อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดกิจกรรม “แนะให้แนว” ปี 3 ตอน “ทะยานแตะขอบฟ้า” ชวนวัยรุ่นค้นทุกคำตอบของปัญหาคาใจ พร้อมร่วมกิจกรรมเสวนา นิทรรศการ และเวิร์คช็อปจากไอดอลชื่อดัง พร้อมขยายกิจกรรมสัญจรสู่แหล่งเรียนรู้ 6 จังหวัดทั่วประเทศ!!

จันทร์ ๐๔ กรกฎาคม ๒๐๑๖ ๑๒:๓๑
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน อุทยานการเรียนรู้ TK park ได้จัดกิจกรรม "แนะให้แนว" ปี 3 ตอน "ทะยานแตะขอบฟ้า" ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด เพื่อร่วมค้นหาทุกปัญหาคาใจวัยรุ่นที่กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยผ่านเวิร์คช็อป เสวนา และนิทรรศการต่างๆจากนักคิด นักเขียน และไอดอลวัยรุ่นชื่อดัง
อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดกิจกรรม แนะให้แนว ปี 3 ตอน ทะยานแตะขอบฟ้า ชวนวัยรุ่นค้นทุกคำตอบของปัญหาคาใจ พร้อมร่วมกิจกรรมเสวนา นิทรรศการ และเวิร์คช็อปจากไอดอลชื่อดัง พร้อมขยายกิจกรรมสัญจรสู่แหล่งเรียนรู้ 6 จังหวัดทั่วประเทศ!!

นายราเมศ พรหมเย็น รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เปิดเผยว่า กิจกรรม "แนะให้แนว" ได้จัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยเป็นโครงการที่เน้นให้เด็กและเยาวชนที่กำลังเรียนอยู่ช่วงมัธยมปลายได้ลองค้นหาตัวเองว่าต้องการที่จะก้าวเดินไปในทิศทางไหน ทั้งการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและสายอาชีพ

"ในช่วงวัยมัธยมศึกษาตอนปลายถึงมหาวิทยาลัย เป็นเวลาที่นักเรียนได้เลือกเส้นทางความรู้เป็นของตัวเอง ในโรงเรียนมีการแบ่งเป็นสายศิลป์และสายวิทย์ บางโรงเรียนอาจมากกว่านั้น ส่วนในมหาวิทยาลัยมีคณะและสาขาวิชานับร้อยรองรับอยู่ทั่วประเทศ ดูเหมือนว่าทางเลือกเหล่านี้พร้อมจะสนับสนุนชีวิตหลัง วัยเรียนของพวกเขาอย่างเต็มที่ แต่จากผลการวิจัยของ มูลนิธิเพื่อคนไทย ในโครงการคนไทยมอนิเตอร์ : เสียงจากเยาวชนไทย กลับพบว่าเยาวชนร้อยละ 78 ประสบกับปัญหาความเครียดในเรื่องการเรียน ความวิตกดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกลัวคะแนนสอบ เกรดไม่ดี กลัวเรียนไม่รู้เรื่อง กลัวทำรายงานไม่ทัน กลัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ กลัวเรียนไม่จบ เป็นต้น

ดูเหมือนว่าประเด็นการเลือกเข้ามหาวิทยาลัย จะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุด ผมจึงเกิดคำถามว่าทำไมทางเลือกที่มีอยู่มากมายเหล่านี้ ถึงตอบความต้องการในการเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ คำถามนี้จึงทำให้เกิดงานที่มีชื่อว่า "แนะ ให้ แนว" งานที่เราอยากให้ช่วงเวลาก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เต็มไปด้วย "ความรู้" ที่ชัดเจนที่สุด รู้ว่าตัวเองชอบและอยากจะทำอะไรในอนาคต รู้ว่าคณะหรือสาขาวิชาอะไรจะตอบสนองความชอบและทักษะของตัวเองได้ เราเชื่อว่าความรู้คือโอกาสที่สำคัญที่สุด"

