บล.ไทยพาณิชย์ ออกจำหน่าย DW ล็อตใหญ่ 23รุ่น ต้อนรับศักราชใหม่ 2558 ด้วยอัตราทดสูง เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว

พุธ ๑๔ มกราคม ๒๐๑๕ ๑๔:๕๘
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) นำเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญ (Derivative Warrants:DW) เบอร์ 23 รุ่นใหม่ จำนวน 23 ตัว ประกอบด้วย ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 15 ตัว ได้แก่ BMCL23C1510A TRUE23C1510A STEC23C1510A CK23C1510A ITD23C1510A TMB23C1601A AOT23C1601A AAV23C1601A BLAN23C1601A STPI23C1601A DTAC23C1603A INTU23C1603A KBAN23C1603A BBL23C1604A SCC23C1604A และประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) จำนวน 8 ตัว ได้แก่ AOT23P1507A PTT23P1507A BBL23P1507A KBAN23P1507A TRUE23P1507A PTTE23P1507A SCC23P1507A INTU23P1507A ผลิตภัณฑ์ DW ที่ออกในครั้งนี้อ้างอิงหุ้นพื้นฐานดี มีแนวโน้มเติบโตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และมีความโดดเด่นด้วยเป็น DW ที่อายุยาวขึ้น โดย Call Warrant ยังคงอัตราทดที่ระดับ 2.5 เท่า เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวที่มองหาผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญ และมีความเสี่ยงต่ำกว่า DW ที่ออกโดยผู้เสนอขายรายอื่น ขณะที่ Put Warrant มีอัตราทดสูงถึง 4 เท่า เพื่อรองรับการทำกำไรในระยะสั้น ปัจจุบัน SCBS มี DW ประเภท Call Warrant ครอบคลุมหุ้นอ้างอิง จำนวน 52 ตัว และมี DW ประเภท Put Warrant บนหุ้นอ้างอิง จำนวน 16 ตัว สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้อย่างหลากหลาย โดย DW ทั้ง 23 รุ่น จะเปิดให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ SCBS ยังมีเครื่องมือช่วยนักลงทุน “Price Guideline” ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืนโดยผู้ดูแลสภาพคล่องที่ช่วยนักลงทุนในการประมาณราคา DW ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นอ้างอิงที่ระดับราคาต่างๆ และอายุคงเหลือต่างๆ โดยคำนวณจากสูตร Black-Scholes ตามสมมติฐานที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด โดยผู้ดูแลสภาพคล่องรับประกันราคา DW ตามตารางราคารับซื้อคืนภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด นักลงทุนสามารถศึกษาเงื่อนไขต่างๆและวิธีใช้ได้ใน www.scbs.com/DW

ผลิตภัณฑ์ DW ที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นประเภท Call Warrant และ ประเภท Put Warrant ที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี บนหุ้นอ้างอิงที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง จำนวน 23 รุ่น ได้แก่

ประเภทสิทธิในการซื้อ

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ (BMCL23C1510A)

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE23C1510A)

3. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC23C1510A)

4. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ช.การช่าง (CK23C1510A)

5. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD23C1510A)

6. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB23C1601A)

7. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT23C1601A)

8. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV23C1601A)

9. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.บางกอกแลนด์ (BLAN23C1601A)

10. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI23C1601A)

11. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC23C1603A)

12. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTU23C1603A)

13. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBAN23C1603A)

14. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL23C1604A)

15. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC23C1604A)

ประเภทสิทธิในการขาย

16. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT23P1507A)

17. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ปตท. (PTT23P1507A)

18. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL23P1507A)

19. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBAN23P1507A)

20. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE23P1507A)

21. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTE23P1507A)

22. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC23P1507A)

23. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTU23P1507A)

โดยนักลงทุนสามารถให้ความเชื่อมั่นในตราสารทางการเงินที่ออกโดย SCBS เนื่องจากสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือในระดับสากล “ฟิทช์ เรทติ้ง” ได้ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ SCBS ที่ AA- (tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ พร้อมคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น ที่ F1+ (tha) ซึ่งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ SCBS รวมทั้งความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของบริษัทแม่ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารที่มีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะในด้านลูกค้าบุคคลและผลการดำเนินงานที่ดี

สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCBS Call Center 0-2949-1999 หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ใหม่ DW ทั้ง 23 ตัว ได้ที่ www.scbsonline.com, www.scbs.com/DW

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗ พ.ค. สุรีย์พร คลินิก เปิดตัวตึกสูงที่สุดแห่งวงการคลินิกสถาบันเสริมความงาม ฉลอง 20 ปีความสำเร็จพร้อมยกระดับชูเทคโนโลยีล้ำสมัย Volformer
๑๗ พ.ค. ปตท.สผ. จัดงานประชุม SSHE Forum 2024 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน
๑๗ พ.ค. บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) แนะนำ ชุดล็อคประตูกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า จากแบรนด์ HIP
๑๗ พ.ค. ซัมซุง อัปเกรดประสบการณ์การชมทุกมหกรรมกีฬา ด้วยนวัตกรรม AI TV สุดล้ำ ชัดทุกแมตซ์เหมือนเชียร์ติดขอบสนาม
๑๗ พ.ค. ไทยพาณิชย์ปักหมุดผู้นำดิจิทัลแบงก์ นำ AI เสริมแกร่ง 360 องศา เปิด 3 นวัตกรรม AI ครั้งแรก! สร้างปรากฏการณ์ใหม่กลุ่มสินเชื่อรายย่อย และ Digital
๑๗ พ.ค. หัวใจเต้นช้า โรคหัวใจที่มักถูกมองข้าม
๑๗ พ.ค. DDD โชว์งบ Q1/67 กวาดกำไรทะยาน 317% YoY พร้อมลุยขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ อัพผลงานปีนี้โตสวย
๑๗ พ.ค. PCC เปิดงบ Q1/67 รายได้โต 14.25% ยอดขายสินค้าหม้อแปลงไฟฟ้า - อุปกรณ์ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพิ่มขึ้น มั่นใจรายได้ปีนี้โต 10%
๑๗ พ.ค. บางจากฯ สานต่อพันธกิจสนับสนุนด้านกีฬาอย่างเป็นมิตรต่อโลก ร่วมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Olympic Day 2024 Together, For A Better
๑๗ พ.ค. บัตรเครดิต ttb ช้อปคุ้ม อิ่มครบ ได้มากกว่า รับ Magic Gift Voucher รวมมูลค่าสูงสุด 1,500 บาท ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 5