มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว จัดงานแถลงข่าว พิธีมอบทุนการศึกษาลูกกตัญญูที่ยากจนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

อังคาร ๒๙ มกราคม ๒๐๑๓ ๑๓:๔๐
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมโอกาสการศึกษาของเยาวชน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เรียนดีแต่ยากจน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของครอบครัวตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งถือว่ามีส่วนเสียสละพิทักษ์ความสงบสุขให้แก่สังคม จึงได้ริเริ่มโครงการ “มอบทุนการศึกษาลูกกตัญญูที่ยากจนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ” ขึ้น เพื่อช่วยเหลือบรรเทาและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และยังเป็นกำลังใจแก่เยาวชนที่มีความกตัญญูแก่บิดามารดาอีกด้วย

ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลร่วมในงานแถลงข่าวพิธีมอบทุนการศึกษาลูกกตัญญูที่ยากจนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ พร้อมมอบหนังสือในโครงการ “นำเด็กไทยก้าวไกลด้วยหนังสือสู่ 85 โรงเรียนด้อยโอกาส” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมมพรรษา 85 พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ) แถลงข่าว พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชนและผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเข้ารับมอบทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กำหนดการ

09.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชนและรับประทานอาหารว่าง

09.30 น. พิธีกร กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน พร้อมแขกผู้มีเกียรติ

คุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ)

กล่าวรายงานถึง วัตถุประสงค์ และที่มาของโครงการ “มอบทุนการศึกษาลูกกตัญญูที่ยากจนในโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ”

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กล่าวแสดงความยินดี และขอบคุณในความช่วยเหลือมอบทุนการศึกษาลูกกตัญญูที่ยากจนใน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

10.15 น. พิธีมอบทุน โดยคุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ มอบให้แก่ตัวแทนเยาวชน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

1. มอบทุนการศึกษาลูกกตัญญูที่ยากจนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

จำนวน 200 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท

2. มอบหนังสือในโครงการ “นำเด็กไทยก้าวไกลด้วยหนังสือสู่ 85 โรงเรียนด้อยโอกาส”

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมมพรรษา 85 พรรษา

จำนวน 70 ชุด รวมเป็นเงินกว่า 850,000 บาท

รวมกิจกรรมการสนับสนุนช่วยเหลือทั้ง 2 โครงการ เป็นเงิน 1,850,000 บาท

10.30 น. ถ่ายภาพรวมกัน/ ตัวแทนเยาวชนมอบหนังสือขอบคุณ แก่ประธานมูลนิธิฯ

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ ตามอัธยาศัย

11.00 น. จบพิธี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๒ วิศวะมหิดล สร้างสรรค์ จดจำ อุปกรณ์จดบันทึกเพื่อน้องในโลกมืดและผู้พิการทางสายตา
๑๗:๒๑ เทศกาลกินเจที่ห้องอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์
๑๗:๑๔ ZOJIRUSHI เปิดช็อปใหม่พิกัด เซ็นทรัลเวิลด์ ชูสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวทันสมัยสไตล์โมเดิร์น
๑๗:๔๘ คณะบัญชี SPU ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี พ.ศ. 2566 - 2569
๑๗:๒๖ ELECTRIC NEON LAMP ขนเพลงฮิตสุดเดือดใส่ไม่มียั้ง!! คอนเสิร์ต TURN THE LIGHT ON มันจ้าซะเหลือเกิน แฟน ๆ
๑๗:๐๗ ไพน์-แปซิฟิก โชว์ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ในงานมหกรรม wire Tube - GIFA METEC Southeast Asia 2023
๑๗:๔๒ Lenovo นำเสนอเทคโนโลยีและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อก้าวไปสู่ยุคใหม่ของการศึกษา
๑๗:๔๒ ศศินทร์ มอบรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเลิศ ประจำปี 2566
๑๗:๕๗ TikTok จุดประกายแนวคิดใช้ชีวิตแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนไทย ร่วมมือพันธมิตรเปิดโครงการ REact For Change
๑๗:๑๔ SRS หุ้นน้องใหม่ที่นักลงทุนเชื่อมั่น จองซื้อหุ้น IPO หมดเกลี้ยง เดินหน้าเทรด mai 10 ต.ค.นี้ ด้านผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมใจ Lock up หุ้น