นายราเมศยังกล่าวด้วยว่าสำนักงานอุทยานการเรียนรู้จัดงานนี้ประสบความสำเร็จมาแล้วถึง 2 ครั้ง โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ที่ได้ทั้งแนวความคิดและความรู้กลับไปเป็นจำนวนมาก ครั้งนี้จึงต่อยอดภายใต้ชื่อโครงการ "TK park เปิดตำราวิชาแนะให้แนว ปี 3 ตอน ทะยานแตะขอบฟ้า" ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายนนี้ ณ อุทยานการเรียนรู้ TK parkและโรงภาพยนตร์ Sf World Cinema ผ่านกิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้ คือ "แนะให้แนว RoadShow" ซึ่งตลอดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทีมงานTK park ได้ไปพบปะน้องๆ โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเตรียมตัวสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมตอบข้อสงสัยในเรื่องคาใจ การจัดกิจกรรมนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากนักเรียนและครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม, "แนะให้แนว Forum" การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญต่อการเข้ามหาวิทยาลัย รวมไปถึงเรื่องที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตในฐานะของวัยรุ่น จากมุมมองของบุคคลชื่อดังจากวงการหนังสือ วงการภาพยนตร์ วงการการศึกษา วงการวิทยาศาสตร์ ที่เหล่าวัยรุ่นต่างรู้จักและให้ความสนใจ, "แนะให้แนว Exhibition" นิทรรศการที่รวบรวมแนวทางการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่หลากหลาย พร้อมทั้งเคล็ดลับในการค้นหาตัวเองและการเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้ทางโครงการได้จัดทำคู่มือฉบับพกพาให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้นำกลับไปศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย, "แบบทดสอบความสนใจทางอาชีพ (VOCATIONAL READINGESS TEST)" ที่ให้น้องๆ สามารถวิเคราะห์ตัวเองได้ว่าการเรียนในแนวทางไหนน่าจะเหมาะกับตัวเองมากที่สุด, "แนะให้แนว Workshop" กิจกรรมจำลองการเรียนการสอน ในรูปแบบของเวิร์คช็อป หรือการเรียนรู้ที่สนุกสนานในหลากหลายวิชา ประกอบไปด้วยภาพยนตร์ การออกแบบแสง วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ศิลปะในการแพทย์ การบริการบนเครื่องบิน รวมไปถึงการออกแบบชีวิต และการถอดบทเรียนเพื่อบันทึกและทบทวนความรู้จากการจัดกิจกรรม ลงในนิตยสาร a day magazine และนิตยสารออนไลน์ ReadMe Egazine บนเว็บไซต์ ww.tkpark.or.th ฉบับเดือนสิงหาคม

"นอกเหนือจากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น โครงการแนะให้แนวในปีนี้ ยังมีความหวังที่จะต่อยอดการเรียนรู้ สู่การจัดกิจกรรมสัญจรในแหล่งเรียนรู้ 6 จังหวัดทั่วประเทศ คือ เชียงราย ฉะเชิงเทรา ระยอง ศรีสะเกษ ภูเก็ต และสงขลา ให้กับคุณครูหรือบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการแนะแนวการเลือกศึกษาต่อของนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจในการสื่อสารกับวัยรุ่นยุคปัจจุบัน เสริมความรู้เรื่องอาชีพ หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่น่าสนใจ รวมไปถึงเทคนิคการชี้แนะให้การตัดสินใจของนักเรียนไปในทางที่เป็นประโยชน์กับพวกเขามากที่สุด

ซึ่งจากความตั้งใจในการดำเนินงานที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนี้ ในนามของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ผมหวังว่าตลอดการจัดโครงการ "TK park เปิดตำราวิชาแนะให้แนว ปี 3 ตอน ทะยานแตะขอบฟ้า" นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน จะได้รับทั้งแนวความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ได้จุดประกายแรงบันดาลใจ และสามารถนำทุกสิ่งที่ได้รับไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไป"นายราเมศกล่าว

