เวียนนา ร่วมกับ มูลนิธิถันยรักษ์ฯ จัดโครงการเวียนนาอาสารุ่น 5 “หลักสูตร Triple Touch Program” ต้านภัยมะเร็งเต้านม

อังคาร ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๑๔:๑๐
ชุดชั้นในเวียนนา ภายใต้ บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เครือสหพัฒน์) ผนึกความร่วมมือ มูลนิธิถันยรักษ์ฯ เร่งสานพันธกิจสำคัญ เดินหน้ารณรงค์ ต้านภัยมะเร็งเต้านม ในโอกาสครบรอบ 15 ปี จัดโครงการเวียนนาอาสารุ่น 5 "อบรมหลักสูตรการตรวจเต้านมด้วยตนเองตามหลักวิธี 3 นิ้วสัมผัส Triple Touch Program โดยเรียนรู้วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติเข้มข้นตลอด 2 วันเต็ม พร้อมรับใบประกาศนียบัตรรับรอง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในเมืองไทย จากมูลนิธิถันยรักษ์ฯ เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เครือสหพัฒน์) ผู้จัดจำหน่ายชุดชั้นในเวียนนา จักรเย็บผ้าจาโนเม่และเอลน่า กล่าวถึงการจัดโครงการ "อบรมหลักสูตรการตรวจเต้านมด้วยตนเองตามหลักวิธี 3 นิ้วสัมผัส Triple Touch Program" ว่า เราให้ความสำคัญกับกิจการเพื่อสังคมในการต้านภัยมะเร็งเต้านม ร่วมกับมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายใต้ชื่อโครงการเวียนนาอาสา มุ่งขับเคลื่อนเรื่องการป้องกันมะเร็งเต้านมมาตลอดทั้งในรูปแบบกิจกรรมรณรงค์ และการจัดอาสาสมัครผ่านโครงการเวียนนาอาสาไปให้ความรู้ด้านการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี ด้วยเราทำธุรกิจด้านชุดชั้นในมายาวนาน ก็อยากให้ผู้หญิงไทยมีสุขภาพทรวงอกที่ดี และห่างไกลจากมะเร็งเต้านม

ปีนี้ นับว่าเป็นปีที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นปีแห่งการครบรอบการทำงาน 15 ปี ที่บริษัทวีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า ด้านการรณรงค์ ต้านภัยมะเร็งเต้านม ร่วมกับ มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตลอดจนการเดินทางของแบรนด์เวียนนาได้มาครบขวบปีที่ 30 แล้ว เราทำธุรกิจด้านชุดชั้นใน ก็อยากให้ผู้หญิงไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม และมีสุขภาพทรวงอกที่ดี

สำหรับโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจเต้านมด้วยตนเองตามหลักวิธี 3 นิ้วสัมผัส (Triple Touch Program) ได้เปิดโอกาสให้จิตอาสาตามองค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาฝึกอบรมและเรียนรู้วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติเข้มข้น ซึ่งใช้เวลาการจัดอบรมทั้งสิ้น 2 วัน

โดยวันแรก ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักสูตรเชิงลึก ในการตรวจเต้านมด้วยตนเองด้วยหลักวิธี 3 นิ้วสัมผัส หรือ ทริปเปิ้ลทัช โปรแกรม ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ส่วนวันที่สอง จะเป็นวันที่อบรมระดับผู้เชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ หรือผู้ต้องการเป็นวิทยากร ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ซึ่งผู้เข้าอบรมที่ผ่านหลักสูตร จะต้องไปปฏิบัติภารกิจในการนำองค์ความรู้ที่ได้ เผยแพร่ให้คนในครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และคนใกล้ชิด ได้เรียนรู้วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง อันเป็นวิธีหนึ่งที่จะส่งผลให้ผู้หญิงไทย พ้นภัยห่างไกลจากมะเร็งเต้านม

