กฟภ. ขับเคลื่อน PEA 4.0 มิติ ICT ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 การบริหารจัดหารระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

จันทร์ ๑๗ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ๑๑:๒๗
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับมอบใบรับรองมาตรฐานISO/IEC 27001:2013 จาก นายประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้บริหารบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร กล่าวรายงานและมีคณะผู้บริหาร บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่นและ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัดและคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ การไฟฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขับเคลื่อน PEA 4.0 ในมิติ ICT โดยมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบสารสนเทศ หรือส่วนสนับสนุนมีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการใช้ระบบสารสนเทศ อีกทั้งเป็นการรับรองว่าองค์กรได้ดำเนินงานโดยสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ในขอบเขตครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ด้านสารสนเทศ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องของสำนักงานใหญ่ ภายในเดือน เมษายน 2560โดยในวันนี้ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ได้รับการยอมรับในระดับสากลช่วยให้การจัดความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรสามารถดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาของโครงการ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559 – เดือนเมษายน 2561 ระยะแรกมีเป้าหมายต้องได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ในขอบเขตครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (Critical Infrastructure) ด้านสารสนเทศ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานใหญ่ ภายในเดือน เมษายน 2560และผ่านการตรวจประเมินจากผู้ตรวจภายนอก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ระยะสองอยู่ระหว่างขยายขอบเขตของใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ไปยังห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของสำนักการไฟฟ้า 4 เขต ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิ เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัพิษณุโลก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่
๑๗:๐๐ มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย
๑๗:๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๖:๔๔ ไปรษณีย์ไทย จับมือ NT เปิดจุดให้บริการ EMS Point นำร่อง 52 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคอีสาน
๑๖:๓๓ LINE จับกระแสโลก ต่อยอดธุรกิจไทยด้วยการตลาด NFT
๑๖:๑๙ ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา
๑๖:๕๓ ไทยคม เปิดตัว IoT Solution ผ่านดาวเทียม LEO พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล
๑๖:๓๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero
๑๖:๔๙ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดร้านใหม่ 'เดอะ คอมปะนี' สไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน รวมเมนูฮิต เสิร์ฟครบจบในร้านเดียว
๑๖:๕๓ ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก