กรุงเทพประกันชีวิต ผู้นำการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน เปิดแคมเปญใหม่ "ทุกการเปลี่ยนแปลงของช่วงชีวิต...มีสิ่งที่ดีเสมอ" เมื่อเตรียมพร้อมด้วยการวางแผนการเงินรอบด้าน ทั้งสร้างหลักประกัน และสร้างฐานะ เพื่อความมั่นคงในทุกช่วงชีวิตของคนไทย

พุธ ๒๗ พฤษภาคม ๒๐๑๕ ๑๐:๕๖
กรุงเทพประกันชีวิต เดินหน้าเปิดแคมเปญสื่อสารใหม่ประจำปี 2558 ด้วยแนวคิด "ทุกความเปลี่ยนแปลงของช่วงชีวิต มีสิ่งที่ดีเสมอ" เมื่อมีการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน ต้องสร้างหลักประกันควบคู่กับการสร้างฐานะพร้อมๆกัน กระตุ้นให้คนไทยเห็นความสำคัญของการวางแผนการเงินที่สอดคล้องกับช่วงชีวิตของแต่ละคน พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ตอบโจทย์ทุกความเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงชีวิต

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรุงเทพประกันชีวิตมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งความมั่นคงทางการเงินจะเกิดขึ้นได้ ทุกคนต้องเริ่มต้นจากการเห็นความสำคัญของการวางแผนการเงินรอบด้าน ที่ต้องสร้างหลักประกันและสร้างฐานะไปพร้อมๆ กัน หากทำเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ไม่ช่วยให้เกิดความมั่นคงและความมั่งคั่งทางการเงินที่แท้จริงได้ ซึ่งการวางรากฐานอย่างครอบคลุมทั้ง 2 ด้านนี้ จะทำให้ทุกชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ รับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น พร้อมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ในที่สุด

นายโชนยังกล่าวต่อไปว่า “ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรุงเทพประกันชีวิตได้สื่อสารเรื่องการเตรียมความพร้อมด้วยการวางแผนการเงินอย่างรอบด้านผ่านแคมเปญ "ชีวิตออกแบบได้ เมื่อพร้อม" แคมเปญประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยเมื่อปลายปี 2557 ได้มีผลการวิจัยทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศพบว่า บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีจุดเด่นและมีความแตกต่างจากสถาบันการเงินในกลุ่มประกันชีวิตอื่นๆ โดยเป็นที่ยอมรับในเรื่องการวางแผนการเงิน และมีผลิตภัณฑ์ด้านการวางแผนการเงินที่ดี

“นอกจากนี้กรุงเทพประกันชีวิตมีการเสริมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีความมั่นคง พัฒนาบุคลากรทีมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินที่มีศักยภาพทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กรุงเทพประกันชีวิตจึงมีทีมที่ปรึกษาการเงินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ในปี 2558 กรุงเทพประกันชีวิตยังตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาให้มีตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นด้วย บริษัทฯ ยังคงร่วมมือกับบริษัทพันธมิตร คู่ค้าต่างๆ อาทิ ธนาคารกรุงเทพ บลจ. บัวหลวง และกรุงเทพประกันภัย ที่ร่วมเสริมศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการที่สามารถตอบโจทย์การวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน และครอบคลุมในทุกช่วงชีวิตของลูกค้าได้” นายโชนกล่าว

ด้านนายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด กล่าวว่า “ในปี 2558 นี้ กรุงเทพประกันชีวิตนำแนวคิดการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน มาขยายผลแคมเปญการสื่อสารใหม่ “ทุกความเปลี่ยนแปลงของช่วงชีวิต มีสิ่งที่ดีเสมอ” โดยแคมเปญใหม่มีแนวคิดว่า แต่ละครั้งที่ช่วงชีวิตของคนเราเปลี่ยนไป ถ้าเรามีการเตรียมการ มีการวางแผนไว้พร้อม การเปลี่ยนแปลงของช่วงชีวิตจะเป็นโอกาสของการพบกับสิ่งดีๆ สิ่งใหม่ๆ การเตรียมพร้อมทางการเงินรอบด้าน ทั้งสร้างหลักประกันและสร้างฐานะไว้จะทำให้ทุกคนสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างไม่ต้องกังวล และพบมุมมองใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เช่น การมองเห็นโอกาสและความสุขได้ในทุกสถานการณ์ เป็นต้น” นายเรืองศักดิ์กล่าว

นายเรืองศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพประกันชีวิตยังได้พัฒนาแบบประกันใหม่ๆ ขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการวางแผนในแต่ละช่วงชีวิตด้วย คือ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา เราประสบความสำเร็จอย่างมากจากผลิตภัณฑ์นวัตกรรม “บีแอลเอ พร้อมเกษียณ” ประกันบำนาญรูปแบบใหม่ ซื้อสะสมเป็นยูนิต ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการวางแผนการเงินสำหรับชีวิตหลังเกษียณ ซึ่งผลตอบรับถือเป็นที่น่าพอใจเป็นเครื่องยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของเราตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว

ในปี 2558 นี้ กรุงเทพประกันชีวิตได้แนะนำแบบประกันใหม่ คือ “บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส” (BLA Protect 2 Plus) ที่ช่วยตอบโจทย์ด้านหลักประกันความเสี่ยงสำหรับบุคคลที่อยู่ในช่วงชีวิตที่มีภาระรับผิดชอบสูง เช่น เสาหลักของครอบครัว หรือเจ้าของธุรกิจต่างๆ โดยมีจุดเด่นที่ให้ความคุ้มครองสูงมากถึง 30 ล้านบาท และสามารถเลือกระยะเวลาความคุ้มครองให้เหมาะสมกับช่วงชีวิตและความจำเป็นของแต่ละคน เพื่อเป็นหลักประกันที่ให้คุ้มครองที่สูงเพียงพอต่อภาระของเสาหลักครอบครัว ทั้งกรณีเสียชีวิตและคุ้มครองเพิ่มถึง 3 เท่า กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คุ้มครองภาระค่าใช้จ่ายเพื่อตนเองและคนข้างหลัง หรือธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งเปิดตัว คือแบบประกันสุขภาพการรักษาพยาบาลที่ให้มากกว่าและพร้อมดูแลตลอด 365 วัน เป็นการวางแผนสุขภาพสำหรับคนทุกช่วงวัย รองรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในปัจจุบันได้อย่างหมดกังวล คือ “บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส” (BLA Health Plus) แผนคุ้มครองสุขภาพที่พร้อมดูแลคุณตลอด 365 วัน ให้ความคุ้มครองสูงสุด ถึง 5 ล้านบาท ครอบคลุม คุ้มค่า หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดอย่างมีความสุข สามารถเลือกความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 1,000,000–5,000,000 บาท จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ดูแลทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และรับเงินชดเชยเพิ่มเติมกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในอีกด้วย” นายเรืองศักดิ์กล่าวปิดท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๓ เชื่อมั่นและมั่นใจ บริษัท ฟรองค์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับการรับรองให้ผ่านมาตรฐาน ISO 9001
๑๗:๕๒ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ตได้รับรางวัล Best Claim Experience โรงพยาบาลที่ลูกค้าได้รับประสบการณ์การบริการสินไหมประกันสุขภาพยอดเยี่ยม จากบริษัทประกันชีวิต
๑๗:๐๑ สยามพารากอน ฉลองครบรอบ 18 ปี สุดยิ่งใหญ่ ยกทัพมหกรรมความบันเทิงระดับโลก สร้างปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคมนี้
๑๗:๕๑ เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขด้วยกระเช้าของขวัญสุดพิเศษ จาก Blue by Alain Ducasse
๑๗:๑๗ ฟอลคอนประกันภัย มั่นใจ เสริมความแข็งแกร่งจากบริษัทแม่ Fairfax Financial Holdings Limited Top 20 ของโลกด้าน Property Casualty
๑๗:๕๒ ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกและทันตกรรมแก่ชาวเนปาล
๑๗:๐๐ เซเลบร่วมถ่ายทอดความงาม เลือกเครื่องประดับชิ้นโปรด @ NGG JEWELLERY
๑๗:๔๐ ไอซ์ อาร์สยาม คัมแบ็ค กับลุกส์และชื่อใหม่ ไอซี่ ตรีชฎา พร้อมปล่อยซิงเกิ้ลแบบสับ ๆ รัว ๆ จุก ๆ
๑๗:๒๔ ดีเดย์เริ่มวันนี้!! มหกรรมชี้ช่องรวยแฟรนไชส์ เซ็นทรัลพระราม 2 ยกขบวนแฟรนไชส์กว่า 74 บูธ เสิร์ฟอาชีพถึงประตูบ้าน คาดเงินสะพัด 300
๑๗:๑๔ แพ้เหงื่อตัวเอง. คุณเป็นไหม? เช็กเลย