ทีเค ปาร์ค ประกาศผลและมอบรางวัลชนะเลิศโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาทิตย์ ๑๓ เมษายน ๒๐๑๔ ๑๙:๓๙
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ลออ ตั้งคารวคุณ) และ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จัดงานประกาศผลรอบชิงชนะเลิศและมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับโรงเรียนที่ชนะเลิศ ในโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในศุภวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 นี้ โดยได้เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556-เมษายน 2557 เพื่อกระตุ้นการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในทุกสังกัดทั่วประเทศ มีโรงเรียนเข้าร่วมประกวดรวม3,932 แห่ง และได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย 37 แห่ง ซึ่งผลปรากฏว่า โรงเรียนปัณณวิชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนประเภทขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านดอนสูง จ.ตราด ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนประเภทขนาดกลาง และ โรงเรียนวัดท่าแค จ.ลพบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนประเภทขนาดเล็ก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) และ กรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) กล่าวว่า “โครงการนี้ประสบความสำเร็จด้านการมีส่วนร่วมของ โรงเรียนจากทุกสังกัด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนท้องถิ่น และโรงเรียน ตชด. รวมเกือบ 4,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งนักเรียนที่อยู่ในข่ายวัดผลโดยตรงนับแสนคน และส่งผลดีต่อนักเรียนอีกนับล้านคน ถือว่าเราขับเคลื่อนการจุดประกายในการรักการอ่านหนังสือได้สำเร็จ คือการปลูกฝังการรักการอ่าน เพื่อถวายเจ้าฟ้านักอ่าน หากแต่จะไม่ประสบผลสำเร็จ ถ้าเราไม่ทำต่อเนื่อง เพราะว่าเรื่องนี้จะทำในครั้งเดียว ปีเดียว คงจะเป็นไปไม่ได้ เราในฐานะที่เป็นองค์กร ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ก็อยากจะทำต่อเนื่อง เพื่อที่จะไม่เป็นลักษณะไฟไหม้ฟาง อีกทั้งการประกวดในครั้งนี้ ทำให้เห็นประจักษ์ถึง โรงเรียนที่มีความพร้อมและโรงเรียนที่ค่อนข้างจะขาดโอกาส เช่น โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ที่มาจากอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา หรือโรงเรียน บ้านเกาะโพธิ์ จังหวัด ชลบุรี เป็นต้น

ในขณะที่ เราเห็นบันทึกรักการอ่านของเด็กๆ แม้กระทั่งจากบันนังสตา ที่ต้องใช้ภาษามลายูท้องถิ่น และต้องเรียน 3-4 ภาษา ควบคู่กันไป แต่พวกเขาได้สัมผัสหนังสือพระราชนิพนธ์ และอ่านแล้วก็มาทำเป็นบันทึกรักการอ่านบ้าง มาเป็นผลงานที่เราเห็นประจักษ์กับตา เช่น หนังสือป๊อบอัพ หรือบางโรงเรียนก็มีความคิดริเริ่ม ทำเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ภาพต่อ จากหนังสือพระราชนิพนธ์ที่เมื่อก่อนเด็กๆ อาจจะไม่กล้าเข้าใกล้ แต่ตอนนี้เด็กได้อ่านหนังสือจริงๆ ในการประกวดเราได้ซักถามเด็กจนเห็นได้ว่า พวกเขาได้อ่านหนังสือจริงๆ ไม่ใช่ผักชีโรยหน้า เด็กจะเอ่ยชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์ที่เรานึกไม่ถึงว่าจะอ่าน อย่างเช่นเรื่องโรมันสัญจร เป็นต้น สำหรับในบทบาทของ ทีเค ปาร์ค ที่เราอยากจะกระตุ้นให้สังคมภาพรวม ทั้งเด็กเล็ก และเด็กโต รักการอ่านหนังสือไปด้วย ในโลกที่มีอินเตอร์เน็ต มีโซเชียลมีเดีย และสื่อทีวี ก็เป็นเรื่องที่ท้าทาย เราคงจะต้องเคลื่อนทัพในปีนี้ เพื่อพยายามจะจุดประกายการรักการอ่านในเด็กโตและหมู่วัยรุ่นต่อไป สำหรับ โครงการ Read Thailand เราก็กำลังวางแผนจะดำเนินการในระดับเด็กโต และจะเอื้อในกลุ่มของเด็กที่ขาดโอกาส เพราะวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราดีใจมาก คือหลายโรงเรียน ได้ชนะใจกรรมการ อย่างหนึ่งว่า ได้มีการทำการส่งเสริมการอ่านกับเด็กแอลดี จำนวนมาก หยิบยื่นโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งเด็กที่ปกติ และเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นที่น่าปลื้มใจค่ะ”

