PLAT โชว์กำไร สุทธิปี 57 พุ่ง 78% มั่นใจ ผล งานปีนี้โตต่อเนื่อง

พฤหัส ๒๖ มีนาคม ๒๐๑๕ ๑๖:๐๙
PLAT แข็ง แกร่ง โชว์รายได้จากการ ดำเนิน งานอยู่ที่ 1,390.9 ล้าน บาท โตขึ้น 24.7% ส่วน กำไร สุทธิ อยู่ที่ 436.5ล้าน บาท โตขึ้น 77.8% แถม บอร์ด ไฟเขียวจ่ายปันผลให้ผู้ ถือหุ้นหลังเข้าตลท. 0.062 บ./หุ้น สร้างความมั่นใจธุรกิจแกร่ง “สมบูรณ์ วงศ์รัศมี” เอ็มดี มั่นใจ PLAT จะ เป็น หุ้น ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีต่อ นักลงทุน จากธุรกิจหลักที่มีความ แข็งแกร่ง มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด คาดปี 2558 โตต่อเนื่องทั้งรายได้ กำไร ผู้ถือหุ้นใหญ่ยืนยันยังไม่ได้มีการจำหน่ายหุ้นออกและจะยังคงถือต่อ มั่นใจในศักยภาพของ บริษัทที่แข็งแกร่ง และ การเติบโตสดใส

นาย สมบูรณ์ วงศ์รัศมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PLAT ผู้ ประกอบ ธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้า ส่งและค้าปลีก รวมทั้งบริหารพื้นที่ค้า ส่งและค้าปลีกให้เช่า เพื่อการพาณิชย์ เปิดเผยผลการดำเนินงานงวด ปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการ ดำเนินงานอยู่ที่ 1,390.9 ล้าน บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มี ราย ได้จากการดำเนินงาน1,115.1 ล้าน บาท หรือเติบโตขึ้น 24.7% โดย ปัจจัย หลักที่ส่งเสริมอัตราการ เติบโตของรายได้จาก การ ดำเนินงาน มาจากการเพิ่มขึ้นของราย ได้ค่าเช่าและบริการ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ที่มั่นคง เนื่องจากรายได้หลักมา จาก ค่าเช่าตามที่กำหนดไว้ใน สัญญาเช่าพื้นที่

ทั้ง นี้ รายได้จากการดำเนินงาน ของ บริษัทฯ มาจาก 3 ส่วน ใหญ่ ได้แก่ รายได้ค่าเช่าและบริการ อยู่ที่ 916.7 ล้าน บาท รายได้จากการ ขาย อาหารและเครื่องดื่ม 224.0 ล้านบาท รายได้จากการ ประกอบกิจการโรงแรมอยู่ ที่ 250.2 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีรายได้อื่นๆ อยู่ที่ 53.7 ล้าน บาท

ส่วน กำไรสุทธิอยู่ที่ 436.5 ล้าน บาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2556 ที่มีกำไร สุทธิ 245.4 ล้าน บาท หรือกำไรสุทธิ เติบ โต77.8% การ เติบโต ของกำไรสุทธิเป็นผลจาก กำไรขั้นต้นที่ปรับ สูง ขึ้น รวมถึงการลดลงของค่าใช้ จ่ายทางการเงิน ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีการทยอยจ่ายชำระคืน ภาระ หนี้สินที่มีดอกเบี้ยครบ ทั้งหมดในช่วง 9 เดือน แรก ของปี 2557 จน ครบทั้งจำนวน ทำให้ในปัจจุบันบริษัทฯไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ มีมติจ่ายปันผล เป็นเงินสด จากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2557 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2557 ใน อัตราหุ้นละ 0.062 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล ( XD) วันที่ 2 เม.ย. 2558 และ กำหนดวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 2558 พร้อม กันนี้ บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือ หุ้น 28 เม.ย. 2558 นี้

