ราชภัฏโคราช จับมือ 3 ราชภัฏ ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้า งานวิจัยกลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

จันทร์ ๒๙ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๑:๑๐
เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดโครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้างานวิจัยกลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ เกษตรผสมผสานกับความมั่นคงทางอาหาร โดย คุณพ่อจันที ประทุมภา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2554 ต่อด้วยเรื่อง การพัฒนาอาหารพื้นบ้านสู่เศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษาโต๊ะโคราช โดย รองศาสตราจารย์วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย ประธานศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพอิสระ (ครัวราชภัฏ) แล้วจึงเป็น การแบ่งกลุ่มรายงานความก้าวหน้า 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เรื่อง ความมั่นคงทางอาหาร กลุ่มที่ 2 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มที่ 3 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพวิถีชีวิต สังคม และกลุ่มที่ 4 เรื่อง ข้าวพื้นบ้าน โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา เข้าร่วมกลุ่มรายงาน ปิดท้ายด้วยการนำผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ การสรุปบทเรียน และการเลี้ยงรับรองในงานกิ๋นเข่าค่ำ ดูวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน คนโคราช

การจัดโครงการครั้งนี้ มีคณาจารย์ นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า100 คน เพื่อร่วมติดตามความก้าวหน้างานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งเป็นการปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพดี มีกระบวนการงานวิจัยที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๓๐ ก.ย. ฮอนด้า เชิญชวนหนุ่มสาวเรียนรู้นอกตำรา สัมผัสการทำงานจริงกับแบรนด์ ฮอนด้า ที่พร้อมสนับสนุนทุกพลังแห่งความฝัน สู่การเป็น Honda Smart Idol
๓๐ ก.ย. อาเจไทย ชู อมายู ในงาน FHA Expo 2022 สิงคโปร์ มุ่งผลักดันผลผลิตจากเกษตรกรไทยสู่ตลาดเอเชียและอเมริกา
๓๐ ก.ย. อาร์มาเซล เปิดศูนย์ประสบการณ์ลูกค้าแห่งแรกในสิงคโปร์
๓๐ ก.ย. เปิดประสบการณ์ เชฟเทเบิล แบบ ถึงพริก ถึงแกง กับ Po Concept Dining เชียงใหม่
๓๐ ก.ย. เมซอง แบร์เช่ ปารีส ส่งมอบขวดน้ำหอมในโครงการ From Bottle to Energy ปีที่ 4
๓๐ ก.ย. TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจอง คุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock
๓๐ ก.ย. ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จัด 2 Festivals สุดยิ่งใหญ่ สองบรรยากาศส่งท้ายปี
๓๐ ก.ย. ผมขาวก่อนวัย สัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพ By Catherine
๓๐ ก.ย. อะบิลิตี ไดอะบีทิส โกลบอล โครงการศึกษาทดลองสำคัญในด้านการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
๓๐ ก.ย. เคทีซีผนึกมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟฯ คิกออฟ โครงการ KTC Offer จัดคอร์สปันความรู้ ชีวิตดี.เริ่มต้นที่การวางแผนทางการเงิน