สีนิปปอนเพนต์ ชวนนักศึกษาสถาปัตย์และออกแบบเข้าร่วมโครงการ “Nippon Paint Thailand Young Designer Awards 2013” ปีที่ 3

ศุกร์ ๑๔ มิถุนายน ๒๐๑๓ ๑๒:๕๙
บริษัทนิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีทาอาคารรายใหญ่ของประเทศไทย เดินหน้าจัดกิจกรรมประกวดภายใต้โครงการ “Nippon Paint Thailand Young Designer Awards 2013” ปีที่3 ภายใต้แนวคิด“Rethink Recreate” เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังการออกแบบเชิงอนุรักษ์ให้กับบุคคลากรในแวดวงสถาปัตยกรรมศาสตร์ในอนาคตเชิญชวนนิสิตนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ มัณฑนศิลป์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดภายใต้โครงการ “Nippon Paint Thailand Young Designer Awards 2013” ปีที่3 ภายใต้แนวคิด“Rethink Recreate” ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 ตุลาคม2556 เพื่อชิงรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯได้เชิญบุคคลากรชั้นนำทางด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน และการออกแบบเชิงอนุรักษ์ ของประเทศไทยจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ในการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ อาทิตัวแทนจากสมาคมสถาปนิกสยาม สมาคมมัณฑณากรแห่งประเทศไทยสถาปนิกเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง ตัวแทนจากสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

นิสิตนักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ค แฟน เพจ (www.facebook.com/YoungDesignerThailand) หรือ คอลเซ็นเตอร์ โทร 02-462-5299 ต่อ 364-368

กิจกรรมโรดโชว์

นอกจากนี้ นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ จะมีการจัดกิจกรรมโรดโชว์ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นๆ สามารถติดตามอัพเดตกิจกรรมโรดโชว์ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษาและเฟซบุ๊ค แฟนเพจ กิจกรรม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ลำดับที่ มหาวิทยาลัย วันที่จัดกิจกรรม

1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันจันทร์ที่17มิถุนายน 2556

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร วันพุธที่19มิถุนายน 2556

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธที่19มิถุนายน 2556

4. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556

5. มหาวิทยาลัยราชมงคล รัตนโกสินทร์ วันพฤหัสที่4กรกฎาคม 2556

6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่29กรกฎาคม 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๔๒ พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทางการค้าพริกเขียวมัน
๐๘:๓๕ พช.นครพนม เดินเครื่องเต็มสูบขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา
๐๘:๐๓ PAUL JOE เพิ่มช่องทาง Line My Shop
๐๘:๕๖ HPT รับอานิสงส์โควิดที่อินเดีย
๐๘:๕๘ เรียนจีนสนุก เข้าใจง่าย ได้ทุกทักษะ กับคณะมนุษยศาสตร์ มศว
๐๘:๕๙ เกษตรฯ ชงปลดล็อคขั้นตอนขึ้นทะเบียน 17 ชีวภัณฑ์
๐๘:๑๙ ธนาแลนด์ ผนึก จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ลงนามสัญญาติดตั้ง ลิฟต์ ชินด์เล่อร์ ระบบไร้สัมผัส เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดโครงการ ธนาแอสทรา สาทร -
๐๘:๒๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรม สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า
๐๘:๑๑ เกษตรฯ เอกซเรย์สารตกค้างผัก ผลไม้ ปี 64 ตรวจเพิ่มกลุ่มพืชเสี่ยงนอกระบบ GAP
๐๘:๒๖ ขจัดน้ำ สลายคราบไขมัน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Fortron Biodiesel Plus Treatment