พม. จัดงานแถลงข่าวเปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนฯ”

อังคาร ๐๑ กรกฎาคม ๒๐๑๔ ๑๑:๑๓
นางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีการแถลงข่าวเปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยดำเนินการภายใต้แนวคิด “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” เพื่อสานต่อกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้ให้ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

นางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน การปลูกจิตสำนึกให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและการปลูกฝังให้รู้จักการเป็น “ผู้ให้” อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้น้อมนำพระดำริมาดำเนินการ ภายใต้ชื่อ โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา โดยมุ่งส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กให้ได้รับโอกาสและมีพื้นที่ในการแสดงออกตามความสามารถที่สนใจของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายให้มีการพัฒนาทักษะ เพื่อนำไปสู่ศักยภาพที่สูงขึ้น เกิดการรวมกลุ่มและสรรค์สร้างประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

นางญาณี กล่าวต่อไปว่า สำหรับปี ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการภายใต้แนวคิด “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการแบ่งปันในหัวใจเด็กและเยาวชน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้ให้ พัฒนาและสร้างกระแสให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเชิงบวกต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และคิดค้นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแบบอย่างในการเผยแพร่และขยายผลสู่สังคมต่อไปเป็นปีที่ ๒ ซึ่งดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย ๒๐ จังหวัด ทุกภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร แพร่ ลำปาง ลำพูน น่าน นนทบุรี กรุงเทพฯ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี สกลนคร มุกดาหาร นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปัตตานี ระนอง ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และจังหวัดชุมพร ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง ๑๓-๑๘ ปี และนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อายุระหว่าง ๑๐-๑๒ ปี จำนวนรวมกว่า ๑๑,๐๐๐ คน ดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน ๒๕๕๗ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย งานแถลงข่าวเปิดโครงการฯ การจัดอบรมวิทยากรกระบวนการ (ครู ก.) การจัดอบรมเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน การคิดโครงการเชิงสร้างสรรค์ การดำเนินโครงการที่ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติในพื้นที่จริง (One Day Sharing) กิจกรรมถอดบทเรียน และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานความสำเร็จของเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ “การพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ยังคงสานต่อเป็นสะพานสู่เส้นชัยแห่งการฝึกคิด

ฝึกทำ เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของการเป็นผู้ให้ ในหัวใจของเด็กและเยาวชน ด้วยความหวังให้เมล็ดพันธุ์นี้ เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้แห่งการให้ ที่ให้ร่มเงาเป็นการแบ่งปันสู่สังคม เด็กและเยาวชนมีความเก่ง เป็นคนดี และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป”นางญาณี กล่าวตอนท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒ เม.ย. PTT Station - EVLOMO ร่วมนำร่องสร้างเครือข่าย EV Station ใน อีอีซี รองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในโครงการพัฒนา EV City
๑๒ เม.ย. realme เตรียมมุ่งสู่พลังแห่งอนาคต เผยโฉม realme 8 5G สมาร์ทโฟน 5G ความเร็วไร้ขีดจำกัด ร่วมสัมผัสความพิเศษอื่นๆ พร้อมกันทั่วประเทศ 21
๑๒ เม.ย. ซีพีเอฟ ย้ำ สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลวิด-19 ส่งต่อความห่วงใยหนุนจุดบริการปชช.ในเส้นทางหลัก
๑๒ เม.ย. ววจ. เปิดหลักสูตรใหม่ แห่งแรกของเมืองไทย มุ่งผลิต นักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับความขาดแคลน
๑๒ เม.ย. MRT แจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัย สถานีกระทรวงสาธารณสุข ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19
๑๒ เม.ย. CGTN นำเสนอสารคดีชีวิตผู้ต้องขังอดีตสมาชิกลัทธิหัวรุนแรงในซินเจียง
๑๒ เม.ย. JMART จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบ AGM Voting บน Blockchain ผู้ถือหุ้นอนุมัติผ่านทุกวาระที่นำเสนอ
๑๒ เม.ย. เอ็ทน่า เข้าใจกลุ่ม SME ออกแผนประกันใหม่ EWC จ่ายเบี้ยน้อย
๑๒ เม.ย. ทรูไอดีทีวีเอาใจหนู ๆ หยุดอยู่บ้านรับสงกรานต์ปลอดภัยดูการ์ตูนดัง
๑๒ เม.ย. มหกรรมเมืองวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออก 2564 เผยความงามของเมืองตุนหวง