มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว จัดพิธีเปิด “โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 60 ราย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ พร้อมเยี่ยมชมการออกหน่วยตรวจเด็กโรคหัวใจ และสัมภาษณ์ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

อังคาร ๑๔ พฤษภาคม ๒๐๑๓ ๑๐:๑๘
ในปีหนึ่งๆ ประเทศไทยมีเด็กป่วยเป็นโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด 7,000-8,000 คน ซึ่งโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดมีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ที่สามารถป้องกันได้ ดังนั้นเด็กเกิดใหม่ที่เป็นโรคหัวใจร้อยละ 50 หรือ กว่า 3,500 คน จะต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด หรือ ใช้สายสวนหัวใจ และร้อยละ 20 ต้องได้รับการผ่าตัดภายในอายุ 1 ปี หรือบางรายภายใน 1 เดือน มิฉะนั้นจะเสียชีวิตหรือผ่าตัดไม่ได้ ปัจจุบันพบว่ามีเด็กจำนวนมากยังรอคอยการผ่าตัดและบางส่วนยังไม่ได้เข้ารับการตรวจรักษา ซึ่งเป็นผลให้จำนวนไม่น้อยต้องสูญเสียชีวิต

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ) ได้ดำเนินนโยบายให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กที่ได้รับความทุกข์ยากในสังคม โดยเฉพาะเด็กโรคหัวใจในประเทศไทยดังกล่าว จึงได้ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ดำเนิน “โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 60 ราย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา” โดยให้ความอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดนอกเวลาราชการ เพื่อให้เด็กผู้ป่วยโรคหัวใจได้รับการรักษาโดยรวดเร็ว ลดภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราการเสียชีวิตทำให้เด็กมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี

โอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนให้เกียรติเข้าร่วมงานพิธีเปิดโครงการฯ และเยี่ยมชมการออกหน่วยตรวจเด็กโรคหัวใจ และสัมภาษณ์ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ และคุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ) ร่วมในพิธี ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (จัดรถตู้ไว้บริการรับ-ส่ง ณ ปั้มน้ำมันปตท. ตรงข้าม ม.หอการค้า รถออกเวลา 08.30 น.)

กำหนดการ

เวลา 09.30 น. - พิธีเปิดโครงการ “ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 60 ราย” เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

- นายแพทย์ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

กล่าวรายงาน

- นายแพทย์ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปทุมธานี

กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ร่วมในกิจกรรม

- ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

กล่าววัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ

- คุณวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ)

กล่าวถึงวัตถุประสงค์การร่วมโครงการ

- นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล (หรือผู้แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

กล่าวเปิดโครงการ อย่างเป็นทางการ

- ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว มอบเงินสนับสนุนโครงการแก่ ประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

- ประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ มอบของที่ระลึกแก่

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธาน

นายแพทย์ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

นายแพทย์ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปทุมธานี

แพทย์หญิงกัลยา ศิรินวรัตน์ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลปทุมธานี

ผู้แทนบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)

ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ)

เวลา 10.00 น. - ตรวจผู้ป่วยโรคหัวใจเด็ก

เวลา 12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา 13.00 น. - ตรวจผู้ป่วยโรคหัวใจเด็ก ต่อจนครบ

- เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : จำนวนเด็กที่ได้รับการคัดกรองจากพยาบาลและเจ้าพนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจำนวน 700 คน อายุระหว่าง 2-15 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๒ วิศวะมหิดล สร้างสรรค์ จดจำ อุปกรณ์จดบันทึกเพื่อน้องในโลกมืดและผู้พิการทางสายตา
๑๗:๒๑ เทศกาลกินเจที่ห้องอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์
๑๗:๑๔ ZOJIRUSHI เปิดช็อปใหม่พิกัด เซ็นทรัลเวิลด์ ชูสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวทันสมัยสไตล์โมเดิร์น
๑๗:๔๘ คณะบัญชี SPU ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี พ.ศ. 2566 - 2569
๑๗:๒๖ ELECTRIC NEON LAMP ขนเพลงฮิตสุดเดือดใส่ไม่มียั้ง!! คอนเสิร์ต TURN THE LIGHT ON มันจ้าซะเหลือเกิน แฟน ๆ
๑๗:๐๗ ไพน์-แปซิฟิก โชว์ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ในงานมหกรรม wire Tube - GIFA METEC Southeast Asia 2023
๑๗:๔๒ Lenovo นำเสนอเทคโนโลยีและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อก้าวไปสู่ยุคใหม่ของการศึกษา
๑๗:๔๒ ศศินทร์ มอบรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเลิศ ประจำปี 2566
๑๗:๕๗ TikTok จุดประกายแนวคิดใช้ชีวิตแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนไทย ร่วมมือพันธมิตรเปิดโครงการ REact For Change
๑๗:๑๔ SRS หุ้นน้องใหม่ที่นักลงทุนเชื่อมั่น จองซื้อหุ้น IPO หมดเกลี้ยง เดินหน้าเทรด mai 10 ต.ค.นี้ ด้านผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมใจ Lock up หุ้น