FPI ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 ระบบการจัดการด้านพลังงาน ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับจากทั่วโลก-ช่วยสามารถลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารวางเป้าลดการใช้พลังงานทุกปีไม่น้อยกว่า10% หนุนกำไรโตแข็งแกร่ง

พุธ ๐๑ มีนาคม ๒๐๑๗ ๑๑:๑๓
บมจ. ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาระบบบริหารงาน ล่าสุดได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก "สมพล ธนาดำรงศักดิ์" ระบุการดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว ช่วยหนุนให้บริษัทฯดำเนินการปรับปรุงสมรรถนะพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดต้นทุนด้านพลังงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานนี้วางเป้าลดการใช้พลังงานไม่น้อยกว่า 10% ต่อหน่วยการผลิตทุกๆปี หวังเสริมฐานกำไรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (FPI) ซึ่งประกอบธุรกิจการให้บริการในการออกแบบ และผลิตสินค้าครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์,งานขึ้นรูปพลาสติก,งานชุบโครเมี่ยม และงานพ่นสี เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ การจัดการด้านพลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการที่เป็นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ให้ดำเนินการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงาน ในระดับสากล ISO 50001:2011

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ISO/TS 16949 ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 และในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการด้านพลังงานกับกระทรวงพลังงาน

ล่าสุด บริษัทฯ ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นสถานประกอบการที่สามารถดำเนินการพัฒนาการจัดการพลังงานได้จนประสบผลสำเร็จ และได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งการที่บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการปรับปรุงสมรรถนะพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดต้นทุนด้านพลังงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"การเข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดในการดำเนินการจัดการด้านพลังงาน ทำให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลสำเร็จในด้านการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล ทำให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและเพิ่มสมรรถนะด้านพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงลดต้นทุนด้านพลังงานลงอย่างต่อเนื่อง 4.7 ล้านบาท ,5.4 ล้านบาท และประมาณ 8.0 ล้านบาทในปี 2558 2559 และ2560 ตามลำดับ" นายสมพลกล่าว

สำหรับเป้าหมายของการดำเนินการจัดการด้านพลังงานดังกล่าว บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 10% ต่อหน่วยการผลิตในทุก ๆ ปี โดยในปี 2559 ทางบริษัทฯ เริ่มเข้าร่วมโครงการ สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 7%

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (FPI) กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินการตามมาตรฐานเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และมองว่า หัวใจของการดำเนินธุรกิจ ส่วนหนึ่งมาจากความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพในทุก ๆ ด้าน ให้สอดคล้องกันและได้ประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงเชื่อมั่นว่าการที่บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง จะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นสากล ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังจะช่วยให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ทรัพยากร ลดความผิดพลาด กระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการและทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้นและเพิ่มผลกำไรได้ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘ ธ.ค. ยูโรแบงก์ แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ เอ็มเอฟเอ็มซี ทุ่มเม็ดเงินลงทุนในมินตัส
๐๘ ธ.ค. บลจ.กรุงศรี เปิดตัว KFTHAIESG โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน เติบโตไปกับหุ้น ESG
๐๘ ธ.ค. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้เทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป คลื่นความท้าทายลูกใหม่ที่ธุรกิจอสังหาฯ ต้องพร้อมรับมือในปี
๐๘ ธ.ค. ไทยยูเนี่ยนเปิดโรงงานต้อนรับรัฐมนตรีแรงงานพม่าและคณะ พร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านแรงงาน ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
๐๘ ธ.ค. ยูโอบีจับมือฉางอาน หนุนขยายตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วอาเซียน
๐๘ ธ.ค. Roborock เปิดตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะรุ่นใหม่ Roborock Q Revo MaxV พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ 12.12 นี้เท่านั้น
๐๘ ธ.ค. GoCheck: นวัตกรรมการตรวจวัดสารพันธุกรรมโรคหนองในแท้แบบรู้ผลเร็วใน 15 นาที รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช. ปี พ.ศ.
๐๘ ธ.ค. บริษัท N15 Technology ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อการคัดแยกขยะและการสร้างคุณค่าสู่พลังงานทดแทน ให้กับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน Happy green
๐๘ ธ.ค. IN2IT มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี EVEANDBOY ฉลองเปิดสาขาเอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE)
๐๘ ธ.ค. เคทีซีผนึกกรมบังคับคดีลงพื้นที่อยุธยาและชลบุรี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 4/2566