โครงการ CA. SHORT FILM AWARDS

จันทร์ ๐๙ มีนาคม ๒๐๑๕ ๑๔:๐๖
๑. คุณสมบัติผู้ประกวด

ผู้สมัคร เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย , ระดับปริญญาตรี ทีมละ ๓ - ๕ คน

๒. รูปแบบและกติกา

ผลิตภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด "เด็กวัด"

(๑) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีความยาว ๕ – ๗ นาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี) ไม่จำกัดรูปแบบ วิธีการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ และไม่จำกัดเทคนิคการผลิตและการตัดต่อ ส่งผลงานในรูปแบไฟล์ .mpeg๒ , H.๒๖๔ ,mpeg๔ แบบ HD ๑๐๘๐P บันทึกลงแผ่น DVD DATA

(๒) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องส่งโปสเตอร์ภาพยนตร์สั้น ขนาด ๒๗ x ๔๐ นิ้ว จำนวน ๑ แผ่น

(๓) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

(๔) ภาพยนตร์สั้นที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ หรือไม่เคยได้รับรางวัลใดหรือเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนทางสื่อใดๆมาก่อน

(๕) ผลงานภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลทุกเรื่อง ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสามารถเผยแพร่ได้

(๖) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๓. ระยะเวลาการประกวดและรายละเอียดอื่นๆ

(๑) ส่งใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาลัย

(๒) ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นพร้อมโปสเตอร์ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกาศรายชื่อผลงานที่เข้ารอบ ๑๐ ทีมสุดท้าย ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ผ่านทางเว็บไซด์ www.facebook.com/…Aawards และการแจ้งผลทางโทรศัพท์

(๓) ประกาศผลและมอบรางวัล ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

(๓) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผลงานได้ที่ www.facebook.com/…Aawards

๔. รางวัลในการประกวด

รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล จะได้รับทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล ทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัลทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท

นอกจากทุนการศึกษาแล้วผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร จากสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๘๖-๐๗๖-๗๑๖๙ (อ. จิ๊บ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๓๐ พัฒนาฝีมือแรงงานเมืองย่าโมโคราช ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
๑๕:๒๔ ทีเอ็มบีธนชาต รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 4 ปี 2564 ที่ 2,799 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 127% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมทั้งปีมีกำไร 10,474 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากปี
๑๕:๐๑ Sea (ประเทศไทย) ผนึก 'ดีป้า' - 'ยังแฮปปี้' เปิดตัวหลักสูตรอีคอมเมิร์ซสำหรับผู้สูงอายุครั้งแรกในไทย
๑๕:๐๐ Polyplastics เปิดตัวเทคโนโลยีล้ำสมัยในการเชื่อมวัสดุเรซินประเภทต่าง ๆ
๑๕:๒๓ เสียวหมี่เสริมความแข็งแกร่งในด้านความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคยุค IoT ด้วยการนำเสนอมาตรฐานเพื่อผู้บริโภคทุกคนทั่วโลก
๑๕:๐๐ JTI ได้รับการยกย่องเป็นนายจ้างดีเด่นระดับโลก จากผลงานในการส่งเสริมความเท่าเทียมและสุขภาวะพนักงาน
๑๕:๓๓ กลับมาอีกครั้ง JOOX ROOMS 7 DAY PROGRAMS จัดหนักไม่ยั้ง!! ยกขบวนเหล่าคนดังมาเม้าท์มอยสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมความสนุกไม่อั้น
๑๕:๐๙ เอสเอสไอ ประสบความสำเร็จผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสะสมครบ 40 ล้านตัน
๑๕:๓๑ ปตท. จับมือ รฟท. ลดต้นทุนด้านพลังงาน สนับสนุนการขนส่งสาธารณะ ส่งมอบบริการให้แก่ประชาชน
๑๔:๐๑ เอ วราวุธ นำทีมรายการ คู่ไหน? ใช่เลย Secret Love ร่วมมอบเงินบริจาค เข้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย