กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมโครงการค่ายเยาวชนฮอนด้า อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อังคาร ๐๑ กันยายน ๒๐๑๕ ๑๔:๐๓
กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรม “โครงการค่ายเยาวชนฮอนด้า อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ปีที่3 พื้นที่จังหวัดอุดรธานี และอุบลราชธานี โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 200 คน เข้ารับการอบรม เพื่อปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการรับมือภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ พร้อมร่วมเป็นแกนนำในการรณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน
กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมโครงการค่ายเยาวชนฮอนด้า อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่ายเยาวชนฮอนด้าอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จัดขึ้นนี้ มุ่งเน้นการฝึกอบรมแบบเข้มข้น เพื่อให้เยาวชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในเหตุการณ์จริง ทั้งภาคทฤษฎีในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ตลอดจนการฝึกปฏิบัติภายใต้สถานการณ์จำลอง 6 สถานี ได้แก่ ฐานการเรียนรู้เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัย การฝึกเงื่อนเชือกในงานสาธารณภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ การฝึกปฏิบัติการระงับอัคคีภัย การเอาตัวรอดและการช่วยเหลือคนตกน้ำจากวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้หลักการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัยจากครูฝึกสอนการขับขี่ปลอดภัยจากฮอนด้า

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า จากเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในยามประสบภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงที โดยกองทุนฯ มุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านเงินทุน ด้วยการสมทบเงินเข้ากองทุนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮอนด้า 2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ 3. ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ 4. ด้านการส่งเสริมความรู้ในการรับมือภัยพิบัติ โดย โครงการค่ายเยาวชนฮอนด้า อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นับเป็นหนึ่งในภารกิจที่กองทุนมุ่งมั่นเสริมความรู้ต่อการรับมือภัยพิบัติในระดับเยาวชนเป็นปีที่ 3 อย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนฯ มุ่งหวังให้เยาวชนไทยมีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อการรับมือภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากค่ายอบรมไปใช้ช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นได้หากเกิดสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยมากที่สุด

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมโครงการค่ายเยาวชนฮอนด้า อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมโครงการค่ายเยาวชนฮอนด้า อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมโครงการค่ายเยาวชนฮอนด้า อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๓ ขอเป็นส่วนหนึ่งทีได้ดูแล.ทรูพร้อมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกันให้บริการช่วยเหลือลงทะเบียนรับวัคซีน หมอพร้อม ณ
๑๗:๕๖ วว. ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2020 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน ประเภท สมาคม องค์กร
๑๗:๐๗ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 หมอพร้อม
๑๗:๕๒ LPH บุ๊คงบ Q1/64 รายได้โต 13% อยู่ที่ 479.99 ลบ. มีกำไร 40.39 ลบ. อานิสงส์ผู้ป่วยนอกพุ่ง - ปกส.หนุน การันตีรายได้ปีนี้โต 15-20%
๑๗:๐๑ Exablate Neuro เทคโนโลยีรักษาโรคอาการสั่นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑๗:๔๘ สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับช่างเชื่อมไทยสู่มาตรฐานสากล
๑๗:๑๓ แสนสิริเข้าถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ใน XSpring ประกาศลงทุน 15% ด้วยเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท
๑๗:๐๘ MOVE Pr Agency เดินหน้าปรับตัวก้าวสู่ The Next Normal พร้อมนำพันธมิตรทางธุรกิจสู่เป้าหมายด้วยทีม Digital PR
๑๗:๔๐ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบเงิน 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิศิริราช เพื่อสนับสนุนงานโรงพยาบาลสนามของ อว.
๑๗:๕๐ สพร.9 พิษณุโลก จัดพิธีเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