ภาพข่าว: ปตท. รับ ISO 22301:2012 ด้านภาพรวมทั้งองค์กรรายแรกของประเทศ

พฤหัส ๑๓ ตุลาคม ๒๐๑๖ ๑๐:๑๘
เมื่อเร็วๆ นี้ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับมอบใบรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ปตท. (PTT Business Continuity Management System: BCMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 จากนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยเป็นองค์กรขนาดใหญ่รายแรกของประเทศที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO22301 ในภาพรวมทั้งองค์กร และเป็นการรับรองว่า ปตท. มีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและมีการดำเนินงานครบถ้วนตามมาตรฐานสากล ทำให้มั่นใจได้ว่า ปตท. สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแม้ในภาวะวิกฤต ตามพันธกิจในการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๑ การเติบโตของ 'Digital Life Commerce' ต้องการนวัตกรรมมากขึ้นในปีนี้
๑๗:๑๘ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการทำสายคล้องหน้ากาก รุ่นที่
๑๗:๐๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมจัดฝึกทักษะฟรี ! สร้างแรงงานใหม่ อย่างมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสผู้ที่อยากมีทักษะฝีมือ
๑๗:๓๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม
๑๗:๓๕ รพ.เวชธานี รับคณะผู้บริหาร CEO#4 ศึกษาดูงาน-ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
๑๗:๐๑ เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสุขภาพที่แข็งแรงไปกับซันคิสท์
๑๗:๕๑ สพร.6 ขอนแก่น ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า
๑๗:๐๐ กสร. แจงข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในกิจการก่อสร้าง คุมเข้มให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๑๗:๒๑ สพร.19 เชียงใหม่ ส่งเสริมเอกชนพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง ขับเคลื่อนโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๗:๐๔ ประกาศ! สพร.17 ระยอง รับสมัครฝึกอบรม