INET คาดปี 59 กำไรหรู หลังไตรมาส 1/59 กำไรเพิ่มกว่า 137% มั่นใจแผน เพิ่มทุน 262.52 ล้านหุ้น ต่อยอดธุรกิจรุ่ง

จันทร์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๐๑๖ ๑๒:๓๘
INET มั่นใจปี 2559 ผลประกอบการสวยทั้งรายได้-กำไร หลังไตรมาส 1/59 กำไร 11.19 ล้านบาท พุ่ง 137.08% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เหตุมีรายได้กว่า 200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 53.01% และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบมจ.เน็ตเบย์ "มรกต กุลธรรมโยธิน" กรรมการผู้จัดการ มั่นใจแผนการเพิ่มทุนจำนวน 262.52 ล้านหุ้น ระดมทุนกว่า 780 ล้านบาท กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นวันที่ 11 – 15 ก.ค. 59 มั่นใจได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้น พร้อมล็อคเป้ารายได้โต 30% จากปีก่อน เหตุมาจาก Cloud Solutions เติบโตเพิ่มขึ้นชัดเจน

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET เปิดเผยถึง ภาพรวมธุรกิจในปีนี้มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยตั้งเป้ารายได้ทั้งปี 2559 เติบโต 30% จากปีก่อนอยู่ที่ 624.04 ล้านบาท ปัจจัยสำคัญมาจากธุรกิจ Cloud Solutions ซึ่งมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปีนี้เติบโตอย่างโดดเด่นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการรับรู้กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) โดยไตรมาส 1/2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 11.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 137.08%

ทั้งนี้ ปัจจุบัน INET ประกอบธุรกิจผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที (ICT Infrastructure as a Service Provider) แบบครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มองค์กร ปัจจุบันสัดส่วนรายได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ บริการ Cloud Solutions ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ราว 42.73% ของรายได้รวม บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) มีสัดส่วนราว 17.93% บริการ Co-Location รับฝากเซิร์ฟเวอร์สำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยและมีเสถียรภาพ มีสัดส่วนราว 17.97% และบริการ EDC Network Pool ศูนย์กลางระบบเครือข่ายเครื่องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตระหว่างธนาคารกับร้าน ค้า มีสัดส่วนราว 3.39%

โดยผลประกอบการในงวดไตรมาส 1/2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 201.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 53.01% จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 131.73 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักมาจากรายได้การให้บริการ Cloud Solutions มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นสูงถึง 75.74% บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) เติบโต 19.06% และรายได้จากบริการ Co-Location เติบโต 38.09% ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 11.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 137.08% จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 4.72 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 5.55% ของรายได้รวม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม (สัดส่วนการถือหุ้น 25%) จำนวน 4.82 ล้านบาท

"INET ให้ความสำคัญในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้ารายได้เติบโตปีละ 30% และไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะบริการ Cloud Computing ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทย เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะต่อองค์กรธุรกิจในยุค Digital Economy ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถใช้งานดาต้าและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านไอทีได้ อย่างมหาศาล ดังนั้น INET ในฐานะผู้ให้บริการ Cloud Service Provider ตัวจริง ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยทางสารสนเทศ CSA-STAR รายแรกและเป็นผู้ประกอบการรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้ การันตีการให้บริการที่มีความปลอดภัยสูง มีเสถียรภาพ สนับสนุนให้ในช่วงที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ Cloud เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และนับเป็นบริษัทไทยที่มีส่วนแบ่งการตลาดบริการ Cloud ในประเทศที่สูงที่สุดรายหนึ่ง" นางมรกต กล่าว

นางมรกต กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในการให้บริการ Co-Location และบริการ Cloud Solutions ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต รวมถึง สร้างความแข็งแกร่งให้ INET บริษัทฯ จึงต้องลงทุนขยายศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ในจังหวัดสระบุรี โดยในเฟสแรกอยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในเดือนมีนาคม ปี 2560 และเตรียมลงทุนสำหรับเฟสที่ 2 และ 3 ต่อเนื่อง จากปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลอินเทอร์เน็ต 2 แห่ง คือ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 1 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ (INET-IDC1) และ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 2 (INET-IDC2) อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริการ Could Solutions ให้มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดย INET มีแผนเพิ่มทุนจำนวน 262,520,799 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) จำนวน 250,020,799 หุ้น ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาหุ้นละ 3 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 750,062,397 บาท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีกจำนวน 12,500,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 ในราคาเสนอขายเท่ากันที่หุ้นละ 3 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 37,500,000 บาท เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) สำหรับเฟสที่ 2 และ 3 ต่อเนื่อง รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 487.56 ล้านบาท

"ในช่วงปลายปี 2558 บริษัทฯ ได้มีแผนลงทุนโครงการ INET-IDC3 ในเฟส 1 ก่อน ด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 750 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจโดยเฉพาะบริการ Cloud Solutions ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่มาร์จิ้นในธุรกิจนี้ค่อนข้างสูง และที่สำคัญ INET-IDC3 เฟส 1 มีลูกค้าที่เข้ามาจองพื้นที่สำหรับเป็นศูนย์สำรองฉุกเฉินหรือฝากเซิร์ฟเวอร์ เกิน 60% แล้ว จึงมีแผนจะลงทุนในเฟส 2 และ 3 ต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโต โดยในเฟส 2 และ 3 ประมาณการงบลงทุนรวมไว้ที่ 1,000 ล้านบาท ซึ่งเงินลงทุนบางส่วนมาจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาหุ้นละ 3 บาทต่อหุ้น กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2559 เชื่อผู้ถือหุ้นจะให้การตอบรับจองซื้อหมดทั้งจำนวน ทั้งนี้ INET-IDC3 เฟส 1, เฟส 2 และเฟส 3 คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในช่วงไตรมาส 1/2560 , ไตรมาส 1/2561 และไตรมาสที่ 4/2561 ตามลำดับ มั่นใจจะเป็นอีกโอกาสสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตทั้งรายได้ และกำไร ได้อย่างมากในอนาคต" นางมรกตกล่าวในที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า หลังจากเปิดให้บริการ INET-IDC3 แล้ว บริษัทฯ จะทยอยติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำหรับโครงการเฟส 1 เพื่อให้บริการลูกค้าภายนอกจำนวน 432 ตู้ คาดจะติดตั้งจนครบภายในปี 2563 จากเดิม INET-IDC1 และ INET-IDC2 ที่มีตู้เซิฟเวอร์อยู่จำนวน 452 ตู้ คิดเป็นการปรับเพิ่มขึ้น 96.57% หลังจากนั้น บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาตู้เซิร์ฟเวอร์เดิมที่เคยรองรับการให้บริการ Co-Location ให้สามารถรองรับการให้บริการ Cloud Solutions มากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการที่สูงขึ้นจากสัดส่วนการให้บริการ Cloud Solutions ที่เพิ่มขึ้น โดยรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินอัตราการเติบโตเฉลี่ย ของรายได้จากโครงการ INET-IDC3 เฟส1 ประมาณปีละ 25.22% และคาดว่าจะสนับสนุนกำไรสุทธิบริษัทฯ ได้ประมาณ 138-511 ล้านบาท/ปี บริษัทจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ประมาณ 39.37% /ปี และมีโอกาสในการแข่งขัน รักษาความเป็นผู้นำในตลาด Cloud Computing เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒ ก.ค. ทีม PropBea 4 นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย คว้าทุนทำธุรกิจ 1 แสนบาท
๑๒ ก.ค. Thailand Coffee Fest 2024 คอมมูนิตี้กาแฟไทยที่เชื่อมโยงทุกเจเนอเรชั่น ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ และความหอมกรุ่นของกาแฟไปกับเรา ตั้งแต่วันนี้-14 ก.ค. อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 - 8
๑๒ ก.ค. กรมอนามัย-กทม. ยกระดับ Street Food การันตีป้าย SAN Plus ตลาดซอยอารีย์ 1 แห่งแรก
๑๒ ก.ค. กปภ. เตือนประชาชนระวังลิงก์ปลอม หลอกให้อัปเดต PWA Plus Life
๑๒ ก.ค. สจล.ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer IMW เยอรมนี สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย เพิ่มโอกาสการศึกษา พร้อมดัน ต้นธูปฤาษี สู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
๑๒ ก.ค. ที ลีสซิ่ง เดินหน้าโครงการ ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม เพิ่มห่วงใย มุ่งยกระดับความปลอดภัย บนท้องถนน ตรวจสภาพรถฟรี สัญจร ตลาดไท
๑๒ ก.ค. โก โฮลเซลล์ เปิดโลก แซลมอน-เทราต์ ชูความหลากหลาย ปลา(สี)ส้ม เมนูฮิตสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร
๑๒ ก.ค. สจล.ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer IMW เยอรมนี สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย เพิ่มโอกาสการศึกษา พร้อมดัน ต้นธูปฤาษี สู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
๑๒ ก.ค. หุ้นกู้ WEH ครั้งที่ 1/67 เปิดจองวันแรก กระแสตอบรับดี สถาบัน-รายใหญ่เชื่อมั่น
๑๒ ก.ค. ก.ล.ต. เดินหน้าผลักดันการลงทุนอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศของกองทุน เน้นย้ำให้ระดับบริหารของ บลจ. ขับเคลื่อนการนำ ESG