พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จันทร์ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๑ ๑๗:๔๘
เนื่องจาก นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำรงตำแหน่งมาครบวาระ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 12 ราย และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามที่เสนอทุกราย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง มีดังต่อไปนี้

นางอารีย์ วชิรวราการ เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายณรงค์ ปั้นนิ่ม

นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล

นายธีรวัฒน์ นาคะบุตร

นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์

นางสาวเพ็ญสุดา ไพรอร่าม

นายยศ บุญญสถิตย์

นางสาวเศาวนิต เศาณานนท์

นายสมบัติ อนันตรัมพร

นายสมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย

นายสมหมาย ปาริจฉัตต์

นายสำราญ ถาวรายุศม์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ ต.ค. ชัยวุฒิ เตรียมคลอด กม.บังคับขึ้นทะเบียนแพลตฟอร์มดิจิทัล คุ้มครองนักช้อปออนไลน์
๒๑ ต.ค. Menarini Group และ Radius Health ประกาศผลการศึกษาหลักเชิงบวกในการทดลองระยะ 3 จากโครงการ EMERALD เพื่อประเมินการใช้ยา Elacestrant
๒๑ ต.ค. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายภาพออนไลน์ การประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ประจำปี 2564 ในหัวข้อ 'สร้างสรรค์ภาพถ่ายให้ได้ระดับโปร
๒๑ ต.ค. แม็คโคร ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลีย ขนวัตถุดิบราคาดี รับเปิดประเทศ ฟื้นธุรกิจร้านอาหาร ปูพรมจัด Taste of Australia
๒๑ ต.ค. สนพ.มุกดาหาร จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
๒๑ ต.ค. ชวนสายรักสุขภาพบอกลาไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายแบบเดิมๆ เตือนผิดวิธีอันตราย แนะเลือกใช้เทรนเนอร์มืออาชีพ
๒๑ ต.ค. พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสลุยสร้างผู้ประกอบอาหารไทยและผู้ประกอบขนมอบเบเกอรี่สร้างรายได้ชุมชนฐานรากรองรับการท่องเที่ยว
๒๑ ต.ค. คาราบาวกรุ๊ป บริจาคเครื่องดื่มวิตามินซี วู้ดดี้ ซี ล็อค ร่วมส่งต่อ กล่องกำลังใจ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในกิจกรรม Nine Entertain Birthday Charity ครบรอบ 19
๒๑ ต.ค. บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ศึกษาดูงานออนไลน์ บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด
๒๑ ต.ค. เอฟแอลเอส และ รัตนากร ลงนามข้อตกลงร่วมลงทุน เร่งการเติบโตด้านคลังสินค้าและบริการโลจิสติกส์