สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประชุมสัมมนาการบริหารองค์กรและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

พุธ ๑๕ สิงหาคม ๒๐๑๒ ๑๑:๒๙
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง การบริหารองค์กรและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเดือนสิงหาคม — กันยายน ๒๕๕๕ อันจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีของข้าราชการและประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นของส่วนราชการ

คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการและส่วนราชการ โดยการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน เป็นมิติหนึ่งในกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้กำหนดเป็นแนวทางให้ส่วนราชการดำเนินการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด โดยจะมีการจัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “การบริหารองค์กรและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร” ขึ้นในเดือน สิงหาคม — กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการและหน่วยงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในด้านการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการพัฒนารูปแบบ วิธีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละองค์กร

สำหรับการจัดประชุมสัมมนามีการบรรยายครั้งแรก ในวันที่. ๒๐ — ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในช่วงเช้าจะมีการบรรยายเรื่อง “ออกแบบผังระบบงาน เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ในลักษณะบูรณาการในกระบวนการดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโดยใช้รูปแบบตารางสวัสดิการ พร้อมทั้งระบุปัจจัยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

การบรรยายครั้งที่สอง ในวันที่ ๒๔, ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องลักษณะงานเรื่อง “จัดทำคำอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งให้สอดคล้องกับรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานในคู่มือการปฏิบัติงาน โดยแบ่งตามประเภทของลักษณะงานและแยกดำเนินการของหน่วยงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักนิติวิทยาศาสตร์บริการ สำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ สำนักเลขานุการกรม

และการบรรยายครั้งที่สาม ในวันที่ ๑๑ - ๑๓, ๑๕ - ๑๗, ๒๒ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ระบุสมรรถนะ (Competency) ของแต่ละหน่วยงานและถอดรหัสตัวชี้วัด Core Competency, Managerial Competency และ Functioncy ของแต่ละตำแหน่งงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ ก.ค. กรุงไทยคว้ารางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลแห่งปี 2567 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าตรงจุด
๑๙ ก.ค. NCP เนื้อหอม เปิดจอง IPO วันแรก กระแสตอบรับดีเกินต้าน
๑๙ ก.ค. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับ Gen Z: โอกาสและความท้าทายในยุคใหม่
๑๙ ก.ค. BDI เปิดเวที connect-the-dots #1: DATA-DRIVEN SUCCESS for SMEs ชี้ทางรอดผู้ประกอบการไทยด้วยการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ
๑๙ ก.ค. MOUAWAD ร่วมกับ CI Talks ประกาศผล สาวงามผู้ชนะ Gold Winner 3 ท่าน จากโครงการ Voice for Change
๑๙ ก.ค. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169
๑๙ ก.ค. ก.แรงงาน เสริมศักยภาพ 540 อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำบริการแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๑๙ ก.ค. TCDC เตรียมพร้อมเปิดบริการใหม่ 'Creative Lab' พื้นที่ปฏิบัติการต่อยอด Empowering Local Stories ของประเทศ
๑๙ ก.ค. คณะการท่องเที่ยวฯ DPU จับมือ บสย.จัดงานเสวนา Start Street Food สู่ธุรกิจ 200 ล้าน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เฮียนพ จากพ่อค้าขายหมูปิ้งข้างทาง
๑๙ ก.ค. โก โฮลเซลล์ สนับสนุนการคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งมอบถังขยะให้เทศบาลตำบลราไวย์ วางแหล่งท่องเที่ยว-ชุมชนสำคัญ