ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เดินหน้าเพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติผู้ถือหุ้น สะท้อนพันธกิจของกลุ่มซีไอเอ็มบีที่มุ่งลงทุนและเติบโตในประเทศไทย

ศุกร์ ๒๘ สิงหาคม ๒๐๑๕ ๑๐:๑๙
นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 (ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21) มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของธนาคาร จำนวน 3,689,853,654 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของหุ้นที่ถืออยู่ ในอัตราส่วน 7 หุ้นใหม่ต่อ 40 หุ้นเดิม และราคาเสนอขายอยู่ที่ 1 บาทต่อหุ้น และอนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนเงินเพิ่มทุนรวมจะเท่ากับ 3,689,853,654.00 บาท (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิครบตามที่จัดสรร)

ทั้งนี้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติให้ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,542,439,012.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,325,463,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (“หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนของการถือหุ้น และกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป

กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ หุ้นที่เหลือจะถูกนำไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ประสงค์จะจองเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ให้ปัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

อนึ่ง ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นในวันที่ 11 กันยายน 2558 หลังจากนั้นจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 กันยายน 2558 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 26-30 ตุลาคม 2558

“การเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นไปตามแผนงานของธนาคารที่วางไว้ และเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนเม.ย.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ซึ่งกลุ่มซีไอเอ็มบีนั้นพร้อมที่จะเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น การเพิ่มทุนครั้งนี้จึงเป็นการสะท้อนภาพความมุ่งมั่นของกลุ่มซีไอเอ็มบีที่มีต่อการลงทุนในประเทศไทยที่ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักและเป็นตลาดหลักของกลุ่มซีไอเอ็มบี ตามเป้าหมายของการเป็นธนาคารชั้นนำในอาเซียน” นายสุภัค กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๐๘ TK Park ชวนล้อมวงเล่นบอร์ดเกมสุดฮิตและเกมใหม่เดือนมิถุนายน
๑๔:๔๒ ทำอย่างไร? เมื่อพบผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
๑๔:๓๕ OKMD ลงนามบันทึกข้อตกลง กสศ. พัฒนาศักยภาพ ลดความเลื่อมล้ำด้านการศึกษา
๑๔:๓๗ ททท.เปิดรับสมัครครีเอเตอร์สายท่องเที่ยว สร้างสรรค์ทริปเที่ยวสุดครีเอท ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,000,000
๑๔:๒๖ CGTN: จีนเผยเหตุผลเบื้องหลังความมุ่งมั่นในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
๑๓:๒๓ แคลวาทิสฯ ร่วมงานแสดงสินค้า PROPAK Asia 2023 เร่งรุกขยายตลาดในและต่างประเทศ ดันเป้ารายได้ปี 66 โต 10%
๑๓:๓๕ สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน จับมือ ท่าช้าง คาเฟ่ จัดคอนเสิร์ต แสงสว่างพลูปาร์ตี้ ระเบิดความสนุกแบบ โจ๊ะ โจ๊ะ
๑๓:๐๑ วิทยาลัยดุสิตธานี ครบ 30 ปี ปักธงเป็นผู้นำสถาบันการศึกษาด้านโรงแรมและธุรกิจบริการของอาเซียน
๑๓:๒๓ เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สานต่อโครงการ เปิดโลกสดใส ให้ผู้มีจิตอาสา ปี2566
๑๓:๓๕ OCEAN LIFE ไทยสมุทร จัดงาน LET'S LOVE PRIDE MONTH 2023 เปิดตัว กรมธรรม์คู่ชีวิต พร้อมโปรเด็ดเฉพาะคู่รัก LGBTQIA