สพม.19 จัดเวทีเสวนาโต๊ะกลม 3 องค์คณะร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

พุธ ๒๕ กันยายน ๒๐๑๓ ๑๕:๐๓
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเลยพาวินเลี่ยน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ 3 องค์คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) คณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย - หนองบัวลำภู

นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามภารกิจการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นการบริหารจัดการ ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ กระจายอำนาจ การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ที่มีเจตนารมณ์ให้มีการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา จากส่วนกลางไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน ชุมชน องค์กร ท้องถิ่น ในการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาในรูปของคณะกรรมการทั้ง 3 องค์คณะ ได้แก่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) คณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

นายสมเจษฎ์ กล่าวต่อว่า การจัดการประชุมคณะกรรมการ 3 องค์คณะครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ของการประชุมในรูปแบบเวทีเสวนาโต๊ะกลม ทุกคนมีสิทธินำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นอิสระอย่างเต็มที่ ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้คณะกรรมการทั้ง 3 องค์คณะ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และนโยบายการจัดการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา พิจารณากำหนดปฏิทินการออกเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อชมความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาในสภาพปัจจุบันของโรงเรียนเป้าหมายร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 3 องค์คณะบุคคลและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

นอกจากนี้แล้ว เรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ร่วมวงเสวนาและบรรยายพิเศษเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา อีกด้วย” นายสมเจษฎ์ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๒๔ จัดใหญ่เพื่อชาวมุสลิม เซ็นทรัลพัฒนา จับมือ สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม และบริษัท ทาเล้นท์ ครีเอชั่น จำกัด จัดงาน รอมานาน Halal
๑๑:๐๘ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และซึมเศร้าในคนท้อง
๑๑:๒๙ ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกชี้ความท้าทายและโอกาสอุตสาหกรรมเคมีคือนาคตในการผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำ
๑๑:๒๔ คริสปี้ ครีม ส่งขบวนความอร่อยบุกต่างจังหวัด ต้อนรับสงกรานต์
๑๑:๕๑ ซีเล็คทูน่า ไม่แผ่วดึง ยิปซี คีรติ ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรก ปลุกความฮอตตลาดทูน่ากระป๋อง ดันแคมเปญเด็ด ซีเล็คสิ่งดีดี
๑๑:๑๘ ALPHAX - W4 สัญญาณดี๊ดี!
๑๑:๒๒ จุฬาฯ ที่ 1 มหาวิทยาลัยไทย TOP 30 สาขา การจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย QS World University Rankings by Subject
๑๑:๐๐ พาลลีคอน ในเครืออินคา เอนท์เวิร์กส์ จับมือ ดอลบี ไฮบริค ให้บริการโซลูชันครบวงจร ทำให้แปลงรหัสและดูแลความปลอดภัยของคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้น
๑๑:๓๒ ครั้งแรกในไทย!! โออิชิ กรีนที เปิดตัว AR โลกเสมือนจริงวันพีซ กับแคมเปญ โออิชิเปิดวาร์ปโลก AR ท้าสะสมการ์ดวันพีซ
๑๐:๐๐ Dow เปิดตัวเว็บไซต์สร้างสรรค์สูตรสี Paint Vision ตัวช่วยไฮเทคเพื่อนักพัฒนาและผู้ผลิตสีอาคารและโค้ทติ้ง