาล พัฒนาศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยให้มีคุณภาพอยู่เสมอ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย แตกต่าง และเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งยังตอบสนองต่อตลาดแรงงานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ในการศึกษาเป็นการสร้างปัญญาและความเป็นเลิศทางวิชาการเหมือนดั่งวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยอย่างแท้จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๔ มิ.ย. นักเรียนศูนย์สอวน.ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18
๒๔ มิ.ย. ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวก เข็มสถาบันแก่บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 20 และ 21
๒๔ มิ.ย. ช่อง 7HD ส่งผู้ประกาศ 4 คน 4 บุคลิก สร้างสีสันข่าวเย็นให้เผ็ดร้อน ใน ข่าวเย็นประเด็นร้อน 4 กรกฎา.นี้ เวลา 15.45-18.00
๒๔ มิ.ย. เปิดตัว mywawa.me แพลตฟอร์ม อี-มาร์เก็ตเพลส ซื้อ-ขายสินค้า B2B ทุกอุตสาหกรรม
๒๔ มิ.ย. ฝึกยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
๒๔ มิ.ย. อิออน แจกใหญ่ แจกจริง มอบรางวัลผู้โชคดี ครั้งที่ 2 กับแคมเปญฉลองครบรอบ 30 ปีกับอิออน ลุ้นรับโชคใหญ่ได้ทุกเดือน
๒๔ มิ.ย. เจนเนอราลี่ เอาใจสายคนรักสุขภาพ สนับสนุนงาน Khaokho Marathon 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
๒๔ มิ.ย. ธพว. เปิดตลาดสุดยอดเอสเอ็มอีของดีทั่วไทย SME D Market ทุกเดือน ช่วยลูกค้าขายของ เพิ่มรายได้ ขยายตลาด ติดเครื่องธุรกิจหลังโควิดคลี่คลาย
๒๔ มิ.ย. NTT DATA Business Solutions (Thailand) Ltd. ร่วมกับ Microsoft Thailand และ SAP Thailand จัดงานสัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต
๒๔ มิ.ย. ศึกวันแดงเดือดแมตช์นอกสนามฟุตบอล.