สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดสัมมนา เรื่อง จรรยาบรรณในมุมมองของสื่อและองค์กรกำกับดูแลในต่างประเทศ

ศุกร์ ๑๙ เมษายน ๒๐๑๓ ๑๔:๒๑
ด้วย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กำหนดการสัมมนา เรื่อง จรรยาบรรณในมุมมองของสื่อและองค์กรกำกับดูแลในต่างประเทศ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ — ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรม พูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ — ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ — ๐๙.๔๕ น. กล่าวเปิดและกล่าววัตถุประสงค์การจัดสัมมนา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. ปาฐกถาพิเศษ “ความท้าทายของภารกิจว่าด้วยการกำกับดูแลกันเองของสื่อ : เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๐.๓๐ — ๑๒.๐๐ น. เสวนาเรื่อง “ภูมิทัศน์สื่อในต่างประเทศ สู่กลไกการกำกับดูแลใน

กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์”

- ผู้แทนจาก Advertising Standards Bureau: Australia

- ผู้แทนจาก Ofcom ประเทศอังกฤษ

- ผู้แทนจาก The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)

ดำเนินรายการโดย คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ซักถาม

๑๒.๓๐ — ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ — ๑๖.๐๐ น. เสวนาเรื่อง “จรรยาบรรณในการโฆษณาและกลไกกำกับดูแลในต่างประเทศ

- ผู้แทนจาก Advertising Standards Bureau: Australia

- ผู้แทนจาก Ofcom ประเทศอังกฤษ

- ดร.นิวัต วงศ์พรมปรีดา เลขาธิการสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย. ดร.เจษฎา ศาลาทอง

๑๖.๐๐ — ๑๖.๓๐ น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ซักถาม

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ — ๑๑.๐๐ น. เสวนาเรื่อง “จรรยาบรรณในการนำเสนอข่าวและกลไกกำกับดูแลในต่างประเทศ

- ผู้แทนจาก The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) **

- ผู้แทนจาก Ofcom ประเทศอังกฤษ

- คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

รองประธานอนุกรรมการต่างประเทศ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย อ.ชนัญสรา อรณพ ณ อยุธยา ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ

คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๑.๐๐ — ๑๒.๐๐ น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ซักถาม

๑๒.๐๐ — ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ — ๑๕.๓๐ น. เสวนาเรื่อง “การกำกับดูแลที่ควรเป็นในสังคมไทย: กรณีการนำเสนอข่าวและเนื้อหาโฆษณา”

- คุณสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.

- คุณวิสุทธ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

- ดร.นิวัต วงศ์พรมปรีดา เลขาธิการสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

- ผู้แทนจาก Ofcom ประเทศอังกฤษ

- ผู้แทนจาก SEAPA**

- ผู้แทนจาก Advertising Standards Bureau: Australia

ดำเนินรายการโดย ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน บรรณาธิการข่าวอาเซียน

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

๑๕.๓๐ — ๑๖.๐๐ น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ซักถาม

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. สรุปและปิดงานสัมมนา โดย กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์

* หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

* มีล่ามแปลตลอดงาน

** วิทยากรอยู่ในระหว่างการติดต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๗ พ.ค. แสนสิริ จับมือ ดีแทค และ ยูนิลีเวอร์ 3 องค์กรต้นแบบความเท่าเทียม ภายใต้การสนับสนุนของ UNDP ปีที่ 3 ประกาศจุดยืนแกร่ง ร่วมผลักดันบรรทัดฐานใหม่สู่ ความเท่าเทียมทุกมิติ-โอบรับความหลากหลาย LGBTQ
๒๗ พ.ค. Dow ผนึกสมาคมเคมีฯ และ สพฐ. เดินหน้าพัฒนาครูวิทย์ไทย จัดอบรมออนไลน์ โครงการห้องเรียนเคมีดาว ต่อเนื่องรุ่นที่
๒๗ พ.ค. เคทีซีร่วมกับโรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท จัดโปรบุฟเฟต์กุ้งแม่น้ำไม่อั้น
๒๗ พ.ค. ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กรณีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ
๒๗ พ.ค. บีโอไอเผยผลจัดงานซับคอน ไทยแลนด์ 2022 มูลค่าทะลุกว่า 7 พันล้านบาท รับเศรษฐกิจฟื้นตัว
๒๗ พ.ค. อว. ยกทัพยานยนต์ไฟฟ้า จัดแสดงในงาน Low Carbon City EV Expo 2022 ที่นครราชสีมา
๒๗ พ.ค. บจ. ไทย รายงานยอดขายไตรมาส 1/2565 รวม 4 ล้านล้านบาท เติบโตต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด
๒๗ พ.ค. 3BB GIGATV จัดใหญ่.ส่งพรีเมียมคอนเทนต์ระดับโลก จาก ช่อง DW ประเทศเยอรมนี เอาใจทุกคนในครอบครัว
๒๗ พ.ค. สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม จัดแคมเปญ Siam Discovery Summer Hot Sale
๒๗ พ.ค. ด่วน.รีบแจ้งข้อมูล บอกดิน 3 หมดเขต 30 มิถุนายน 2565 นี้