PLAT มั่นใจ เข้าเทรดวันแรก 24 มี.ค.นี้ ราคาหุ้นยืนเหนือจอง เหตุ นลท. ต้องการล้น จากความเชื่อมั่นพื้นฐานแกร่ง ผถห.เตรียมรับปันผล

จันทร์ ๒๓ มีนาคม ๒๐๑๕ ๑๕:๐๔
PLAT มั่นใจ เทรดวันแรก 24 มี.ค.นี้ ราคาหุ้นยืนเหนือจอง หลังพบความต้องการซื้อจากนักลงทุนสถาบันล้น 6 เท่า “สมบูรณ์ วงศ์รัศมี” บอสใหญ่ เชื่อ นักลงทุนสถาบัน รายใหญ่ และ นลท.รายย่อย มั่นใจพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง บวกศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจที่มีสูงจากโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาหลายโครงการ อันจะสร้างการเติบโตของรายได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในอนาคต ในขณะที่สถานะการเงินมีความแข็งแกร่ง และปัจจุบันปลอดหนี้ จูงใจนักลงทุนด้วยการจ่ายปันผลหลังเข้าตลาดฯ ให้ผู้จองซื้อหุ้นไอพีโอ 0.062 บาทต่อหุ้น ระบุ การระดมทุนครั้งนี้ เป็นการเตรียมพร้อมโอกาสการลงทุนใหม่ๆ สร้างการเติบโตต่อเนื่อง “มนตรี ศรไพศาล” ที่ปรึกษาทางการเงินการันตี PLAT จะเป็นหุ้น Growth stock ที่สร้างผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าให้กับนักลงทุนในระยะยาว
PLAT มั่นใจ เข้าเทรดวันแรก 24 มี.ค.นี้ ราคาหุ้นยืนเหนือจอง เหตุ นลท. ต้องการล้น จากความเชื่อมั่นพื้นฐานแกร่ง ผถห.เตรียมรับปันผล

นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PLAT ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้าส่งและค้าปลีก รวมทั้งบริหารพื้นที่ค้าส่งและค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ เปิดเผยว่า มั่นใจหุ้น PLAT ที่เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 24 มีนาคมนี้ จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่นักลงทุน และราคาจะยืนเหนือราคาจองที่ 7.40 บาท/หุ้นได้ เนื่องจากหุ้น PLAT ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก จากยอดความต้องการจากนักลงทุนกลุ่มสถาบันที่มีกว่า 6 เท่าของจำนวนที่จัดสรร โดยคาดว่าเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในพื้นฐานและศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้นำในกลุ่มผู้ประกอบการศูนย์ค้าส่งในประเทศ อีกทั้งมีธุรกิจโรงแรมภายใต้ชื่อ โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม และโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ติดชายหาดแห่งแรกของเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีกหลายโครงการ รวมถึงธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนภาพรวมธุรกิจให้ครบครัน อันจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งลูกค้าในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้างการเติบโตแก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้จากการดำเนินงาน อยู่ในทิศทางที่ดี โดยในปี 2554 – 2557 รายได้จากการดำเนินงานคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 29% ต่อปี ขณะเดียวกัน การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของทีมผู้บริหาร ทำให้รักษาอัตราการเช่าของศูนย์การค้าอยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่อง สามารถเพิ่มอัตราค่าเช่าพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการบริหารต้นทุนการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถทำกำไรสุทธิในปี 2554–2557ได้เพิ่มสูงขึ้นคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) สูงถึง85.2% ต่อปี

อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารการเงินที่ระมัดระวัง และมีการรักษาอัตราหนี้ต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยที่บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี และปัจจุบันไม่มีหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งผลการดำเนินงานที่กล่าวมานี้ สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ด้วยการจ่ายปันผลหลังเข้าตลาดฯ ให้ผู้จองซื้อหุ้นไอพีโอในอัตรา 0.062 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 173,600,000 บาท โดยหุ้น PLAT จะเป็นหุ้น Growth stock ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้กับนักลงทุนในระยะยาวได้อย่างแน่นอน

“ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะผู้บริหารตลอดจนทีมงาน มุ่งหวังว่าการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะช่วยพัฒนาระบบการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมั่งคง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอดไป และในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ มีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า เราจะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาศูนย์การค้าส่งและค้าปลีกรวมทั้งการบริหารพื้นที่ให้เช่าเพื่อการพาณิชย์” นายสมบูรณ์กล่าว

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PLAT เปิดเผยว่า PLAT ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากนักลงทุนในการเปิดจองซื้อหุ้นที่ผ่านมา โดยการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกจำนวน 700 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.40 บาท/หุ้น คาดว่าผลจากนักลงทุนเชื่อมั่นในธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง อนาคตมีการเติบโตที่ดี ประกอบกับภาวะตลาดหลักทรัพย์ในช่วงนี้หุ้นไอพีโอได้รับการตอบรับดี จึงเชื่อว่าปัจจัยเหล่านี้จะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนจนทำให้เข้ามาซื้อหุ้นในกระดานเพิ่มเติมอีก และมั่นใจว่า PLAT จะไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวังอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนรวม 5,084 ล้านบาทหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมรับการขยายธุรกิจและโอกาสการลงทุนใหม่ๆ จึงเชื่อว่า จากความแข็งแกร่งข้างต้น ทำให้นักลงทุนเล็งเห็นถึงความคุ้มค่าการลงทุนหุ้น PLAT ในระยะยาว และเชื่อว่า จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนสามารถยืนเหนือราคาจองที่ 7.40บาท/หุ้นในวันเปิดเทรดวันแรก และต่อเนื่องในระยะยาวได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๓ 'ตราเพชร' ขยายช่องทางขายผ่านร้านไดนาสตี้ ไทล์ท้อป
๑๗:๓๙ SWC ติดสปีดแบรนด์ Hokkaido เร่งขยายช่องทางขายรับเทรนด์สุขภาพบูม เปิดสาขาแห่งใหม่ โมเดล 'Modern Japan Dessert Cafe' ที่เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ ส่งผลิตภัณฑ์นม น้ำผลไม้ โยเกิร์ต
๑๗:๒๖ ศุภาลัย เจาะตลาดคอนโดฯ ใหม่ ส่องทำเลศักยภาพ สามเสน-ราชวัตร เผยความท้าทายไตรมาสสุดท้ายปี 64
๑๖:๒๗ อธิบดีกรมโยธาฯ รุดตรวจสอบตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก จ.สระบุรี ทรุดตัวพังทลาย เร่งวางมาตรการช่วยเหลือด่วน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนริมน้ำ
๑๗:๑๐ ONEE แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ พร้อมกำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นเบื้องต้นที่ 7.50 - 8.50 บาทต่อหุ้น และช่วงระยะเวลาจองชื้อระหว่างวันที่ 20 - 21 และ 25 - 26
๑๗:๑๙ ทีเอ็มบีธนชาต มีกำไรสุทธิ 2,359 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2564 เพิ่มขึ้น 46%
๑๗:๒๓ สศก. ชี้ Q3 ภาคเกษตรฟื้น GDP ดีดตัว โตถึง 6.5% เกษตรกรทำการเพาะปลูกมากขึ้น ดันสาขาพืช ขยายตัว 9.6% ขณะที่ประมง หดตัว 3.0%
๑๗:๑๓ BISSELL(R) เปิดตัว หวังอี้ป๋อ โกลบอลพรีเซนเตอร์ คนล่าสุด พร้อมสุดยอดนวัตกรรมเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นกำจัดเชื้อโรค
๑๗:๔๑ บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค หรือ PIN เปิดยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตยั่งยืน ชูแนวคิดพัฒนาโครงการ Eco Industrial Town พร้อมต่อยอดสู่เมืองอัจฉริยะ SMART
๑๖:๒๗ PROEN ปลื้ม! โครงการ Hand on Lab by VMware SD-WAN สุดยอดเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เครือข่ายระดับโลก