ภายในงานประกาศผลโครงการ Read Thailand ยังมีการจัดนิทรรศการจากทั้ง 37 โรงเรียน ที่เข้ารอบ ซึ่งต่างก็จัดแสดงผลงานอันสร้างสรรค์ จากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีความน่าสนใจ และในระหว่างรอการประกาศผล ยังได้ ศุ บุญเลี้ยง ศิลปินและนักเขียนชื่อดัง มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการอ่านอย่างสนุกสนานอบอุ่น ก่อนจะเข้าสู่การประกาศผล โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ โรงเรียนปัณณวิชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนประเภทขนาดใหญ่ (มีนักเรียน 300 คนขึ้นไป) โรงเรียนบ้านดอนสูง จ.ตราด ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนประเภทขนาดกลาง (มีนักเรียน 150-300 คน) และ โรงเรียนวัดท่าแค จ.ลพบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนประเภทขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 150) ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสด 40,000 บาท และการไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ นอกจากนี้ นักเรียนที่เป็นผู้นำเสนอผลงานชนะเลิศ จะได้รับรางวัล 5,000 บาท เป็นทุนการศึกษาอีกด้วย ท่ามกลางการแสดงความยินดีของเหล่ากองเชียร์ด้วยความปลื้มปริ่มใจในผลรางวัลที่ทุ่มเทมาตลอดปี

นับเป็นความภาคภูมิใจของ TK Park ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รณรงค์ส่งเสริมการอ่านตามภารกิจหลักขององค์กร คือการที่วันนี้ ได้เห็นหัวใจรักการอ่านของเด็กไทย ได้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง การเพิ่มพูนความรู้ทางปัญญาขึ้นเรื่อยๆ เป็นสิ่งที่เด็กๆ ทุกโรงเรียนได้รับในวงกว้าง พร้อมกับนิสัยรักการอ่าน ที่จะเป็นใบเบิกทางสู่ความสำเร็จได้อย่างไม่รู้สิ้น....

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๒ วิศวะมหิดล สร้างสรรค์ จดจำ อุปกรณ์จดบันทึกเพื่อน้องในโลกมืดและผู้พิการทางสายตา
๑๗:๒๑ เทศกาลกินเจที่ห้องอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์
๑๗:๑๔ ZOJIRUSHI เปิดช็อปใหม่พิกัด เซ็นทรัลเวิลด์ ชูสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวทันสมัยสไตล์โมเดิร์น
๑๗:๔๘ คณะบัญชี SPU ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี พ.ศ. 2566 - 2569
๑๗:๒๖ ELECTRIC NEON LAMP ขนเพลงฮิตสุดเดือดใส่ไม่มียั้ง!! คอนเสิร์ต TURN THE LIGHT ON มันจ้าซะเหลือเกิน แฟน ๆ
๑๗:๐๗ ไพน์-แปซิฟิก โชว์ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ในงานมหกรรม wire Tube - GIFA METEC Southeast Asia 2023
๑๗:๔๒ Lenovo นำเสนอเทคโนโลยีและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อก้าวไปสู่ยุคใหม่ของการศึกษา
๑๗:๔๒ ศศินทร์ มอบรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเลิศ ประจำปี 2566
๑๗:๕๗ TikTok จุดประกายแนวคิดใช้ชีวิตแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนไทย ร่วมมือพันธมิตรเปิดโครงการ REact For Change
๑๗:๑๔ SRS หุ้นน้องใหม่ที่นักลงทุนเชื่อมั่น จองซื้อหุ้น IPO หมดเกลี้ยง เดินหน้าเทรด mai 10 ต.ค.นี้ ด้านผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมใจ Lock up หุ้น