ภาพข่าว: ม.แม่โจ้ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ

ศุกร์ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๓ ๑๑:๒๓
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีแสดงความขอบคุณต่อ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 1.ว่าที่ร้อยตรีอนุกุล ฟองมูล 2. ดร.พงษ์ วิเศษไพฑูรย์ 3 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช 4 พลเอก ดร.แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา 5. ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน 6. คุณนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน และ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ใ้ห้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้เสียสละเวลา ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาเพื่อสรรสร้างให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการพัฒนาต่อไปอย่างดียิ่ง โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความขอบคุณในพิธี ณ ห้องประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ ต.ค. ชัยวุฒิ เตรียมคลอด กม.บังคับขึ้นทะเบียนแพลตฟอร์มดิจิทัล คุ้มครองนักช้อปออนไลน์
๒๑ ต.ค. Menarini Group และ Radius Health ประกาศผลการศึกษาหลักเชิงบวกในการทดลองระยะ 3 จากโครงการ EMERALD เพื่อประเมินการใช้ยา Elacestrant
๒๑ ต.ค. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายภาพออนไลน์ การประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ประจำปี 2564 ในหัวข้อ 'สร้างสรรค์ภาพถ่ายให้ได้ระดับโปร
๒๑ ต.ค. แม็คโคร ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลีย ขนวัตถุดิบราคาดี รับเปิดประเทศ ฟื้นธุรกิจร้านอาหาร ปูพรมจัด Taste of Australia
๒๑ ต.ค. สนพ.มุกดาหาร จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
๒๑ ต.ค. ชวนสายรักสุขภาพบอกลาไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายแบบเดิมๆ เตือนผิดวิธีอันตราย แนะเลือกใช้เทรนเนอร์มืออาชีพ
๒๑ ต.ค. พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสลุยสร้างผู้ประกอบอาหารไทยและผู้ประกอบขนมอบเบเกอรี่สร้างรายได้ชุมชนฐานรากรองรับการท่องเที่ยว
๒๑ ต.ค. คาราบาวกรุ๊ป บริจาคเครื่องดื่มวิตามินซี วู้ดดี้ ซี ล็อค ร่วมส่งต่อ กล่องกำลังใจ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในกิจกรรม Nine Entertain Birthday Charity ครบรอบ 19
๒๑ ต.ค. บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ศึกษาดูงานออนไลน์ บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด
๒๑ ต.ค. เอฟแอลเอส และ รัตนากร ลงนามข้อตกลงร่วมลงทุน เร่งการเติบโตด้านคลังสินค้าและบริการโลจิสติกส์