"กิจกรรมแนะให้แนว" จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 10.00- 18.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 และ SF World Cinema เซ็นทรัลเวิล์ด โดยมีกิจกรรมมากมายจากไอดอลชื่อดังในสาขาต่างๆ อาทิ "CLOUND EXHIBITION" นิทรรศการเปิดม่านฟ้า ชวนมามองหาคณะสุดแนว วิชาสุดแปลก คำปรึกษาจากรุ่นพี่ และเทคนิคให้ตามความฝันสำเร็จ, INTO THE SKY WORKSHOP เวหาแห่งความฝัน สนุกไปกับ 6 เวิร์คช็อปสุดครีเอท ประสบการณ์พิเศษทางการเรียนรู้ ก่อนสัมผัสจริงในมหาวิทยาลัย เช่น "ให้เธอลองเป็นนางฟ้า" โดย สถาบัน Crewabs Cabincrew Motivator, "เสพวิทย์ ละเลงศิลป์" โดย ทีมงาน Young Science Artist, THE FORUM: BIRD EYE VIEW เรื่องเล่าจากท้องฟ้า และร่วมเปิดมุมมองในทุกประเด็นที่คาใจไปกับบทสนทนาจากเหล่าไอดอล และตัวจริงในแวดวงการเรียนรู้ ทั้งนักคิด นักเขียน และอาจารย์ เช่น เบเบ้-ธันย์ชนก ฤทธินาคา, นิ้วกลม-สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์, เจี๊ยบ-ลลนา ก้องธรนินทร์, เคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์, แชมป์-ทีปกร วุฒิพิทยามงคล,ครูลูกกอล์ฟ-คณาธิป สุนทรรักษ์ รวมถึงนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังจากซีรีส์ฮอร์โมน เบลล์-เขมิศรา พลเดช, เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธ์ภิญโญ และได้รับการตอบรับจากเยาวชนนับพันคนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดกิจกรรม แนะให้แนว ปี 3 ตอน ทะยานแตะขอบฟ้า ชวนวัยรุ่นค้นทุกคำตอบของปัญหาคาใจ พร้อมร่วมกิจกรรมเสวนา นิทรรศการ และเวิร์คช็อปจากไอดอลชื่อดัง พร้อมขยายกิจกรรมสัญจรสู่แหล่งเรียนรู้ 6 จังหวัดทั่วประเทศ!! อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดกิจกรรม แนะให้แนว ปี 3 ตอน ทะยานแตะขอบฟ้า ชวนวัยรุ่นค้นทุกคำตอบของปัญหาคาใจ พร้อมร่วมกิจกรรมเสวนา นิทรรศการ และเวิร์คช็อปจากไอดอลชื่อดัง พร้อมขยายกิจกรรมสัญจรสู่แหล่งเรียนรู้ 6 จังหวัดทั่วประเทศ!!

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๕ ก.พ. โมรินากะ ลุยตลาดออนไลน์ ส่งตรงผลิตภัณฑ์ อร่อย-กินเพลิน-ดีต่อสุขภาพ มัดใจผู้บริโภคไทย
๒๕ ก.พ. TM เผยงบปี 2563 กำไรสุทธิ 41.69 ล้านบาท เดินหน้าปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น พร้อมเคาะจ่ายปันผล 14 พ.ค.นี้
๒๕ ก.พ. ทริส คอร์ปอเรชั่น เตรียมจัดงาน TRIS Annual Forum ภายใต้แนวคิด Maturity in Privacy เผยแพร่ความสำคัญของ Data Governance และ
๒๕ ก.พ. อินโดรามา เวนเจอร์ส แถลงผลประกอบการปี 2563
๒๕ ก.พ. 'เดอะเซนโทร คอนโด บางแสน' ยอดขายดีต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นหนึ่ง แบบห้อง Dual Key แห่งเดียวในภาคตะวันออก มั่นใจ EEC
๒๕ ก.พ. ดาร์วิดฯ จับมือธ.ไทยเครดิตขายสินทรัพย์ติดจำนอง
๒๕ ก.พ. ATT จับมือ TEPCO PG คว้างานที่ปรึกษาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินลุมพินี กฟน.
๒๕ ก.พ. เอ็นไอเอ เตรียมส่ง 66 สตาร์ทอัพฮีโร่ ร่วมแก้วิกฤตภาคเกษตรไทย พร้อมโชว์ 3 เทรนด์นวัตกรรมเกษตรทำแล้วรวย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริโภคปี
๒๕ ก.พ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ประกาศผลประกอบการปี 2563 รับรู้รายได้ 5,748.82 ล้านบาท ขยายตัว 24% กำไรสุทธิ 1,333.17 ล้านบาท ขยายตัว
๒๕ ก.พ. คณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 3 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนา นวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง