ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เดินหน้าเพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติผู้ถือหุ้น สะท้อนพันธกิจของกลุ่มซีไอเอ็มบีที่มุ่งลงทุนและเติบโตในประเทศไทย

ศุกร์ ๒๘ สิงหาคม ๒๐๑๕ ๑๐:๑๙
นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 (ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21) มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของธนาคาร จำนวน 3,689,853,654 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของหุ้นที่ถืออยู่ ในอัตราส่วน 7 หุ้นใหม่ต่อ 40 หุ้นเดิม และราคาเสนอขายอยู่ที่ 1 บาทต่อหุ้น และอนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนเงินเพิ่มทุนรวมจะเท่ากับ 3,689,853,654.00 บาท (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิครบตามที่จัดสรร)

ทั้งนี้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติให้ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 3,162,731,703.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,542,439,012.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 13,705,170,716.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,325,463,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (“หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนของการถือหุ้น และกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิแบบมอบอำนาจทั่วไป

กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ หุ้นที่เหลือจะถูกนำไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ประสงค์จะจองเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ให้ปัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

อนึ่ง ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นในวันที่ 11 กันยายน 2558 หลังจากนั้นจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 กันยายน 2558 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 26-30 ตุลาคม 2558

“การเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นไปตามแผนงานของธนาคารที่วางไว้ และเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนเม.ย.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ซึ่งกลุ่มซีไอเอ็มบีนั้นพร้อมที่จะเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น การเพิ่มทุนครั้งนี้จึงเป็นการสะท้อนภาพความมุ่งมั่นของกลุ่มซีไอเอ็มบีที่มีต่อการลงทุนในประเทศไทยที่ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักและเป็นตลาดหลักของกลุ่มซีไอเอ็มบี ตามเป้าหมายของการเป็นธนาคารชั้นนำในอาเซียน” นายสุภัค กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๓ ธ.ค. ม.มหิดล เตรียมปรับโฉม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ สู่พื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
๐๓ ธ.ค. สนพ.นค. เตรียมความพร้อมนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้านการบัญชี
๐๓ ธ.ค. ไปรษณีย์ไทยแจ้งเปิดให้บริการตามปกติในวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2564
๐๓ ธ.ค. ออโต้แบคส์ จับมือ เทคนิคนครราชสีมา พัฒนาฝีมือเด็กอาชีวะ
๐๓ ธ.ค. โครงการ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) ได้รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo
๐๓ ธ.ค. เตรียมแซ่บไฟลุกเวที โปรเจกต์ รันเวย์ ไทยแลนด์ คว้าลูกเกด เมทินี เฟ้นนางแบบเดินเฉิดฉายบนรันเวย์
๐๓ ธ.ค. Florasis เปิดตัวเพลงโปรโมทแบรนด์ฉบับสากล ขับร้องโดยนักร้องขวัญใจ โจว เซิน
๐๓ ธ.ค. COMMANDER ซัดหนัก! กลับมาพร้อมเพลงใหม่ ภักดีกว่า ใส่เต็มความเดือดพล่านแบบสาแก่ใจ!
๐๓ ธ.ค. คริสปี้ ครีม ส่งขบวนความน่ารัก ฮอลิเดย์ โดนัท ฉลองเทศกาลแห่งความสุข
๐๓ ธ.ค. 'เอส แอนด์ พี' เผยภาพรวมความสำเร็จฝ่าวิกฤตโควิด ตั้งเป้าขยายอาณาจักรอาหารและเบเกอรี่รูปแบบใหม่ปี 2565!!