อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จับมือ เครือเบทาโกร จัดงานเกษตรแฟร์ “๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง” และแข่งขันปั่นจักรยาน BETAGRO BIKE TOURNAMENT

อังคาร ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗ ๐๘:๔๑
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ "๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง" ณ ป่าสักฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จัดโดย อำเภอชัยบาดาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาลทั้ง 17 แห่ง ร่วมกับเครือเบทาโกร และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ภายในงานกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การจัดแสดงนวัตกรรมและนิทรรศการทางด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา การตรวจและรักษาโรคโดยใช้สมุนไพรพื้นบ้าน การเสวนาเชิงวิชาการ การจำหน่ายสินค้า ผักผลไม้เกษตรอินทรีย์และสินค้า O-TOP ของชุมชน การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การประกวดวาดภาพและการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ของเด็กนักเรียน

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร กล่าวว่า เบทาโกรถือเป็นอีกหนึ่งภาคเอกชนที่มีฐานการผลิตอยู่ในจังหวัดลพบุรี ยินดีให้ความร่วมมือกับการจัดงานครั้งนี้ เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อชุมชน โดยกิจกรรมภายในงานครอบคลุมวิถีเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบองค์รวม 5 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ "ช่องสาริกา โมเดล" แนวคิดในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนของเครือเบทาโกร ที่ได้นำเครื่องมือการจัดการด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity Management) เข้าไปช่วยชาวบ้านให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในรูปแบบ Holistic – Area Based Community Development ชุมชนต้นแบบ (ชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี) อาชีพดี สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมดี โดยมีความรู้คู่คุณธรรม และแก้ไขปัญหาความยากจน โดยให้ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เป็นพื้นที่ต้นแบบ มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงการพัฒนาแบบบูรณาการทั้ง 5 ด้าน สร้างกลไกการขับเคลื่อนในการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดผลที่แท้จริงต่อคนในชุมชน และสามารถนำแนวคิดนี้ขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้

สำหรับภายในงาน เครือเบทาโกรได้เปิดให้เข้าเยี่ยมชม "ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง เครือเบทาโกรร่วมแบ่งปัน" ซึ่งประกอบด้วยฐานกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ บูธนิทรรศการ "ตามรอยพ่อ" จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเบทาโกรในราคาพิเศษ และกิจกรรมแข่งขันปั่นจักรยาน BETAGRO BIKE TOURNAMENT

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๒๔ จัดใหญ่เพื่อชาวมุสลิม เซ็นทรัลพัฒนา จับมือ สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม และบริษัท ทาเล้นท์ ครีเอชั่น จำกัด จัดงาน รอมานาน Halal
๑๑:๐๘ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และซึมเศร้าในคนท้อง
๑๑:๒๙ ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกชี้ความท้าทายและโอกาสอุตสาหกรรมเคมีคือนาคตในการผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำ
๑๑:๒๔ คริสปี้ ครีม ส่งขบวนความอร่อยบุกต่างจังหวัด ต้อนรับสงกรานต์
๑๑:๕๑ ซีเล็คทูน่า ไม่แผ่วดึง ยิปซี คีรติ ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรก ปลุกความฮอตตลาดทูน่ากระป๋อง ดันแคมเปญเด็ด ซีเล็คสิ่งดีดี
๑๑:๑๘ ALPHAX - W4 สัญญาณดี๊ดี!
๑๑:๒๒ จุฬาฯ ที่ 1 มหาวิทยาลัยไทย TOP 30 สาขา การจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย QS World University Rankings by Subject
๑๑:๐๐ พาลลีคอน ในเครืออินคา เอนท์เวิร์กส์ จับมือ ดอลบี ไฮบริค ให้บริการโซลูชันครบวงจร ทำให้แปลงรหัสและดูแลความปลอดภัยของคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้น
๑๑:๓๒ ครั้งแรกในไทย!! โออิชิ กรีนที เปิดตัว AR โลกเสมือนจริงวันพีซ กับแคมเปญ โออิชิเปิดวาร์ปโลก AR ท้าสะสมการ์ดวันพีซ
๑๐:๐๐ Dow เปิดตัวเว็บไซต์สร้างสรรค์สูตรสี Paint Vision ตัวช่วยไฮเทคเพื่อนักพัฒนาและผู้ผลิตสีอาคารและโค้ทติ้ง