บล.ไทยพาณิชย์ เสนอขายDW 15 รุ่นใหม่ อ้างอิงหุ้นสภาพคล่องสูง ให้อัตราทดถึง 4.5 เท่า Time Decay ต่ำ สามารถถือลงทุนได้ระยะยาว

ศุกร์ ๒๒ มกราคม ๒๐๑๖ ๑๑:๒๙
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) นำเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) ในหุ้นสามัญ รุ่นใหม่ จำนวน 15 ตัว ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 7 ตัว ได้แก่ AAV23C1608A AOT23C1608A BLAN23C1608A CENT23C1608A MINT23C1608A STPI23C1608A TMB23C1608A และประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) จำนวน 8 ตัว ได้แก่ AOT23P1608A BBL23P1608A INTU23P1608A KBAN23P1608A PTT23P1608A PTTE23P1608A SCC23P1608A และ TRUE23P1608A โดย DW ทั้ง 15 รุ่นนี้ มีสภาพคล่องสูงสามารถซื้อง่ายขายคล่อง

นอกจากนี้ยังมีอัตราทดสูง 4 – 4.5 เท่า เหมาะสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญ อีกทั้งยังมี Time Decay ต่ำ จึงสามารถลงทุนได้ระยะเวลานาน เป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในช่วงที่ตลาดหุ้นมีความผันผวน และยังมีความเสี่ยงต่ำกว่า DW ที่ออกโดยผู้ออกรายอื่น เนื่องจาก SCBS ได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากล "ฟิทช์ เรทติ้ง" ที่ AA- (tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น ที่ F1+ (tha) ซึ่งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ SCBS รวมทั้งความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของบริษัทแม่ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารที่มีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะในด้านลูกค้าบุคคลและผลการดำเนินงานที่ดี นักลงทุนจึงสามารถให้ความเชื่อมั่นในตราสารทางการเงินที่ออกโดย SCBS

DW ที่ออกในล็อตนี้ มีอายุ 8 เดือน เหมาะสมสำหรับการซื้อเพื่อลงทุน ทั้งนี้ปัจจุบัน SCBS มี DW ประเภท Call Warrant ครอบคลุมหุ้นอ้างอิง จำนวน 51 ตัว และมี DW ประเภท Put Warrant บนหุ้นอ้างอิง จำนวน 12 ตัว สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้อย่างหลากหลาย โดยจะเปิดซื้อขายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ SCBS ยังมีเครื่องมือช่วยนักลงทุน "Price Guideline" ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืนโดยผู้ดูแลสภาพคล่องที่ช่วยนักลงทุนในการประมาณราคา DW ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นอ้างอิงที่ระดับราคาต่างๆ และอายุคงเหลือต่างๆ โดยคำนวณจากสูตร Black-Scholes ตามสมมติฐานที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด และผู้ดูแลสภาพคล่องรับประกันราคา DW ตามตารางราคารับซื้อคืนภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด นักลงทุนสามารถศึกษาเงื่อนไขต่างๆและวิธีใช้ได้ใน www.scbs.com/DW

ผลิตภัณฑ์ DW ที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นประเภท Call Warrant และ ประเภท Put Warrant ที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี บนหุ้นอ้างอิงที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง จำนวน 15 รุ่น ได้แก่

ประเภทสิทธิในการซื้อ

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV23C1608A)

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT23C1608A)

3. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.บางกอกแลนด์ (BLAN23C1608A)

4. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENT23C1608A)

5. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) (MINT23C1608A)

6. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI23C1608A)

7. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB23C1608A)

ประเภทสิทธิในการขาย

8. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT23P1608A)

9. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL23P1608A)

10. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTU23P1608A)

11. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBAN23P1608A)

12. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ปตท (PTT23P1608A)

13. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTE23P1608A)

14. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC23P1608A)

15. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE23P1608A)

DW ประเภท หุ้นอ้างอิง ราคาใช้สิทธิ อัตราใช้สิทธิ ซื้อขายวันสุดท้าย

(DW:หุ้นอ้างอิง)

AAV23C1608A Call AAV 5.9 2.5 31 สิงหาคม 2559

AOT23C1608A Call AOT 400 51.0

BLAN23C1608A Call BLAND 1.7 0.5

CENT23C1608A Call CENTEL 50 13.3

MINT23C1608A Call MINT 40 12.0

STPI23C1608A Call STPI 11.6 5.1

TMB23C1608A Call TMB 2.8 0.75

AOT23P1608A Put AOT 280 26.5

BBL23P1608A Put BBL 146 19.0

INTU23P1608A Put INTUCH 50 9.0

KBAN23P1608A Put KBANK 145 20.0

PTT23P1608A Put PTT 230 37.0

PTTE23P1608A Put PTTEP 52 8.5

SCC23P1608A Put SCC 440 69.0

TRUE23P1608A Put TRUE 6.7 2.1

สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCBS Call Center 0-2949-1999 หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ใหม่ DW ทั้ง 15 ตัว ได้ที่ www.scbsonline.com, www.scbs.com/DW

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๑๒ หาดทิพย์ มอบรถรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน ให้โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นสาธารณประโยชน์แก่ผู้ประสบเหตุและประสบภัยด้านสุขภาพ
๑๗:๐๓ เมอร์เซเดส-เบนซ์ เดินหน้าแผน Circular Economy ลุยโปรเจกต์ Urban Mining สู่การสร้างวัสดุทดแทนชิ้นส่วนรถยนต์ในขั้นตอนการผลิต
๑๗:๓๒ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป เล่นใหญ่ เสิร์ฟพิซซ่า ร่วมเฉลิมฉลอง Bitcoin Pizza Day
๑๗:๑๑ GRAND - PF - SUMITOMO ผนึกกำลัง เปิด Grande Lounge ใจกลางเมืองห้างเอ็มโพเรียม ตอบรับกระแสนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ
๑๗:๒๓ FTI ล็อคเป้ารายได้ปีนี้ 930 ลบ. Q1/67 โกยแล้ว 195.91 ลบ. ชูกลยุทธ์ขยายสาขา-กำลังผลิต-ร่วมทุน ดันรายได้โต 3
๑๗:๔๔ เชฟชุมพล จับมือ ททท. ยกขบวน Soft Power อาหารไทยและการท่องเที่ยว ลุยโปรโมทในงาน สงกรานต์มินนิโซตา
๑๗:๐๕ ว.การบินและคมนาคม SPU เปิดประสบการณ์จริง! เรียนรู้แบบเจาะลึก การปฏิบัติงานภาคพื้น กับมืออาชีพสายการบิน
๑๗:๑๘ ยัวซ่า ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนไทยแลนด์ ยูธ คัพ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ
๑๗:๑๖ เมสัน ร่วมปล่อยเต่าทะเล ในวันเต่าโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำแนวคิด MASON BETTER TOGETHER - GIVING TOGETHER
๑๗:๓๔ EKH ส่งสัญญาณ Q2 โตแกร่ง ผู้ป่วย OPD - IPD-ศูนย์ IVF - รพ.คูนหนุนเต็มเหนี่ยว ปักหมุดลุยธุรกิจสุขภาพไม่ยั้ง มั่นใจปั๊มผลงานโตไม่ต่ำกว่า