ผอ.อสพ. ให้สัมภาษณ์สดในรายการ อีสานวันนี้

จันทร์ ๒๓ มีนาคม ๒๐๑๕ ๑๑:๒๙
วันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. ดร.สุญาณี เวสสบุตร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ให้สัมภาษณ์สดในรายการ อีสานวันนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น (ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา เลย หนองคาย มหาสารคาม ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ อุดรธานี สกลนคร และหนองบัวลำภู) ในประเด็นเรื่อง บทบาทขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทยอย่างยั่งยืน สู่การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ 7 “ขิง-ข่า เพื่อชีวิต” ในระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๑ การเติบโตของ 'Digital Life Commerce' ต้องการนวัตกรรมมากขึ้นในปีนี้
๑๗:๑๘ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการทำสายคล้องหน้ากาก รุ่นที่
๑๗:๐๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมจัดฝึกทักษะฟรี ! สร้างแรงงานใหม่ อย่างมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสผู้ที่อยากมีทักษะฝีมือ
๑๗:๓๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม
๑๗:๓๕ รพ.เวชธานี รับคณะผู้บริหาร CEO#4 ศึกษาดูงาน-ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
๑๗:๐๑ เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสุขภาพที่แข็งแรงไปกับซันคิสท์
๑๗:๕๑ สพร.6 ขอนแก่น ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า
๑๗:๐๐ กสร. แจงข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในกิจการก่อสร้าง คุมเข้มให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๑๗:๒๑ สพร.19 เชียงใหม่ ส่งเสริมเอกชนพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง ขับเคลื่อนโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๗:๐๔ ประกาศ! สพร.17 ระยอง รับสมัครฝึกอบรม