“มูลนิธิต่อต้านการทุจริต” ผนึกกำลังส่งเสริมคนกล้า หนุนคนดีไม่เอาคอร์รัปชัน

พุธ ๒๑ ตุลาคม ๒๐๑๕ ๑๘:๐๒
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. และในฐานะประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต(ANTI-CORUPTION FOUNDATION) กล่าวว่า มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 เกิดจากการรวมตัวกันของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) และผู้ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต โดยชมรม นยปส. เป็นแกนหลักในการจัดตั้ง และได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นแกนกลางในการประสานงานการจัดตั้งมูลนิธิ โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 4 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ภายในสำนักงาน ป.ป.ช.

มูลนิธิต่อต้านการทุจริตจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีคุณธรรมจริยธรรม ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงานและบุคคลดีเด่น ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนการดำเนินการ เพื่อสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆ และที่สำคัญคือ เป็นองค์กรที่ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

"มูลนิธิต่อต้านการทุจริตที่จัดตั้งขึ้นนี้ หน้าที่หลักคือการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม พร้อมทั้งร่วมส่งเสริมคนกล้า และหนุนคนดีที่จะมาช่วยเรา ขาดเหลือส่วนไหน เราก็จะเข้าไปช่วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณและอื่นๆ อาทิเช่น หากต้องการลงไปเก็บข้อมูลต่างๆ ขาดเรื่องงบประมาณด้านการทำวิจัย เราก็จะสนับสนุนให้อย่างเต็มที่ หรือการทำเรื่องการรณรงค์ให้กับคนรุ่นใหม่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ให้มาผนึกกำลังกัน มูลนิธิต่อต้านการทุจริตดังกล่าวนี้ เป็นมูลนิธิของประชาชนไม่ใช่ขององค์กร" ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สื่อสารมวลชน ตลอดจนภาคประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมในการต่อต้านการทุจริต ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จึงได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวมูลนิธิขึ้น ในวันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่กำหนดไว้ให้มีความเข้าใจวัตถุประสงค์และแนวทางในการดำเนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๓:๐๓ สลัดแฟคทอรี่ เปิดโรงงานต้อนรับนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอกย้ำการเป็นร้านสลัดเพื่อสุขภาพ
๑๓:๕๑ 2 นักออกแบบมือรางวัล เตรียมปั้น 10 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการออกแบบ พร้อมผลักดันมหาวิทยาลัยศิลปากร สู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบล้ำยุค
๑๓:๕๒ ยูบิลลี่ ไดมอนด์ ฉลองครบรอบ 93 ปี กับ 9 คอลเลกชั่นพิเศษ มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท การันตีแบรนด์เพชรอันดับหนึ่งของไทยกับคุณภาพเพชรระดับ World
๑๓:๐๘ เปลี่ยนธุรกิจของคุณหลังยุคโควิดด้วย SAP Business One on HANA
๑๒:๐๐ เอฟพี มาร์เก็ตส์ คว้ารางวัลฟินเทคยอดเยี่ยมสาขาการเทรด ที่งานอัลติเมต ฟินเทค อวอร์ดส์ ประจำปี 2565
๑๒:๓๐ กองทุนโอเปกจัดการประชุมเพื่อการพัฒนาครั้งแรก มุ่งจัดสรรเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาทั่วโลก
๑๑:๔๑ จีนนำเสนอบทเพลง We Will Be Better ฉลองครบรอบ 25 ปี ฮ่องกงกลับคืนสู่มาตุภูมิ
๑๒:๕๕ แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) สนับสนุนการฝึกอบรมทักษะช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7
๑๒:๑๗ วธ.ร่วมเผยแพร่ประวัติและผลงานสำคัญ พระยาศรีสุนทรโวหาร เนื่องในโอกาสยูเนสโก ประกาศ ยกย่องเชิดชู เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.
๑๒:๓๐ โออิชิ กรีนที x ดาบพิฆาตอสูร แจกหนัก จัดเต็ม ลุ้นรับรางวัลสุดลิมิเต็ด