คอนเสิร์ต “ภูมิพลังคีตาภิวาทน์” เทิดพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี

พฤหัส ๒๔ กันยายน ๒๐๑๕ ๑๓:๑๓
ชมรม "ภูมิพลังแผ่นดิน" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมสุดยอดศิลปินระดับบรมครู จัดคอนเสิร์ต "ภูมิพลังคีตาภิวาทน์" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา นำรายได้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล สร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี

นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ ประธานจัดงานคอนเสิร์ต "ภูมิพลังสังคีตาภิวาทน์" เปิดเผยว่า ชมรมภูมิพลังแผ่นดิน โดยมี ฯพณฯ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานชมรมฯ มีกำหนดจัดคอนเสิร์ต "ภูมิพลังสังคีตาภิวาทน์" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะนำรายได้จากการจัดงานขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อสภากาชาดไทย ในการสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

คอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับบรมครูในวงการมาร่วมแสดงจำนวนมาก โดยการแสดงแบ่งออกเป็น 3 องก์ คือ

* องก์ที่ 1 "เดินตามรอยเท้าพ่อ" เป็นการขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงที่มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ ร้องประสานเสียงโดยคณะนักร้องประสานเสียง "วงสวนพลูคอรัส"

* องก์ที่ 2 "พระปรีชาชาญแผ่ไพศาล" เป็นการแสดงดนตรีสานสัมพันธ์ ไทย - จีน โดยการบรรเลงซอระหว่าง Ms. Huo Yongkang และ อาจารย์เลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี และการบรรเลงขลุ่ย โดย Ms. Gong Yuan และ อาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

* องก์ที่ 3 "เทิดพระเกียรติ ดวงแก้วแห่งแผ่นดิน" เป็นการนำเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลงต่างๆ ผ่านการบรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี และขับร้องโดยศิลปินรับเชิญที่มีชื่อเสียง เช่น นัดดา วิยกาญจน์ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร ธนพร แวกประยูร สุชาติ ชวางกูร อุเทน พรหมมินทร์ และปราการ ไรวา

นายศิริธัช กล่าวว่า เนื่องด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ให้บริการประชาชนมากว่า 112 ปี ปัจจุบันมีสภาพค่อนข้างแออัด เนื่องจากต้องรับภาระให้บริการผู้ป่วยมากกว่า 1 ล้านรายต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับโรงพยาบาลยังมีระบบการรักษาพยาบาลที่ไม่ทันสมัย สภาพของอาคารและอุปกรณ์ เก่าและชำรุดทรุดโทรม หอผู้ป่วยวิกฤติ ห้องผ่าตัด ห้องรับผู้ป่วย และห้องฉุกเฉิน ไม่เพียงพอและคับแคบ ทำให้ไม่สามารถรองรับผู้ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ หรือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างเพียงพอ อีกทั้ง โรงพยาบาลยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการปรับปรุงมาเป็นระยะเวลานาน

ชมรมภูมิพลังแผ่นดินตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับปรุงพัฒนาโรงพยาบาลให้สามารถรองรับผู้ป่วย มีระบบการรักษาพยาบาล เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้มาใช้บริการ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดคอนเสิร์ต "ภูมิพลังสังคีตาภิวาทน์" ดังกล่าวขึ้น เพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกำหนดแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2562 เพื่อให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ในภาคตะวันออก

ท่านที่ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ สามารถจองบัตรในราคา 2,000 บาท 3,000 บาท และ 5,000 บาท ที่คุณรุ้งเพ็ชร ลิ้มสวัสดิวงศ์ โทร. 081-988-8999 และ ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข โทร. 081-814-5333

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙:๐๙ PREB มาถูกทาง
๒๑ ม.ค. มกอช. ลุย Q Canteen โรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียน หนุนใช้วัตถุดิบสินค้า Q , GAP พร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหาร
๒๑ ม.ค. SVT จับมือ SUN เปิดตัวต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์ ลุยตลาดเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
๒๑ ม.ค. นักวิชาการวิศวะมหิดล ชี้ความต่างของสึนามิจากภูเขาไฟใต้ทะเลปะทุ กับสึนามิจากแผ่นดินไหว
๒๑ ม.ค. เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ตรึงมาตรการลดค่าเช่าให้ร้านค้าต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เฉลี่ย 30-60 % เร่งเครื่องกลยุทธ์ New Episode MBK MB COOL เติมทราฟฟิคเข้าศูนย์ฯ
๐๙:๓๖ AGC สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 แก่ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
๒๑ ม.ค. สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 หลักสูตรอาชีพเสริม
๒๑ ม.ค. สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับช่างซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่
๐๙:๑๐ กสิกรไทยครองตำแหน่งในดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก 4 ปีซ้อน ชูคุณค่าความเท่าเทียม สร้างการมีส่วนรวม
๒๑ ม.ค. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติการออกตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการ