มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จับมือมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เอกสารลับปานามา เพื่อความโปร่งใส คุณธรรม และจริยธรรม”

ศุกร์ ๒๙ เมษายน ๒๐๑๖ ๑๔:๔๓
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต (ANTI - CORRUPTIONFOUNDATION) กล่าวว่า ตามที่เอกสารลับปานามาระบุถึงข้อมูลลับทางการดำเนินธุรกิจของบุคคลและนิติบุคคล จากหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ว่าได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขต (Offshore Company) ผ่านสำนักกฎหมาย "Mossack Fonseca" ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจของตน และหลังจากที่มีข่าวเอกสารลับปานามา ปรากฏออกมานี้ ทำให้ผู้คนพลเมืองทั่วโลก รวมทั้งพลเมืองไทยเป็นจำนวนมากสะเทือนใจ และสิ้นหวัง จึงถือได้ว่า เป็นการเรียกร้องของพลเมืองต่อรัฐบาลว่าควรให้ความสนใจดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจังต่อเนื่อง ไม่ปล่อยให้ เรื่องค้างคา หรือเลือนหายไป

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จึงได้ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)ซึ่งเป็นองค์กรที่มีภารกิจร่วมกันในการปลูกจิตสำนึกให้คนไทย มีจริยธรรม คุณธรรม ธรรมาภิบาล ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน และถือประโยชน์ประเทศชาติเป็นสำคัญจัดกิจกรรมการสานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "เอกสารลับปานามา เพื่อความโปร่งใส คุณธรรม และจริยธรรม" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทเรียน และแนวทางแก้ไข จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และมีความถูกต้องตามระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตลอดจนเพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทยไม่ทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจ แก่เครือข่ายมูลนิธิต่อต้าน การทุจริต และองค์กรต่อต้านการทุจริต เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานต่อต้านการทุจริต

ภายในงานได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด และจากนั้นจะเป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงานสานเสวนา โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทย ใสสะอาด และนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และต่อด้วยการการบรรยายพิเศษ เรื่อง"เอกสารลับปานามากับวิกฤตการเงินการคลังของไทย" โดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง และการวิพากษ์ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน คือ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนสื่อสารมวลชน นายทศพร รัตนมาศทิพย์ ในฐานะตัวแทนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และนางรสนา โตสิตระกูล ในฐานะตัวแทน มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๔๗ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมบูธ EA x NEX
๑๖:๕๕ CEA เปิดเวทีฟอรั่ม ชวนภาครัฐ-เอกชน ร่วมไขคำตอบ เมื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยต้องก้าวไปด้วยเทคโนโลยี
๑๖:๕๗ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมงาน FTI Expo 2022 พาเหรดผลิตภัณฑ์-บริการทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงการพิเศษเพื่อธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๖:๑๑ นิ้วล็อค (Trigger finger)
๑๖:๔๔ กลุ่มบางจากฯ ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 ด้วยแผน BCP NET
๑๖:๕๗ ชาวเน็ตงง ปอนด์ พลวิชญ์ โผล่ร่วมงานค่ายใหม่ มิติ อาทส์ มีเดีย
๑๖:๓๙ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จเปิดตัวโครงการแนะนำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยกับตัวแทนด้านการศึกษานานาชาติและที่ปรึกษาระดับโรงเรียนอีกครั้ง
๑๖:๓๔ ม.พะเยา จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
๑๖:๓๙ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง มีผล 1 ก.ค. 65
๑๖:๒๕ มูลนิธิเอเชีย จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ ครูใหญ่ในดวงใจ