ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรหุ้น IPO ให้ผู้มีอุปการคุณ

อังคาร ๒๘ มีนาคม ๒๐๑๗ ๑๒:๔๑
ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (หุ้น IPO) ให้กับผู้มีอุปการคุณและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (related persons –RP) เพื่อให้มีการกระจายหุ้น IPO ให้กับผู้ลงทุนทั่วไปอย่างเพียงพอ ไม่กระจุกตัวกับกลุ่มบุคคลใดจนทำให้ควบคุมปริมาณหุ้น IPO ได้ง่ายและนำไปสู่การสร้างราคาหุ้น

ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่า การซื้อขายหุ้น IPO ในหลายกรณีมีความร้อนแรง โดยราคาซื้อขายหุ้น IPO ในช่วงแรกที่เข้าจดทะเบียนสูงกว่าราคา IPO มาก ส่วนหนึ่งเกิดจากหุ้นที่จัดสรรในช่วง IPO กระจุกตัวมากในกลุ่ม RP ถึงร้อยละ 40-50 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ซึ่งทำให้สามารถควบคุมปริมาณหุ้นจนนำไปสู่การสร้างราคาหุ้นสูงได้ง่าย นอกจากนี้ พบว่ามีรายชื่อผู้มีอุปการคุณซ้ำกันในการทำ IPOของบริษัทที่อยู่ต่างอุตสาหกรรมกัน ซึ่งการรายงานผลการขายก็ไม่ชัดเจนว่าเป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่แท้จริง ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรหุ้น IPO และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในหลักการและร่างประกาศในปี 2559 ซึ่งภาคเอกชนได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้การจัดสรรหุ้น IPO ให้กับผู้มีอุปการคุณและ RP ของบริษัทมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ในครั้งนี้ ก.ล.ต. จึงได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและจัดทำเป็นร่างประกาศ และเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง โดยประเด็นที่ได้ปรับให้มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากขึ้น อาทิ

- ปรับปรุงนิยามของ "ผู้มีอุปการคุณ" เป็น บุคคลที่สร้างประโยชน์อย่างต่อเนื่องหรือชัดเจนให้กับบริษัท

- กำหนดสัดส่วนการจัดสรรให้ผู้มีอุปการคุณไม่เกินร้อยละ 15 ของหุ้น IPO โดยเมื่อรวมกับส่วนที่จัดสรรให้RP และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยแล้วไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้น IPO

- ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายชื่อผู้มีอุปการคุณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และนำส่งรายชื่อและระบุลักษณะการมีอุปการคุณต่อสำนักงานพร้อมกับรายงานผลการขาย

- แก้ไขระยะเวลาการรายงานผลการขายหุ้น IPO จากเดิมที่เสนอภายใน 10 วันเป็นภายใน 30 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้น

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing) ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6502 หรือทาง e-mail [email protected]จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๒ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ประกาศแต่งตั้ง พิทักษ์ นรเทพกิตติ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป
๑๗:๕๗ ซาลอนพาส ส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป
๑๗:๒๖ พีเอฟพี ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค มอบคุณค่าที่มากกว่าความอร่อย ในงาน THAIFEX ANUGA ASIA 2022
๑๗:๑๐ บราเดอร์มอบเงินบริจาคในโครงการ Brother Beat Cancer Run 2022 ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งโลหิตที่ยากไร้ รพ.รามาฯ
๑๗:๑๓ เชลล์ ต่อยอดเสริมทักษะควบคู่การส่งเสริมความปลอดภัยทางท้องถนน ผ่านโครงการ ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์
๑๗:๕๖ เดอะ สตรีท รัชดา จัดกิจกรรม Butterfly Animal Camping สัมผัสผีเสื้อนานาชนิดและสัตว์แสนน่ารัก ภายในแคมป์เรียนรู้ชีวิตสัตว์ใจกลางกรุง
๑๖:๔๒ โรงพยาบาลในเครือ BDMS ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ใน 2 การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก ในประเทศไทย
๑๖:๕๒ รมว.สุชาติ ขานรับนโยบายนายกฯ สั่ง กสร.สร้างความเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง กรณีโควิด-19
๑๖:๐๔ กรมที่ดิน ลงนาม MOU ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๑๖:๒๔ สนพ.สุโขทัย นำเสนอโครงการนวัตกรรมเชิงสังคม และเชิงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565