สำหรับการอบรมนั้น เราได้รับเกียรติอย่างสูงสุด จากนายแพทย์ ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ เลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ มาให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม วิธีป้องกันและแนวโน้มของการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม พร้อมกับการบอกเล่าเรื่องราว แบ่งปันประสบการณ์การเป็นมะเร็งเต้านม รู้ก่อน รักษาได้ โดย "คุณแหวน ฐิติมา สุตสุนทร" นักร้องชื่อดัง อีกด้วย

นางศิริวรรณ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจุบัน จะเห็นว่าอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ในประเทศไทย มีแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขในปี 2559 พบว่า มีอัตราการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมมากที่สุดในผู้หญิงไทย และมีอัตราการเพิ่มขึ้นทุกปี คร่าชีวิตเป็นอันดับหนึ่ง มีสถิติผู้ป่วยสูงถึงปีละ 35,000 คน และเสียชีวิตสูงถึง 15,000 คนต่อปี หรือมีอัตราการเสียชีวิต จากโรคมะเร็งเต้านมถึงวันละ 14 ราย ถือว่าเป็นสถิติที่สูงสุด ขณะที่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผู้ชายอยู่ที่สัดส่วน 1 %

แม้ว่าสาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมจะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่การป้องกันโรคมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือ การตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยตนเอง หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นก็จะสังเกตเห็นได้ด้วยตนเองก่อน ควรเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป และตรวจเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือนตลอดชีวิต นอกจากนี้ในผู้หญิงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ควรตรวจด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านมที่เรียกว่าแมมโมแกรม ร่วมกับการตรวจอัลตราซาวด์ สำหรับผู้ที่มีอาการผิดปกติต่าง ๆ ที่ เต้านมไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใด ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การค้นพบให้เร็วที่สุด จะช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยได้ อันเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จย่าที่ให้หญิงไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม ทำให้บริษัทวีนฯ จึงเร่งสร้างเวียนนาอาสา เพื่อช่วยกันเผยแพร่การตรวจเต้านมด้วยตนเองด้วยระบบวิธี 3 นิ้วสัมผัส หรือ ทริปเปิลทัช โปรแกรมของมูลนิธิถันยรักษ์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมทุกปี

" สำหรับผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเวียนนาอาสาได้ พร้อมสามารถติดตามกิจกรรมและรับข่าวสารต่างๆ ผ่านทางช่องทางได้ที่ โทร 02-291-0590 หรือ www.wien.co.th และ www.facebook.com/WiennaGoodLady" นางศิริวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๐:๔๕ The best second hand BRANDNAME ช้อปจุใจสินค้าแบรนด์เนมมือสองที่ ซีคอน บางแค
๑๐:๔๐ ลุมพินี วิสดอม ระบุตลาดอสังหาฯ ปี 2564 หดตัว 20%
๑๐:๒๔ ปีทองของ NCL
๑๐:๕๔ เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ เร่งเครื่องปล่อยสินเชื่อต้นปี 2565
๑๐:๓๖ ผลตอบรับดี! อีซูซุร่วมลดฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง ชวนผู้ใช้รถเก่าเข้าศูนย์ ตรวจเช็กฟรีและรับส่วนลดสูงสุด
๑๐:๒๔ ทรู 5G ตอกย้ำเครือข่ายที่ดีที่สุดกับแคมเปญ 'คบกับทรู ดียิ่งกว่า ก้าวสู่ยุคใหม่ไปด้วยกัน' นำเสนอไอเดียผ่าน 'เมืองอัจฉริยะ' กับ เครือข่ายอันดับ 1 รางวัล
๑๐:๔๖ ทีเอชนิค ปลื้มยอดจดโดเมน 'ดอท ไทย' พุ่ง 68% ทะลุ 30,000 ชื่อ ชี้ช่วยลดช่องว่างทางดิจิทัลในสังคม
๐๙:๐๐ ICP DAS จับมือ Exosite ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ IoT เปิดตัวโซลูชัน ExoWISE
๐๙:๐๔ เรื่องวุ่นวัยรุ่นซีเจน ซีรี่ส์ดังจากโลกออนไลน์ สู่กล่อง True ID
๐๙:๐๘ วว.รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมหน่วยงานในสังกัด อว. ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