มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุน“รางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” เชิดชูเกียรติผู้ทำความดีเพื่อสังคม

พุธ ๒๕ กันยายน ๒๐๑๓ ๑๕:๕๘
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ ฯ สนับสนุนการมอบรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประจำปี 2556 เพื่อเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม แก่ พ.ต.ท.สมเกียรติ สีมาคุปต์ ข้าราชการตำรวจ ผู้ทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยจิตวิญญาณ

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าในวันที่ 22 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบทุนสนับสนุนแก่มูลนิธิดวงประทีป ซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 องค์กรเพื่อสังคม ภายใต้โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 เพื่อให้องค์กรต่างๆ ได้แก่ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย มูลนิธิวิมุตตยาลัย และมูลนิธิดวงประทีป ได้มีทุนทรัพย์ทำงาน ในภารกิจหลักเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมไทยในวงกว้าง ตามเจตนารมณ์ของแต่ละองค์กร นอกจากนี้ทุกองค์กรยังได้เฟ้นหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเพื่อรับมอบทุนทรัพย์ และรางวัลเกียรติยศผู้ทำความดีเพื่อสังคมในแต่ละสาขาที่เป็นพันธกิจขององค์กร

“มูลนิธิดวงประทีป ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาลำดับต้นๆ ของชุมชนแออัด และได้ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบำบัดฟื้นฟู และพัฒนาจิตใจให้ผู้ติดยาเสพติดพร้อมกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข และในปี 2556 นี้ มูลนิธิดวงประทีปได้คัดเลือกให้ พ.ต.ท.สมเกียรติ สีมาคุปต์ เป็นผู้รับรางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” ผู้ทำดีเพื่อสังคมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม และรับการสนับสนุนทุนทรัพย์จากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นทุนในการต่อยอดการทำความดีตามปณิธานของตนเอง “ นายจรัมพรกล่าว

นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการ มูลนิธิดวงประทีป กล่าวว่า พ.ต.ท. สมเกียรติ สีมาคุปต์ ได้รับรางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” จากผลงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนคลองเตยอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี โดยไม่เกรงกลัวภยันตราย และไม่ตกอยู่ในอำนาจเงินของผู้มีอิทธิพลค้ายาเสพติด ที่มักจะมุ่งซื้อจิตวิญญาณ สำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม ของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติด และในปัจจุบันก็ยังคงทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จึงสมควรที่จะได้เป็นหนึ่งในคนดีที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ ฯ ให้การยกย่องและสนับสนุนให้ปรากฎต่อสาธารณชน

พ.ต.ท. สมเกียรติ สีมาคุปต์ ผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม มีผลงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนคลองเตยอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี โดยไม่เกรงกลัวอันตราย ไม่ตกอยู่ในอำนาจเงินของผู้มีอิทธิพลค้ายาเสพติด และยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นทำงานเป็นพี่เลี้ยงและวิทยากร ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งท่านเจ้าอาวาสวัดสะพาน ในเขตคลองเตย ริเริ่มนำพุทธศาสนาเข้าแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่เยาวชนที่ติดยาเสพติดจากทั่วประเทศ ให้บวชเป็น “โยคี” ถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดและเดินป่า กว่า 60 วัน เมื่อจบหลักสูตร ถ้าสมัครใจบวชเป็นพระสงฆ์ต่อได้ ส่งผลให้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ในช่วงที่รัฐบาลมีนโยบาย “สงครามเอาชนะยาเสพติด” กระทั่งถึงปัจจุบัน มีเยาวชนกว่า 2,000 คน ได้พบแสงสว่างของชีวิต หลุดพ้นจากสภาพ ผู้ติดยาเสพติด

สำหรับกลยุทธ์สำคัญของการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน คือ ทำงานประสานทั้งภาครัฐและชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และศรัทธาให้ประชาชน อีกทั้งชี้ให้เห็นว่าคนที่สามารถแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ดี และยั่งยืนที่สุดคือคนในชุมชนเอง พ.ต.ท. สมเกียรติ ได้รับรางวัลในฐานะตำรวจผู้มีผลงานด้านการป้องกันยาเสพติดดีเด่น จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2550 และ 2553 และการประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานที่ทำงานด้านป้องกันยาเสพติด เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สโมสรโรตารี่ กรุงเทพ เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๗ น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ตอกย้ำที่สุดของแบรนด์ครองใจแฟนบอล-ผลักดันวงการฟุตบอลไทย
๑๗:๔๐ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ คว้ารางวัลระดับโลก Global Brand Awards 2024 ตอกย้ำสุดยอดโรงภาพยนตร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
๑๗:๕๐ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ส่งโครงการมิกซ์ยูส Silom Edge คว้า Fitwel มาตรฐานระดับโลก การันตีสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคาร
๑๖:๐๓ ท่องไปในโลกแห่งศิลปะนามธรรม จากการแสวงหาความเป็นไปได้อย่างไม่มีสิ้นสุด นิทรรศการแรกในประเทศไทยของศิลปินชื่อดังระดับโลก เมกุรุ
๑๖:๐๘ วว. ร่วมฉลอง 26 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เราวัดวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ ที่ยั่งยืน พร้อมโชว์ศักยภาพงานบริการวิทยาศาสตร์
๑๖:๔๖ ยัวซ่า แบตเตอรี่ เดินหน้าโครงการ YUASA FOOTBALL INSPIRATION 2024 สนามที่ 2 ณ สนาม TX Park Soccer Stadium
๑๖:๒๗ นวัตกรรมแฟชั่นเพื่อการเปลี่ยนแปลง: ผู้ร่วมก่อตั้ง Hope-Bangkok คุณ Johanna Levy ได้รับรางวัลด้านมนุษยธรรม
๑๖:๔๖ มูอิน กรุงเทพฯ ร่วมกับอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เตรียมจัดปาร์ตี้ดีเจระเบิดความมันส์ต้อนรับเดือนไพรด์
๑๖:๒๘ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งโอเชี่ยนไลฟ์ เบทเทอร์ ไลฟ์ 95/60 (Package) แบบประกันตลอดชีพแนวคิดใหม่ ที่จะช่วยให้คุณออกแบบอนาคตที่ดียิ่งกว่าสำหรับวัยเกษียณ
๑๖:๑๐ CIMB THAI ชวนลูกค้าเปิดบัญชีเพื่อการลงทุน ซื้อหุ้นกู้ไม่ต้องออกใบ ฝากใบหุ้นกู้ไว้กับ Digital Custodian ผ่านแอป CIMB