ราชภัฏโคราช จับมือ 3 ราชภัฏ ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้า งานวิจัยกลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

จันทร์ ๒๙ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๑:๑๐
เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดโครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้างานวิจัยกลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ เกษตรผสมผสานกับความมั่นคงทางอาหาร โดย คุณพ่อจันที ประทุมภา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2554 ต่อด้วยเรื่อง การพัฒนาอาหารพื้นบ้านสู่เศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษาโต๊ะโคราช โดย รองศาสตราจารย์วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย ประธานศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพอิสระ (ครัวราชภัฏ) แล้วจึงเป็น การแบ่งกลุ่มรายงานความก้าวหน้า 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เรื่อง ความมั่นคงทางอาหาร กลุ่มที่ 2 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มที่ 3 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพวิถีชีวิต สังคม และกลุ่มที่ 4 เรื่อง ข้าวพื้นบ้าน โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา เข้าร่วมกลุ่มรายงาน ปิดท้ายด้วยการนำผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ การสรุปบทเรียน และการเลี้ยงรับรองในงานกิ๋นเข่าค่ำ ดูวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน คนโคราช

การจัดโครงการครั้งนี้ มีคณาจารย์ นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า100 คน เพื่อร่วมติดตามความก้าวหน้างานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งเป็นการปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพดี มีกระบวนการงานวิจัยที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๗ นักศึกษา DTC โชว์ฝีมืออวดนักการทูต ในงาน Sawasdee France ที่สถานทูตฝรั่งเศส
๑๗:๓๕ ttb analytics คาดธุรกิจบริการดิจิทัลปี 2566 โตแตะ 5.6 แสนล้าน แรงหนุนจากกระแสบริโภคในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
๑๗:๔๗ ธนาคารกสิกรไทย ยืนหยัดช่วยเหลือลูกค้า ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อยเพียง 0.10% และขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดถึง
๑๗:๕๒ เจมาร์ท ประกันภัย เปิดตัวแคมเปญใหม่ Embedded Stackable Insurance มุ่งสู่ Lifestyle Insurance Technology
๑๗:๔๑ คอนเฟิร์ม ไม่เพิ่มราคา!! ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งด่วนด้วย EMS ทุกเส้นทางทั่วไทย พื้นที่ห่างไกลแค่ไหนก็ไม่บวกเพิ่ม
๑๗:๓๔ ฟอร์ดฉลองชัย 4 รางวัลแห่งปี ที่งาน The Night of Champions 2022
๑๗:๑๒ ศูนย์คุณธรรม จับมือ สำนักงาน ป.ย.ป. ขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคมในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม
๑๗:๒๗ จ๊อบซ์มอลล์ เว็บไซต์ที่รวบรวมวิดีโอเรซูเม่ของคนหางานไว้มากที่สุดในโลก
๑๖:๒๘ WORLD นักพัฒนาอสังหาฯมือทอง
๑๖:๒๒ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จัดงาน Generali Kick Off 2023 มุ่งยกระดับมาตรฐานตัวแทน เพื่อความสุขของลูกค้า