กองทุน ASP-STARS8 ทริกเกอร์รอบ 2 รับอานิสงส์หุ้นยุโรป บลจ. แอสเซท พลัส เตรียมรับซื้อคืนอัตโนมัติส่งท้ายปี อีกกว่า 11 ล้านบาท

อังคาร ๑๖ ธันวาคม ๒๐๑๔ ๑๐:๐๗
บลจ.แอสเซท พลัส โชว์ผลงานบริหารกองทุนหุ้นยุโรปต่อเนื่อง เผยล่าสุดกองทุน ASP-STARS8 ให้ผลตอบแทนแซง MSCI Europe Index กว่า 6%* ล่าสุด NAV ทะลุ 11 บาท เตรียมรับซื้อคืนอัตโนมัติครั้งที่ 2 คืนกำไรให้ผู้ลงทุนอีกในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย เชื่อตลาดหุ้นยุโรปยังไปมีโอกาสไปต่อแม้ระยะสั้นผันผวน

นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด เปิดเผยว่า ความคาดหวังของตลาดต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรป (ECB) .ในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม ส่งผลให้ตลาดหุ้นยุโรปและกองทุนที่ลงทุนในหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้น รวมถึงกองทุนภายใต้การบริหารของ บลจ.แอสเซท พลัส โดยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 8 (ASP-STARS8) ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นยุโรปผ่านกองทุนหลักในต่างประเทศ คือ กองทุน E.I. Sturdza Strategic Europe Value มีมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 11.0065 บาท และสามารถจ่ายคืนผลตอบแทนด้วยวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto redemption) ให้ผู้ลงทุนได้เป็นครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วยลงทุน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 11,338,475.93 บาท โดยมีกำหนดรับซื้อคืนอัตโนมัติในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว ยังคงมีผลการดำเนินงานที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน และ 6 เดือนอยู่ที่ 5.30% และ 7.15% โดยลำดับ ขณะที่ผลตอบแทนจากดัชนี MSCI Europe Index ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนให้ผลตอบแทนเพียง 0.42% และ0.72% ทั้งยังสามารถเอาชนะ MSCI Europe Total Return Index ซึ่งมีผลดารดำเนินงานอยู่ที่ 0.30% แล 1.06% ตามลำดับอีกด้วย ความสำเร็จของกองทุน ASP-STARS8 ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการคัดเลือกกองทุนหลักของบริษัทฯ ที่เน้นคัดเลือกกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดหุ้นยุโรป และมี ผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง แต่ยังเป็นการตอกย้ำความสำเร็จจากมุมมองการลงทุนที่บลจ. แอสเซท พลัส ประเมินไว้ตั้งแต่ ต้นปีว่าตลาดหุ้นยุโรปจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจอีกด้วย

“สำหรับมุมมองต่อการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป บลจ. แอสเซท พลัส ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นยุโรปในระยะยาวแม้ในระยะสั้นจะมีความผันผวนสืบเนื่องจากแรงเทขายหลังธนาคารยุโรป (ECB) ชะลอการตัดสินใจเรื่องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผนวกกับปัจจัยลบจากแรงกดดันของราคาน้ำมันในตลาดโลก ทั้งยังมีความเสี่ยงจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของหลายประเทศที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด แต่ยังมีปัจจัยที่น่าจับตามองในช่วงเดือนมกราคม 2558 ซึ่ง หาก ECB มีความชัดเจนเกี่ยวกับโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่มากขึ้น ทั้งการอัดฉีดเม็ดเงินสู่ระบบ และการเสริมสภาพคล่องในตลาดผ่านการเข้าซื้อสินทรัพย์ประเภท ABS ก็อาจส่งผลให้ตลาดหุ้นยุโรปมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจอีกครั้ง” นายรัชต์กล่าวในที่สุด

สำหรับกองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 8 (ASP-STARS8) เป็นกองทุนหุ้นต่างประเทศประเภท Feeder fund ที่เสนอขายครั้งเดียว มีเป้าหมายจ่ายผลตอบแทนต่อเนื่องใน 12 เดือนจากการลงทุนในหุ้นยุโรปผ่านกองทุนหลักในต่างประเทศ คือ กองทุน E.I. Sturdza Strategic Europe Value ซึ่งเน้นการบริหารการลงทุนเชิงรุกแบบ Bottom up โดยเลือกหุ้นเป็นรายตัว กองทุนมีเป้าหมายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ปรับขึ้นทุกๆ 0.50 บาท จากราคาเริ่มต้น 10 บาท นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 กองทุนมีการรับซื้อคืนอัตโนมัติไปแล้วทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยครั้งแรกรับซื้อคืนอัตโนมัติในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วยลงทุน จากมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ในวันที่ 4 กันยายน 2557 ซึ่งเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 10.5373 บาท และล่าสุดรับซื้อคืนอัตโนมัติอีกครั้งในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วยลงทุน จากมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ซึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น 11.0065 บาท ด้านพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก ณ 28 พฤศจิกายน 2557 กองทุน E.I. Sturdza Strategic Europe Value เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงมากกว่า 5 พันล้านยูโร โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มสุขภาพ ให้น้ำหนักสูงสุดกับการลงทุนในหุ้นของสหราชอาณาจักร (UK) เยอรมนี และสวิสเซอร์แลนด์ ที่ผ่านมากองทุนหลักยังคงสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า MSCI Europe ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเลือกหุ้นลงทุนปรับพอร์ตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะตลาด และเป็นปัจจัยผลักดันผลการดำเนินงานทำให้กองทุนสามารถผลตอบแทนได้ตามเป้าในขณะที่ตลาดยุโรปโดยรวมผันผวนในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีนี้

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุน ASP-STARS8 มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ การกำหนดเป้าหมายอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นเพียงเป้าหมายที่เป็นเหตุให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเท่านั้น ไม่ใช่การประมาณการหรือการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ หากสภาวะตลาดหรือภาวะการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์ กองทุนรวมอาจไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติก็ได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Asset Plus Call Center 0 2672 1111

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๔ C Rhyne Group ร่วมจัดงาน Asia Top Awards 2024 พร้อมรับรางวัล Business Awards
๑๗:๒๙ FTI พบนักลงทุน Opportunity Day โชว์ผลงานไตรมาสแรก ปี 67
๑๗:๓๖ ต้อนรับศูนย์อินเดียฯ สู่สถาบันเอเชียศึกษา พร้อมเปิดตัวหนังสือพุทธโคดม : บทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ ว่าด้วยพุทธประวัติในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง
๑๗:๑๔ Alibaba Cloud ประกาศเปิด Availability Zones ใหม่ และลงทุนทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน AI
๑๗:๐๙ PwC ประเทศไทย แนะซีเอฟโอสร้างทัศนคติทางดิจิทัลเพื่อพลิกโฉมฝ่ายการเงิน
๑๗:๐๘ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จับมือ กรมป่าไม้ จัดโครงการรักษาผืนป่า JT Forest สร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม
๑๗:๐๓ 3 นวัตกรรมจุฬาฯ คว้ารางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลพิเศษ จากเวทีนวัตกรรมนานาชาติในงาน ITEX 2024 ที่มาเลเซีย
๑๗:๒๓ ส่องไอเดียเยาวชนสร้างสรรค์! DekSDM SPU ออกแบบ Art Toy สุดน่ารัก หนึ่งในผลงาน โชว์บนเวที Thailand Toy Expo
๑๖:๐๙ MAGURO เคาะราคาไอพีโอ 15.90 บาท จองซื้อ 28-30 พ.ค.นี้ ระดมทุนขยายธุรกิจ- หนุนการเติบโต และเสริมแกร่งการเงิน จ่อเทรด 5 มิ.ย.
๑๖:๑๖ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา