“PLAT” ยิ้มร่า นักลงทุนแห่จองซื้อหุ้น ไอพีโอเกลี้ยงยอดจอง สถาบันล้น 6 เท่า พร้อม ลงสนามเท รดใน SET 24 มีนาคม นี้ จ่อจ่ายปันผลทันที

จันทร์ ๑๖ มีนาคม ๒๐๑๕ ๑๕:๔๙
“PLAT” สุด ปลื้มหลังนักลงทุนแห่ จองซื้อหุ้น IPO700 ล้าน หุ้น เกลี้ยง รวมเม็ดเงินระดมทุน 5,184 ลบ. “สมบูรณ์ วงศ์รัศมี” กรรมการ ผู้ จัดการ ชี้ นักลงทุนเห็นความสำเร็จ และรายได้ที่มั่นคงจาก โครงการปัจจุบันบวก ศักยภาพการเติบโตทาง ธุรกิจที่มีสูงจากโครงการ ที่อยู่ระหว่างพัฒนา หลาย โครงการอันจะสร้างการเติบ โตของรายได้อย่างมั่นคง และต่อเนื่องในอนาคต ในขณะที่สถานะการเงินมี ความแข็งแกร่ง และปัจจุบันปลอดหนี้ เชื่อ มั่นธุรกิจเติบโตได้ฉลุย จูงใจนักลงทุนด้วยการจ่าย ปันผลหลังเข้าตลาดฯให้ ผู้ จองซื้อหุ้นไอพีโอ 0.062 บาทต่อ หุ้น เชื่อว่าน่าจะได้การตอบ รับที่ดีจากนักลงทุน ด้าน “มนตรี ศรไพศาล” แม่ทัพใหญ่ บล. เม ย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ ไทย) ที่ ปรึกษาทางการเงินและ ผู้จัดการการ จำหน่าย และรับประกันการ จำหน่ายเผยนักลงทุน แห่จองหุ้นคึกคัก เหตุตั้งราคาเหมาะสม ที่ 7.40 บาท จากผลสำรวจความต้อง การจากนักลงทุน สถาบัน ที่สูงถึง 6 เท่าของยอดจัดสรร สะท้อนปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและเป็น Growth Stock ด้วย กระแส ตอบรับที่ดีจากนักลง ทุนในหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่านักลงทุน สถาบัน ซึ่งประกอบด้วยกองทุน รวม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต กองทุนต่างประเทศ นักลงทุนรายใหญ่ ผู้มีอุปการคุณของ PLAT เช่น ผู้เช่าร้าน ตลอดจนนักลงทุนราย ย่อย มั่นใจเทรดวันแรก 24 มี.ค. 58 ไม่ ทำให้นักลงทุนผิด หวัง อย่างแน่นอน
PLAT ยิ้มร่า นักลงทุนแห่จองซื้อหุ้น ไอพีโอเกลี้ยงยอดจอง สถาบันล้น 6 เท่า พร้อม ลงสนามเท รดใน SET 24 มีนาคม นี้ จ่อจ่ายปันผลทันที

นาย สมบูรณ์ วงศ์รัศมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PLAT ผู้ประกอบ ธุรกิจพัฒนาศูนย์การ ค้า ส่งและค้าปลีก รวมทั้งบริหารพื้นที่ ค้าส่งและค้าปลีกให้ เช่าเพื่อการพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาการจองซื้อระหว่างวันที่ 12-13 และ16 มีนาคม 2558 หุ้น PLAT ได้ รับความสนใจอย่างสูงจาก นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่และนักลง ทุนรายย่อยอย่างล้นหลาม ส่งผลให้หุ้น IPO 700 ล้าน หุ้นหมดอย่างรวดเร็ว โดย ประเมินว่า เป็นเพราะนักลงทุนในทุกกลุ่มเห็นศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจที่มีสูงในอนาคต บวกกับการตั้งราคาหุ้นที่ เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน ที่ แข็งแกร่งและสะท้อนความต้อง การจากนักลงทุนสถาบัน การเสนอขายผ่านการจัด จำหน่ายโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ที่ ปรึกษา ทางการเงินและ Lead Underwriter พร้อมกับ Co Underwriter อีก 8 แห่ง ได้แก่ บล.โกลเบล็ก จำกัด, บล.คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บล.เคทีซีมิโก้ จำกัด, บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศ ไทย) จำกัด,บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด, บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน), บล.ฟินันเซียไซ รัส จำกัด (มหาชน) และ บล.ไอวีโกลบอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเม็ด เงินที่ได้จากการระดม ทุน รวม 5,084 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุน เวียนในการขยายธุรกิจ

“การที่หุ้น PLAT ได้รับ ความ สนใจจากสถาบันและนักลงทุน บุคคลเป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึง ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ที่มีต่อบริษัทฯ โดยช่วงที่ผ่าน มา ได้เดินทางไปนำเสนอข้อมูล ต่อนักลงทุน (โร ดโชว์) ทั้งภาค เหนือ ที่เชียงใหม่ และภาคใต้ที่หาดใหญ่ ปรากฏว่า บริษัทฯได้รับการตอบรับที่ดีมาก และการเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศ ไทยถือเป็นก้าวสำคัญของ บริษัทฯ ที่จะสร้างความเติบโต อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งในฐานะผู้บริหารของ บริษัทฯมีเป้าหมายอย่าง ชัดเจนว่า เราจะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการ พัฒนาศูนย์การค้าส่งและค้า ปลีก รวมทั้งการบริหารพื้นที่ให้เช่าเพื่อการพาณิชย์” นายสมบูรณ์กล่าว

นายสมบูรณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับรายได้จากการ ดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2554 – 2557 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 29% ต่อปี นอกจากนี้ การบริหารงานที่มี ประสิทธิภาพของทีมผู้ บริหารทำให้รักษาอัตราการ เช่าของศูนย์การค้าอยู่ ใน ระดับสูงมาอย่างต่อเนื่อง สามารถเพิ่มอัตราค่า เช่า พื้นที่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการบริหารต้นทุนการ ดำเนินงานให้อยู่ใน ระดับ ที่เหมาะสม สนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถทำกำไรสุทธิในปี 2554–2557ได้เพิ่มสูง ขึ้น คิดเป็นอัตราการเติบโต เฉลี่ย(CAGR)สูงถึง85.2%ต่อ ปี

ขณะ เดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารการเงิน ที่ระมัดระวัง และจะรักษาอัตราหนี้ต่อทุน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยที่บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี และปัจจุบันไม่มีหนี้เงิน กู้ยืมจากสถาบันการเงิน ผลการดำเนินงาน ที่กล่าวมานี้สะท้อนให้ เห็น ถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็ง แกร่งของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 40% ของกำไร สุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงเชื่อว่าด้วยจุดเด่น และความแข็งแกร่งของ บริษัทฯจะสามารถสร้างความ เชื่อมั่นในการลงทุนใน หุ้นPLATให้กับนักลง ทุน ได้อย่างแน่นอน

โดยที่ประชุม คณะ กรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวัน ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ได้มีมติ ให้จ่ายเงินปันผลจากผล การ ดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2557 เป็น จำนวน เงินรวมทั้งสิ้น 173,600,000 บาท โดยบริษัทฯ จะกำหนดวัน Record Date และ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อ รวบรวมรายชื่อผู้ถือ หุ้น ที่มีสิทธิได้รับเงินปัน ผลอีกครั้ง ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่เข้ามาในส่วนหุ้นเพิ่มทุน IPO นี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำ ปี 2557 ด้วยเช่นกัน

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลัก ทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น IPO บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ PLAT กล่าวว่า ผลการเปิดการจองซื้อ ระหว่างวันที่ 12-13 และ 16 มีนาคม ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและรายย่อยอย่างคึกคัก เนื่องจากการกำหนดราคา หุ้นที่ 7.40 บาทต่อ หุ้น ซึ่งกำหนดจากผลการBook Building นัก ลงทุนสถาบัน ซึ่งแสดงความต้องการจอง ซื้อประมาณ 6 เท่าของจำนวน ที่จะเสนอขายให้กับนัก ลง ทุนสถาบัน โดยเห็นว่าที่ระดับราคา ดังกล่าวเหมาะสมกับ ปัจจัย พื้นฐาน และยังมีส่วนลดให้กับนัก ลงทุนที่เหมาะสมจากความต้องการ ซื้อของนักลงทุนสถาบัน

ทั้ง นี้การเสนอขายหุ้นจะ กระจายไปในหลายกลุ่มผู้ลง ทุนซึ่งให้ความสนใจที่ จะ เข้าลงทุนอย่างสูง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่ นักลงทุนรายย่อย รวมถึงกลุ่มผู้มีอุปการ คุณของบริษัท เช่น ผู้เช่าในศูนย์แฟชั่นค้าส่งเดอะ แพลทินัมแฟชั่นมอลล์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนธุรกิจของบริษัทมาอย่างต่อเนื่องและจะมีความ มั่นใจในการลงทุนในหุ้น ของบริษัท อีกทั้PLAT ถือเป็น หุ้นที่ มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็ง แกร่ง และมีศักยภาพในการเติบโต สูง สะท้อนให้เห็นได้จากความสำเร็จอย่างสูงของโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ซึ่งเป็นศูนย์แฟชั่นค้าส่งครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมั่นใจว่าหุ้น PLAT เป็นหุ้น คุณภาพที่นักลงทุนจะให้ ความสนใจในการลงทุน ในวันที่ 24 มีนาคมนี้ คาดว่าจะเป็นวันซื้อขายหุ้น PLAT ในตลาดหลัก ทรัพย์ฯเป็นวันแรก และน่าจะไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง

“เรามั่นใจว่า การเสนอขายหุ้น PLAT ได้รับ ความ สนใจจากนักลงทุนหลายกลุ่ม เป็นจำนวนมาก เนื่องจากบริษัทฯ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ ประกอบการศูนย์ค้าส่งใน ประเทศ และมีโครงการ ที่ อยู่ระหว่างการพัฒนาอีกหลาย โครงการ รวมถึงธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็น ส่วนสนับสนุนภาพรวมธุรกิจ ให้ครบครัน อันจะตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภคทั้งลูกค้าใน ประเทศและนักท่องเที่ยวต่าง ประเทศได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้างการเติบโตแก่ บริษัทอย่างต่อเนื่องและ มี เสถียรภาพ” นายมนตรี กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๑๖ โฟร์ ศกลรัตน์ ควง บี้ เดอะสกา ชวนคนมีความสามารถมาเป็น Super Influencer ในเครือ อาร์เอส กับโปรเจค The Rising
๑๖:๓๓ ชวนประกวด เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย เดี่ยวเครื่องดนตรี-ขับร้องระดับชาติ มรภ.บ้านสมเด็จฯ ปี
๑๖:๐๗ เลอซาช่า ส่ง 2 ไอเท็มใหม่ส่งท้ายปี สุดยอดเทคโนโลยี BIO-CERAMIC ตอกย้ำความเป็นที่ 1 เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย
๑๖:๐๕ มจพ. จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2564
๑๖:๔๕ ก.แรงงาน ชี้ช่อง หากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง โดยไม่มีความผิดและไม่จ่ายค่าชดเชย ลูกจ้างมีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
๑๖:๓๖ Vitesco Technologies เดินหน้าขยายความแข็งแกร่งในตลาดการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (E-mobility) พร้อมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังจากแยกตัวเป็นอิสระจาก Continental
๑๖:๑๓ งานสัมมนา Poland-ASEAN Regional Cosmetics Forum โดย สำนักงานการค้าการลงทุน (Polish Investment Trade Agency - PAIH) ของโปแลนด์ประจำประเทศไทย จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 27 ถึง 28 ตุลาคม
๑๖:๒๘ Haitai Solar เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่อย่างเป็นทางการ ในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสร้างแบรนด์
๑๖:๑๔ TOA มอบถุงยังชีพ2,000ชุด ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
๑๖:๕๐ COTTO รวมแก๊งยกระดับคุณภาพชีวิตคนรักบ้านจัดกิจกรรมพิเศษฝ่าวิกฤตโควิด 19