NEWS จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ “ศิริธัช โรจนพฤกษ์” ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 จำนวน 21.88% เพื่อลงทุนระยะยาว

อังคาร ๒๗ กันยายน ๒๐๑๖ ๑๒:๔๒
นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 มีมติเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จำนวน 6,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเสนอขายในราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาปิด หรือราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 7-15 วันทำการ ก่อนวันที่มีการออกและเสนอขาย โดยร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายในแต่ละคราวให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาห้ามขายหุ้น(Silent Period) เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่หุ้นส่วนที่เพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ แจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้นักลงทุนเฉพาะเจาะจงครั้งที่ 2 ให้แก่ นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) นักธุรกิจและนักลงทุนทั่วไป จำนวน 2,200,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 0.077 บาทบาท รวมมูลค่า 169,400,000 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ซึ่งการซื้อหุ้นดังกล่าว ไม่เข้าเกณฑ์ในการทำ Tender Offer และทำให้ นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ในสัดส่วน21.88% จากเดิมไม่มีสัดส่วนการถือหุ้น หลังจัดสรรครั้งที่ 2 (23 ก.ย. 59) จำนวน 2,200 ล้านหุ้น ในครั้งนี้ ทำให้คงเหลือหุ้นที่จะจัดสรรอีก 1,800 ล้านหุ้น จากที่ขอผู้ถือหุ้นไว้ 6,000 ล้านหุ้น โดยนายศิริทัศน์ โรจนพฤกษ์ ได้ส่งจดหมายมายังบริษัทฯ มีความประสงค์ต้องการที่จะลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทฯNEWS และบริษัทฯ เล็งเห็นว่านายศิริทัศน์ เป็นนักลงทุนที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านธุรกิจ และสามารถชี้ช่องทางการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทได้ในอนาคต และพร้อมถือหุ้นระยะยาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗ ม.ค. ร่วมแสดงความยินดี! อธิการบดี ม.ศรีปทุม เป็นประธานในงานพิธีมงคลสมรส ผศ.ดร.สุรชัย ทองแก้วและนางธิติรัตน์
๐๙:๐๑ เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration (DBA)
๑๗ ม.ค. สนพ.แพร่ ร่วมงานพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
๑๗ ม.ค. รพ.จุฬารัตน์ เจาะลูกค้าอาหรับ เพิ่มยอดขายปี 65
๑๗ ม.ค. ม.มหิดลติวเข้มทักษะทางการเงินให้นักศึกษาก้าวทันโลก
๑๔ ม.ค. KUMWEL ถือฤกษ์ดี ลงเสาเข็มสร้างสำนักงานแห่งใหม่ มูลค่ากว่า 240 ลบ.
๐๙:๔๗ เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming
๑๔ ม.ค. สคร.12 สงขลา รณรงค์วันราชประชาสมาสัย 2565 เน้นย้ำ โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้
๑๔ ม.ค. จากการเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีเมติญี่ปุ่นสู่การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง เจโทรและบีโอไอ สกพอ และสยย
๐๘:๕๐ เพลิดเพลินไปกับงานออกร้านอาหารสไตล์สตรีทฟู้ดมาร์เก็ต ร้านดัง รสเด็ด @ศาลาทิพย์ (RDRD Street Food Market