เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) จัดพิธี “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) “AIE”

ศุกร์ ๐๓ มกราคม ๒๐๑๔ ๑๐:๔๑
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) หรือ AIEผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบและผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มโอเลอีนผ่านกรรมวิธี ตรา “พาโมลา”ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ และสายตลาดหลักทรัพย์ฯขอเชิญสื่อมวลชนร่วมพิธี“การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ”บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) “AIE” ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 9:00 - 10:20 น.ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำหนดการ

07:39 น. ผู้บริหาร บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) จุดธูปเทียนถวายเครื่องสักการะศาลพระภูมิ

08:00 น. ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมรับประทานอาหารเช้าร่วมกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน

และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน

09:00 น. ลงทะเบียน

09:25 น. พิธีกรกล่าวเริ่มงาน

09:26 น. ผู้บริหาร บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ลงนาม พร้อมถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ

09:28 น. เชิญชมวีดิทัศน์แนะนำ AIE

09:38 น. กล่าวแสดงความยินดี

โดย คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์

ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

09:41 น. กล่าวแสดงความยินดี ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

โดย คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

09:44 น. กล่าวแสดงความยินดี ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

โดย คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

คุณนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

คุณวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

09:50 น. กล่าวขอบคุณ

โดย คุณณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

09:55 น. มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี

โดย คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ผู้รับมอบ คุณณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

มอบโล่แสดงความยินดี

โดย คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ผู้รับมอบ คุณอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

มอบของที่ระลึกแก่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

โดย คุณณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับมอบ คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

09:58 น. พิธีเปิดการซื้อขาย

10:20 น. เสร็จสิ้นพิธีและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๐ ซมโปะ ประกันภัย จัดงาน SompOrientation ต้อนรับพนักงานใหม่ สานต่อความตั้งใจ ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น
๑๖:๔๖ รมว.เฮ้ง นำผู้บริหารกระทรวงแรงงาน รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑๖:๔๒ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU รับการตรวจเยี่ยมจาก กระทรวง อว.
๑๖:๒๑ ไฮโปรตีน ไอซ์ คอฟฟี่ ดริ้งค์ มิกซ์ โดยเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ชนะรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี จากเวที HELLO! Beauty Awards
๑๖:๐๘ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2564
๑๖:๐๕ สพร. 17 ระยอง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)
๑๖:๕๐ กรมวิชาการเกษตร โชว์นวัตกรรมฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน ตัวช่วยยืดอายุผักและผลไม้คงความสดใหม่ เพิ่มโอกาสวางจำหน่ายได้นานขึ้น
๑๖:๑๔ วว. พัฒนากระบวนการแยกกระดาษ พลาสติกพอลิเอทิลีน ออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์ สนองนโยบาย BCG Model ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๑๖:๐๑ NTSC ใส่ใจสุขภาพพนักงานจัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
๑๖:๕๔ วช. หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนวิจัยทีมจุฬาฯสร้างฐานข้อมูลจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