ขณะ ที่ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ยืนยันยังไม่ได้มีการขาย หุ้นออกไป และจะยังคงถือหุ้นต่อ มั่นใจในทีมผู้บริหารจะร่วม กันสร้างการเติบโตของ หุ้น PLAT ตาม เป้าหมาย เชื่อมั่นว่าหุ้น PLAT จะ สร้างผลตอบ แทน ในระยะยาวอย่างมั่นคงแก่ผู้ ถือหุ้น

“ใน ช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเติบโตที่ดีอย่าง ต่อเนื่อง แม้ว่าต้นปี 57 จะได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศบ้าง แต่รายได้จากการ ดำเนิน งาน ใน 3 ธุรกิจ หลัก ของ เรายังเติบโตได้ดีในระดับ 24.7% ส่วน อัตรากำไรสุทธิเติบโต สูง ถึง 77.8% นอก จากนี้ บอร์ดก็มีมติจ่ายเงินปัน ผลให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.062 บาท และมุ่งมั่นตามเป้าหมายการเป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้กับนักลง ทุนในระยะยาว” นายสมบูรณ์ กล่าว

นาย สมบูรณ์ กล่าวเพิ่ม เติม ถึง เป้าหมาย PLAT ในปี นี้ จะเติบ โตอย่างต่อเนื่องจาก โครงการในธุรกิจเดิม โดยเฉพาะธุรกิจเช่า พื้นที่ซึ่งสร้างรายได้ ค่อนข้างมั่นคง เพราะมีผู้เช่าเกือบเต็มทุกพื้นที่มาโดยตลอด ซึ่งประมาณ 60% เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี จึงสามารถปรับราคาค่าเช่า ได้ตามความเหมาะสมอ ยู่ เสมอ ส่วนธุรกิจ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ในช่วงต้นปี 2558 ที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอย่างคึกคัก นอกจากนี้ ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าไปบริหารแหล่งช้อปปิ้ง แห่งใหม่ติดชายหาด แห่ง แรก ของเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ ธานี ในชื่อ “โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย” จึงเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนรายได้บริษัทฯ ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้น ไป

นอก จากนี้ คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถเติบโตอย่าง ก้าวกระโดดในปี 2561 จากการ รับรู้ รายได้โครงการในอนาคต ของ บริษัทฯ เพิ่มเติม ได้แก่ โครงการตลาดนัดติดแอร์ใจกลางเมืองแห่งแรก บริเวณย่านราชประสงค์ "เดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินัม" ซึ่งมี ขนาดใหญ่ กว่าแพลทินัมปัจจุบันกว่า 3 เท่า คาดว่าโครงการจะเริ่มเปิด ดำเนินการได้ในไตรมาส ที่ 3 ปี 2560ตั้ง เป้า จะมี รายได้จากโครงการดังกล่าว มากกว่า 1,000 ล้าน บาท ต่อ ปี ประกอบกับโครงการโรงแรม Holiday Inn Expressโรงแรม ระดับ 3 ดาว และโรงแรม Holiday Inn Resort โรงแรม ระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่บนที่ดินเปล่าริมหาดที่เกาะสมุย คาดว่าจะสามารถ เริ่มเปิดดำเนินการได้ใน ช่วงปลายปี 2560 และ 2561 ตาม ลำดับ นอก จากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการบริหารจัดการ สำหรับทางเชื่อมระหว่าง สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม และศูนย์การค้า อาคารพลาซ่าที่สำคัญในย่านราชประสงค์ และอาคารแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ในชื่อโครงการ Bangkok Skyline ที่ จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ สัญจร ไปมา สนับสนุนรายได้ของบริษัทฯ ให้เติบโตแข็งแกร่ง ยิ่ง ขึ้น

ด้าน นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ ไทย) จำกัด(มหาชน) ใน ฐานะที่ ปรึกษา ทางการเงินและผู้จัดการการ จำหน่ายและรับประกันการ จำหน่ายหุ้นสามัญของ PLAT เปิด เผยว่า ในการจัดสรรหุ้น IPO ที่ ผ่านมา ได้มีการกระจายให้กับกลุ่ม นักลงทุนทุกประเภท นักลงทุนสถาบันทั้งกองทุนรวม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้า ราชการ (กบข.) กองทุนประกันสังคม กองทุนต่างประเทศ นักลงทุนรายใหญ่ ผู้มีอุปการคุณเช่นผู้เช่าร้าน และนักลงทุนรายย่อย โดยเสนอขายให้กับผู้ลงทุน ทุกรายที่ราคา IPO เท่า กันและยัง คง เชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐาน ที่แข็งแกร่งของ PLAT แม้ ราคาเปิด ซื้อ ขายวันแรกอ่อนตัว เนื่องจากสภาวะตลาดที่ค่อนข้างซบเซา ดังเห็นได้จากมูลค่าการ ซื้อ ขายต่อวันที่อ่อนตัวลงมาจาก ประมาณ 6 หมื่นล้านบาทเมื่อต้นเดือนมีนาคม หรือเป็นช่วง Book building เหลือ ประมาณ 4 หมื่นล้านบาท รวมถึงดัชนี SET Index ที่ลด ลงจากช่วง 1,563 -1,590 จุด เป็นระดับประมาณ 1,500 จุด

“ท่าม กลางสภาวะ ตลาดผันผวนในครั้ง ราคาหุ้นจึงอ่อนตัวลง แต่ก็อาจเป็นโอกาสสำหรับนัก ลงทุนในการซื้อหุ้นพื้น ฐาน ดี มีโอกาสเติบโตจากการขยาย ธุรกิจ การระดมทุนครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีฐานทุนที่แข็งแกร่งขึ้น และสามารถนำไปขยาย ธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี ขึ้น ดังนั้น PLAT จึง ถือเป็นหุ้น ที่น่าสนใจ และน่าจะได้รับความสนใจ จากนักลงทุนหลังจากนี้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้น ใหญ่ ของ บริษัทฯยังยืนยันว่า ไม่ได้มีการจำหน่ายหุ้น ออก ยังคงถือหุ้นอยู่ และจะยังคงถือต่อไป เนื่องจากเชื่อมั่นใน ศักยภาพของบริษัทฯ” นายมนตรี กล่าวในที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๕๗ MASTER โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช หนึ่งในผู้นำศัลยกรรมครบวงจรของไทย แต่งตัวเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ mai
๑๖:๕๘ คนรักสัตว์เลี้ยงห้ามพลาด !! มหกรรมเพื่อสัตว์เลี้ยงยิ่งใหญ่แห่งปี สมาร์ทฮาร์ท พรีเซนต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท วาไรตี้ เอ็กซิบิชั่น ครั้งที่
๑๖:๑๕ เปิดงานสัมมนาเรื่อง ประมวลกฎหมายแรงงานไทย : พลิกโฉมทันยุคสู่สากล
๑๖:๐๖ เตรียมพบกับ OPPO A77s และ OPPO A17 สมาร์ตโฟนเต็มอิ่มทุกเอ็นเทอร์เทนเมนต์ คุ้มค่า ราคาโดนใจ
๑๖:๒๒ คิง เพาเวอร์ เร่งปลุกกำลังซื้อนักเดินทาง ฉลองการเดินทางครั้งใหม่ในงานครบรอบ 33 ปี
๑๖:๐๐ ไลออนเดลบาเซลขยายโรงงานผลิตตัวเร่ง มุ่งขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
๑๖:๐๖ ITNS ทีมบริหารขั้นเทพ
๑๖:๒๖ วช.ให้ทุนทีมเศรษฐศาสตร์ มช. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
๑๖:๓๖ วช.สนับสนุนนักวิจัย มก. พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นและการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๑๖:๕๙ ทะลายปัญหาคอขวดของแพลตฟอร์มรวมศูนย์ด้วย Data Mesh